Hatay: Aziz Piyer ve Aziz Paul Kilisesi

Aziz Piyer ve Aziz Paul Kilisesi; Hatay’ın Antakya İlçesi Hürriyet Caddesi üzerinde yer almaktadır. 

Kiliseye, sehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Kilisenin yapımına 1860’lı yıllarda başlanmış, ancak 1872 depreminde büyük hasar görerek yıkılmıştır.

Üç Semavi Dininin birleştiği bir yer olarak bilinen Antakya’daki bu kilisenin yapımına XIX. yüzyılın sonlarında başlanmış ve 1900’de ibadete açılmıştır. Dikdörtgen plânlı bir kilise olup, sağında çan kulesi bulunmaktadır. Avlusu revaklarla çevrilmiştir. Kilise günümüzde ibadete açıktır.