Adana: Ceyhan Adliye Binası

Ceyhan Adliye Binası; Adana’nın Ceyhan İlçesi, Türlübaş Mahallesi, Doktor Mahir Alp Boydak Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

1930’lu yıllarda yapıldığı ifade edilen yapı Cumhuriyet Dönemi yapılarından olup yığma yapım tekniğinde bodrum+zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın zemin katı ve birinci katı sıvalı olup bodrum kat su basman seviyesinde bosajlı taş kaplamalıdır.

Adliye binası L plan şemalı olup L şeklindeki ana kordior etrafına yerleşmiş mekanlardan oluşmaktadır. Koridorun kuzeyindeki ve batısındaki mekanların daha sonraki dönemlerde ilave edildiği sözlü olarak belirtilmiştir ve dış cepheden bakıldığı zaman da bu eklentiler gözlemlenebilmektedir.

Yapının tabanı dökme karo mozaik kaplıdır. Koridorda betonarme ve kolon ve kirişler vardır. Taşınmazın avluya bakan cephesinde orijinal bölümlerde çatı saçağını taşıyan kolonlar yer almaktadır.

Kapı ve pencereleri ahşap doğramadır. Adliye binasının kapı ve pencereleri dikdörtgen formda olup orijinal bölümde yer alan pencerelerin üstlerinde üst kata çapraz alt kata kare şeklinde bölmeli beton kafesler vardır. Çatısı kırma çatı olup kiremit kaplıdır.