Siirt: Baçova Yaylası

Baçova Yaylası; Siirt’in Şirvan İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Konaklama tesisi
bulunmayan yaylada hiçbir mekansal düzenleme yapılmamıştır.

Yaylaların yüzyıllardır devam eden klasik amaçlı kullanımlarına günümüzde yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Son yıllarda bu alanlar turizm için oldukça ilgi çekmektedir.

Yayla turizmi, yaz aylarında serinleme, dinlenme, dağ-yayla havası teneffüs etme, doğal ortamda doğal yaşamı gözlemleme, doğal ürünler tüketme gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilebildiği turizm türüdür.

Ayrıca yaylalar yerel, kültürel, sosyal ve etnolojik özellikleri ile de ilgi çeken alanlardır. Siirt’te yayla turizmi açısından zengin bir alandır. Baçova Yaylası’da bu yaylalardan biridir.

Ancak burada hiçbir turistik faaliyet gerçekleştirilmemektedir. Yayla geçmişten günümüze kadar hayvancılık faaliyetleri için kullanılmıştır. Konaklama tesisi bulunmayan yaylada hiçbir mekansal düzenleme yapılmamıştır.

Yaylaya gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

Paylaşın

Siirt: İncekaya (Kormas) Kalesi

İncekaya (Kormas) Kalesi: Siirt’in Şirvan İlçesi, İncekaya Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

İncekaya Köyü’ne şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. Köyden kalenin bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaşılabilir.

İncekaya (Kormas) Kalesi bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Osmanlı döneminde 1666 yılında yapıldığı ve 1702 yılında yenilendiği tahmin edilen kalede, kalenin savunması için üç burç, içindeki yönetim kesimi ve halk için ambarlar, ev, hamam, sarnıç, imaret, yönetim sarayı ve ahırlar bulunmaktadır.

Siirt çevresinde çok sayıda kale bulunmakla beraber bunların bir kısmı yıkılmış durumdadır. Harabe şeklinde olan bu kalelerin ulaşım imkanları da kısıtlıdır. Ancak kısmen de ayakta durabilmiş kalelerin restore edilip korunması ve turizme kazandırılması önem teşkil etmektedir.

Kaleler buranın coğrafi çevre özelliklerine göre şekillenmiştir. Genelde tepe üzerinde konumlanan bu yapılar yamaç şeklinde inşa edilmişlerdir. Ayrıca kullanılan inşa malzemesi de sahada yoğun bir şekilde bulunan kireç taşları, jips gibi malzemelerden oluşmaktadır.

Paylaşın

Siirt: İrun Kalesi

İrun Kalesi; Siirt’in Şirvan İlçesi, Kayahisar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Kayahisar Köyü’ne şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Köyden kalenin bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaşılabilir. Şirvan İlçe Merkezinin 40 km kuzeyinde sarp dağların zirvesinde kurulmuştur.

İrun Kalesi sarp bir tepe üzerindedir. Musul Atabegi Nurettin Zengi döneminde (1142- 1146) var olduğu bilinen kale, Ahlatşahlar, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılmıştır. Çeşitli kısımlardan (burç, kule, ahır, depo vb.) oluşan kalenin turizme kazandırılması önemlidir.

Siirt çevresinde çok sayıda kale bulunmakla beraber bunların bir kısmı yıkılmış durumdadır. Harabe şeklinde olan bu kalelerin ulaşım imkanları da kısıtlıdır. Ancak kısmen de ayakta durabilmiş kalelerin restore edilip korunması ve turizme kazandırılması önem teşkil etmektedir.

Kaleler buranın coğrafi çevre özelliklerine göre şekillenmiştir. Genelde tepe üzerinde konumlanan bu yapılar yamaç şeklinde inşa edilmişlerdir. Ayrıca kullanılan inşa malzemesi de sahada yoğun bir şekilde bulunan kireç taşları, jips gibi malzemelerden oluşmaktadır.

Paylaşın