Adıyaman: Altınlı Köprü

Altınlı Köprü; Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi, Yolbağ (Karamağara) Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçes merkezine 8 Km. mesafededir.

Yapılış Tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kralın kızı tarafından yapıldığı rivayet edilmektedir. Yıkılma durumunda, eşdeğer köprüyü inşa edecek altının, civarında gömülü bulunduğu ve ismini bu gömülü altından aldığı söylenmektedir.

Köprünün büyük bir kemeri ve kademeli olarak küçülen üç kemeri daha vardır. Köprü taşları harç kullanılmadan sıkıştırma (Cendere ) stiliyle yapılmıştır.

Ana kemer temelde on dört taş, yukarıya çıkıldıkça kademeli daralma yapılarak dokuz taştan yapılmıştır. Kemerin batı kısmında 63, doğu tarafında 70 sıra taş vardır.

İkinci kemerde,tabanda dokuz sıra taş ve toplam otuz üç taş vardır. Üçüncü kemerde on sıra taş ve toplam yirmi altı,dördüncü kemerde ise dokuz sıra taş ve toplam on dokuz sıra taş kullanılmıştır.

Köprünün önden yüksekliği 20 metreye yakındır. Ana kemer,azgın suya karşı korumak için,koni şeklinde kemerin her iki tarafına destek yapılmıştır.