Iğdır: Aktaş Kaya Mezarı

Aktaş Kaya Mezarı; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi, Aşağı Aktaş Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe Merkezi’nden Aşağı Aktaş Köyü’ne günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da bir çok tarihi kalıntı bulunmaktadır. Aktaş Kaya Mezarı da Iğdır’da bulanan önemli tarihi kalıntılardandır.

Kaya Mezarı, Aşağı Aktaş Köyü’nün doğusunda bulunana kayalıkların üzerindedir. Aktaş olarak bilinen kayalığın güneye bakan düzeltilmiş yüzeyinde tek odalı olduğu ifade edilen dikdörtgen girişi bulunan kaya mezarı bulunur.

Giriş kısmı ve çevresinde bezeme. Kabartmalı figür veya yazı izine rastlanmamıştır. Kayalığın batıya bakan kısmında geniş merdiven izleri görülmektedir. Merdivenlerin sonlandırıldığı yerde düzeltilmiş bir alan bulunmaktadır. Sağ altlığı veya sunu çukuru görünmemiştir. Alanda bol miktarda seramik olduğu gözlemlenmiştir.

Paylaşın

Iğdır: Hasankent Kurganı

Hasankent Kurganı; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi, Hasankent Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe Merkezi’nden Hasankent Köyü’ne günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da bir çok tarihi kalıntı bulunmaktadır. Hasankent Kurganı da Iğdır’da bulanan önemli kalıntılardandır.

Hasankent Köyü’nün kuzey batısındaki yamaç üzerindeki düzlükte kurgan, 9 m. yüksekliğinde, 34 m. taban ve 7 m. zirve çapındadır. Kurganın yığma tepesi küçük işlenmemiş taşlarla yapılmıştır.

Tahrip edilmiş olan kurganda zirvede ve kuzeybatı  kenarında 6 ve 7 m. çaplarında kaçak kazılar sonucunda oluşmuş çukurlar vardır. Çanak çömlek malzeme bulunmamakla birlikte yapısal özellikleri nedeniyle Orta Tunç Çağı’na tarihlenebilir.

Paylaşın

Iğdır: Küllütepe ve Kültepe Höyüğü

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da bir çok tarihi kalıntı bulunmaktadır.

Küllütepe Höyüğü ve Kültepe Höyüğü de Iğdır’da bulanan önemli kalıntılardandır.

Küllütepe Höyüğü; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Tuzluca-Kağızman karayolu Gaziler beldesi sapağında höyük. Aras Vadi’sinde ve orta boyutlu kayalık bir tepe üzerinde yer alan höyük, kaçak kazılar ve eteklerindeki tarım arazileriyle kısmen tahrip edilmiştir. Toplanan çanak çömlekler İlk Tunç Çağ ve Orta Demir Çağı’na aittir.

Kültepe Höyüğü; Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesine gidilen karayolunun 5. kilometresinde Melekli belediyesinin 2.5 km kuzeydoğusunda bulunan Kültepe olarak bilinen alanın höyük olduğu tespit edilmiştir.

300 metreye 160-170 metrelik alanda volkanik kökenli kayalık üzerine oturmaktadır, seramik buluntularına göre M.Ö 2.bin seramiğinden Selçuklu ve Osmanlıya çok çeşitli seramik buluntuların yoğun olarak görülmektedir. Tamamen korumasız olan höyük define arayıcıları tarafından yer yer eşilerek tahrip edilmiştir.

Paylaşın

Iğdır: Tuzluca, Tuz Mağaraları

Tuz Mağaraları; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Tuz Mağaraları, muhteşem güzelliği ve eşsiz yapısı ile sadece alternatif sağlık uygulamaları için değil aynı zamanda mağara turizmi yönü ile de mutlaka değerlendirilmesi gereken bir potansiyele sahiptir.

Öyle ki bu özelliğe sahip tuz mağaraları dünyanın değişik bölgelerinde binlerce turist ağırlamakta ve bulundukları bölgeler için çok önemli bir sosyoekonomik hareketlilik oluşturmaktadırlar.

Tuz Mağaraların bulunduğu alan yaklaşık 55 dönümlük araziyi kapsamaktadır. Tuz Mağaraları, oldukça zengin bir
rezerve sahiptir.

Türkiye’nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Tünellerde bulunan havanın bir çok solunum yolu hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Günlük 60 ton tuz üretilmektedir.

Tuz Mağaraları, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu yönüyle de mağaralar tarihi olarak büyük bir öneme sahip olmaktadır. Çünkü bölgeye hakim olan devletler mağaralar içinde yer alan kaya tuzu yataklarını hem işletmişler hem de burada ticaret yapmışlardır.

 

Paylaşın

Iğdır: Aslanlı Kalesi

Aslanlı Kalesi; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi, Aslanlı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 

İlçe Merkezi’nden Aslanlı Köyü’ne günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Aslanlı Köyü’nün 1.5 km kuzeybatısında yer alan Aslanlı Köyü Kalesi çevresine hakim bir tepede inşa edilmiştir. Küçük boyutta bir kaledir. Çok az sayıda seramik bulunan kale de yer yer sur izleri görülmüştür.

