Baki Asiltürk (Baki Ayhan T.) kimdir?

15 Nisan 1969’da Adana’da dünyaya gelen Baki Asiltürk ((Baki Ayhan T.)), ilk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamldı ve “Cenap Şahabettin’in Suriye Mektupları” adlı teziyle masterını tamamladı.

Haber Merkezi / “Türk Edebiyatında Avrupa Seyahatleri: 1839-1923” başlıklı doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarını modern Türk şiiri alanında yoğunlaştırdı. Halen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisi;  “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri” dersleri veriyor.

Lise son sınıfta iken İlk şiiri “Mandolinli Kız” Milliyet Sanat Dergisi Genç Şairler Antolojisi’nde yayımlandı. Şiirleri ve şiir üzerine yazıları Gösteri, Varlık, Sombahar, Ludingirra, Kitap-lık, Akatalpa, Adam Sanat, Yasakmeyve, Başka, Üç Nokta, Edebiyat ve Eleştiri, Dize, Tömer-Edebiyat, Öteki-siz, Yom Sanat, Budala gibi dergilerde yayımladı.

1997-2004 yılları arasında şiir ağırlıklı edebiyat dergisi Budala’yı (27 sayı) çıkardı. Düzyazılarında Bâki Asiltürk imzasını da kullanan  Baki Ayhan T. 2003 yılında “Soylu Yenilikçi Şiir”  manifestosunu yayımladı. YKY Kitap-lık dergisine şiir yıllığı hazırlıyor.

Yapıtları;

Şiir; Sevdalar Tünemiş Şu Yüreğime, Hileli Anılar Terazisi,

Araştırma; Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa

Ödülleri; 2001 Arkadaş Z. Özger Şiir İnceleme Ödülü, 2003 Behçet Aysan Şiir Ödülü / Uzak Zamana Övgü ile