Arif Nihat Asya kimdir?

1904 yılında İstanbul’un Çatalca İlçesine bağlı İnceğiz Köyü’nde dünyaya gelen Arif Nihat Asya, 5 Ocak 1975 tarihinde Ankara’da hayata gözlerini yumdu. Arif Nihat Asya’nın asıl adı Mehmet Arif’tir. Arif Nihat Asya, geride bıraktığı eserleriyle yaşadığı dönem ve sonraki dönemin milliyetçi çizgide yürüyen genç şairleri üzerinde oldukça tesirli oldu.

Haber Merkezi / Babasının ölümü üzerine, akrabalarının himayesinde büyüdü. İlkokula köyünde başladı İstanbul Haseki Mahalle Mektebi’nde bitirdi. Gülşen’i Maarif Rüştiyesi (ortaokul), Bolu ve Kastamonu Sultanisi’ne (lise) yatılı okudu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nun Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu.

Değişik illerde lise ve öğretmen okullarında edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. Eskişehir’den milletvekili seçildi. Ankara Gazi Lisesi’nden emekli oldu. 5 Ocak 1975 tarihinde Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Şiirlerinde hece, arûz ve serbest vezinleri kullandı. Her nazım türünü ve şekli denedi. Şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Son şiirlerinde mistisizme yöneldiği gözlenmektedir.

İlk şiirlerinde Mehmet Emin Yurdakul ve Mehmet Akif Ersoy’dan etkilendiği görülen Arif Nihat Asya, olgunluk dönemi şiirlerinde Yahya Kemal’in Türk tarih ve medeniyetini anlattığı millî romantik duyuş tarzını çağrıştıran bir etkiyle şiirler yazdı. Tıpkı onun gibi hayata ve ölüme rindane bir tavırla yaklaştı. Arif Nihat Asya, geride bıraktığı eserleriyle yaşadığı dönem ve sonraki dönemin milliyetçi çizgide yürüyen genç şairleri üzerinde oldukça tesirli oldu.

Yapıtları; Heykeltraş, Yastığımın Rüyası, Ayetler, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Rubaiyyat-ı Arif, Enikli Kapı, Kubbe-i Hadrâ, Kökler ve Dallar, Emzikler, Dualar ve Aminler, Aynalarda Kalan, Kanatlar ve Gagalar, Kıbrıs Rubaileri, Avrupa’dan Rubailer, Kova Burcu