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da tarihi bir çok yapı bulunmaktadır.

Bu yapıların içerisinde kalelerde önemli bir yer tutmaktadır: Oğlan Kalesi, Aslanlı Kalesi, Aşık Hüseyin Kalesi, Kız Kalesi, Gedikli I Kalesi, Gedikli II Kalesi, Köroğlu Kalesi, Köroğlu Kalesi, Hasancan Kalesi, Korhan Kalesi, Karakale

Paylaşın

Iğdır: Aşık Hüseyin Kalesi

Aşık Hüseyin Kalesi; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi, Aşık Hüseyin Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe Merkezi’nden Aşık Hüseyin Köyü’ne günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Aşık Hüseyin Köyü’nün 500 m kuzey-doğusunda yer alan Aşık Hüseyin Kalesinin 5 km kadar kuzeydoğusunda Yukarı Katırlı Kalesi bulunmaktadır. Çevresine hakim iki tane yan yana tepenin üstüne inşa edilmiştir. Kuzey-batı tepesinde buluntular daha yoğundur.

Kalede yontu taşlarla örülmüş sur ve yapı duvar kalıntıları izlenmiş ve yer yer define çukurlarına rastlanılmıştır Kale yüzey buluntuları arasında siyah, açık kırmızı çanak çömlek parçalan vardır bunlardan bazıları çok iyi pişmesine rağmen bazıları kifayetsiz fırınlanmıştır. Oldukça tahrip edilen kalenin güney ve güney-batısı boyunca aşağı şehir uzanmaktadır.

Aşağı şehirde yapı temel izleri şehre girişi sağlayan antik yol ve buluntulardan Stun veya heykel kaidesi, sıvı akıtmak için taşa oyulmuş kanalları açık hava kült alanı olabilecek bir alan tespit edilmiştir. Burada da kaledeki gibi yoğun tahribat söz konusudur. Kalenin güney-doğusunda yerleşmenin su ihtiyacını karşılayan bir gölet bulunmaktadır.

Günümüzde hala Aşık Hüseyin köylülerince hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Yerleşmenin mezarlık alanı gölet ile aşağı şehir arasında tespit edilmiştir. Burada da kaçak kazılar sonucu yoğun tahribat söz konusudur. Yerleşmenin mezarlık alanı gölet ile aşağı şehir arasında tespit edilmiştir. Buluntulardan tipik bir Urartu yerleşmesi olduğu açıktır.

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da tarihi bir çok yapı bulunmaktadır.

Bu yapıların içerisinde kalelerde önemli bir yer tutmaktadır: Oğlan Kalesi, Aslanlı Kalesi, Aşık Hüseyin Kalesi, Kız Kalesi, Gedikli I Kalesi, Gedikli II Kalesi, Köroğlu Kalesi, Köroğlu Kalesi, Hasancan Kalesi, Korhan Kalesi, Karakale

Paylaşın

Iğdır: Kız Kalesi

Kız Kalesi; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi, Bahçecik Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe Merkezi’nden Bahçecik Köyü’ne günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Bahçecik Köyü’nün güneyinde bulunan kayalıkların üzerinde bulunur. Yukarı kent olarak bilinen kayalıkların batı bitişiğinde hidroelektrik santrali, kalenin güneyine doğru devam eden kayalıkta da Rağbet Köyü Köroğlu kalesi bulunmaktadır.

Büyük bir bölümü tahrip olan kalenin çok az kısmı günümüze ulaşmıştır. Moloz taş örgülü ve harçlı sur duvarı kalıntısı görülen alanda diğer kalelere nispeten daha az miktarda seramik olduğu gözlemlenmiştir.

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da tarihi bir çok yapı bulunmaktadır.

Bu yapıların içerisinde kalelerde önemli bir yer tutmaktadır: Oğlan Kalesi, Aslanlı Kalesi, Aşık Hüseyin Kalesi, Kız Kalesi, Gedikli I Kalesi, Gedikli II Kalesi, Köroğlu Kalesi, Köroğlu Kalesi, Hasancan Kalesi, Korhan Kalesi, Karakale

Paylaşın

Iğdır: Gedikli I ve II Kalesi

Gedikli I ve II Kalesi; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi, Gedikli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe Merkezi’nden Gedikli Köyü’ne günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Gedikli I Kalesi; Gedikli Köyünün güney yönünde köyden yaklaşık 2 km uzaklıkta yer alan Gedikli I Kalesi batı ve güney-doğu yönünde doğal tahkimli çevreye hâkim bir tepeye konuşlanmıştır.

Oldukça tahrip olduğu gözlenen sur duvarlarının temelleri kalenin doğu yönünde izlenmiştir. Sur duvarı iri yontu taşlarından örülmüştür. Yüzeyde obsidyen ve devetüyü renkli hamına sahip, kendinden astarlı çanak çömlek parçaları görülmüştür.

