Adana: Ağca Mescit

Ağca Mescit; Adana’nın Seyhan İlçesi, Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Adana’nın tarihi bilinen en eski Türk yapısıdır. Türkmen beylerinden Ağca tarafından 1489’da Ramazanoğlu Ahmet Şahabeeddin Bey döneminde yaptırılmıştır.

Yapı ayrıca 1770’te Hacı Hasan Ağa, 1867 (1284H.) de Hacı Ali Bey tarafından kapsamlı bir şekilde onarılmıştır. Mescidin giriş kapısında 1770 onarımına ait 60×35,5 cm boyutlarında mermer bir kitabe bulunmaktadır.

İri blok kesme taşlardan yapılmış olan mescidin beden duvarları alçak bir platform üzerinde yükseltilmiştir. Kare planlı tek kubbeli yapıda kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.

Kubbe aynı zamanda yere kadar inen ve her cephede yer alan 4 askı kemerine oturmaktadır. Yapı güney ve batı cephede yer alan altta ikişer üstte birer adet pencere ile aydınlatılmaktadır.

Yapının giriş kapısı bitkisel desenle roliyefle bezemeli olup mihrabı taştandır.Ahşap mimberi son yıllarda yapılmıştır. Yapı 2000’li yılların başında kapsamlı bir onarım geçirmiştir ve günümüzde oldukça iyi bir durumdadır.