Merkez Bankası Açıkladı: Cari Denge Fazla Verdi

Eylül ayında 1,88 milyar dolar fazla veren cari denge, ekim ayında da 186 milyon dolar fazla verdi. Aylık cari fazlayla birlikte yıllıklandırılmış cari açık eylül ayındaki 51,7 milyar dolardan ekim ayında 50,7 milyar dolara geriledi.

Haber Merkezi / Dış ticaret açığının eylül ayı öncesindeki trende göre düşük seyretmesi de cari fazla verilmesine katkıda bulundu. Ekim ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4,87 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB), tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre; Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.067 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.866 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.035 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.748 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 1.001 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon dolar net giriş kaydetti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 689 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon doları net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.267 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.089 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1.287 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 247 milyon dolar net artış oldu.

Paylaşın