Gedikli II Kalesi; Gedikli Köyü’nün güney-doğu yönünde köyden yaklaşık 2 km uzaklıkta yer alan Gedikli II Kalesi çevresine yakın bir tepede inşa edilmiştir. Gedikli II kalesi Gedikli I kalesinin yaklaşık 3 kın kuzey-doğusundadır.” 0ldukça tahrip olmuştur.

Kalede yer yer sur ve yapı temel izleri görülmüştür. Kale buluntuları arasında obsidyen ve açık kırmızı ve devetüyü rengi çanak çömlek vardır. Kalenin kuzey-doğu yönünde yaklaşık 3 m genişliğinde antik yol izlenmiştir.

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da tarihi bir çok yapı bulunmaktadır.

Bu yapıların içerisinde kalelerde önemli bir yer tutmaktadır: Oğlan Kalesi, Aslanlı Kalesi, Aşık Hüseyin Kalesi, Kız Kalesi, Gedikli I Kalesi, Gedikli II Kalesi, Köroğlu Kalesi, Köroğlu Kalesi, Hasancan Kalesi, Korhan Kalesi, Karakale

Paylaşın

Iğdır: Köroğlu Kalesi

Köroğlu Kalesi; Iğdır’ın Tuzluca İlçesi, Hadimli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe Merkezi’nden Hadimli Köyü’ne günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Hadimli Köyü’nün yaklaşık 3 kın kuzeybatısında 1706 rakımlı tepe üzerinde bulunan Köroğlu kalesi oklukça sarp bir kayalık üzerinde bulunmaktadır.

Kuzeyinden Şedik deresi geçmektedir Kayalığın en üst kısmında yer alan kalenin sur duvarları sağlam olarak günümüze ulaşmamış olmakla beraber moloz taş döküntüsü ve temel izlerinden sur duvarlarının mevcudiyeti takip edilmektedir.

Ayrıca temel izleri görülebilen yapı kalıntıları mevcuttur kalede ana kayaya oyulmuş odacıkların yanında zirve kısmında kaya içerisinden çıkan ve etrafı dörtgen şekilde düzeltilmiş su kaynağı da bulunmaktadır kırmızıdan deve tüyü rengine kadar değişik renklerde bol miktarda seramik buluntusuna rastlanmıştır.

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da tarihi bir çok yapı bulunmaktadır.

Bu yapıların içerisinde kalelerde önemli bir yer tutmaktadır: Oğlan Kalesi, Aslanlı Kalesi, Aşık Hüseyin Kalesi, Kız Kalesi, Gedikli I Kalesi, Gedikli II Kalesi, Köroğlu Kalesi, Köroğlu Kalesi, Hasancan Kalesi, Korhan Kalesi, Karakale

Paylaşın

Iğdır: Karakale Ören Yeri

Karakale Ören Yeri: Iğdır’ın Tuzluca İlçesi, Çalpala Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Diğer bir deyişle Ermenistan sınırındadır. 

İlçe Merkezi’nden Çalpala Köyü’ne günün belirli saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Çalpala Köyü yerleşim alanına 2 km mesafedeki Karakale Ören Yeri, Tarihte ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu söylenilir.

Sarp kayalıklar üzerinde inşa edilen Karakale’den günümüze kadar ayakta kalan kısım birkaç sur ve iki büyük kuledir. Selçuklular tarafından 12. yüz yılın sonlarında inşa edilen kale arazisinin konumuna uygun olarak dikdörtgen bir planda yapılmıştır.

Sur duvarların genişliği 1.5 metre yüksekliği ise 4 metre kadar olup kuzey uçtaki kulenin yüksekliği 7 metre kadardır. Bu kulenin hemen doğusunda dairevi planlı dış cephesi tüf taşından yapılmış bir kule daha mevcuttur. Kale surları ile kuleler arasında kalan büyük bir alanda büyük bir yerleşim kalıntısı mevcuttur.

Özelikle Selçuklu, Urartu ve eski Tunç Çağına ait bol miktarda seramiğin görüldüğü bu alanda ayakta kalan yapı yoktur.

Karakale hem Aras nehrinin geçit veren bir noktasında hem de Iğdır ovasına açılan yolun üzerinde inşa edildiği için stratejik bir öneme sahiptir. Bölgede aynı mimari türünde örnekler mevcut olup horasan harcından inşa edilmiştir.

M.Ö. 4000 bin yıldan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinen Iğdır’da tarihi bir çok yapı bulunmaktadır.

Bu yapıların içerisinde kalelerde önemli bir yer tutmaktadır: Oğlan Kalesi, Aslanlı Kalesi, Aşık Hüseyin Kalesi, Kız Kalesi, Gedikli I Kalesi, Gedikli II Kalesi, Köroğlu Kalesi, Köroğlu Kalesi, Hasancan Kalesi, Korhan Kalesi, Karakale

Paylaşın