2021’de Konser, Sinema Ve Tiyatro Harcamaları Yüzde 29 Azaldı

TÜİK’e göre izleyicilerin sinema, tiyatro, konser harcamaları 2020’de 518 bin 192 TL’den 2021’de 367 bin 850 TL’ye düştü ve toplam hanehalkı kültür harcamalarının yüzde 2’sinden yüzde 1’ine geriledi. Düşüşün yaşandığı diğer kalemler arasında kütüphane, kitap ve yazılı basın ve gösteri sanatları var.

Haber Merkezi / TÜİK’e göre hanehalklarının kültür harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41 arttı. Hanehalklarının gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; televizyon ve ekipmanı masrafları yüzde 20,5, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 15,7 ve veri işlem ekipmanları yüzde 15,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Müzeler, hayvanat bahçeleri gibi yerlere giriş için yapılan harcamalar iki katına çıktı ve bunların genel içindeki payı yüzde 0,2’den 0,3’e yükseldi. Müzik enstrümanları için yapılan harcamarın payı da yüzde 4’ten yüzde 3,3’e geriledi.

TÜİK’e göre toplam kültür harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. 2021 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 52,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı için kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini yayımladı. Buna göre, kültür harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 31.8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021 yılında yüzde 1.1 olarak gerçekleşti.

2021 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 52.4 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 25.1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin TL olurken harcamaların yüzde 72.2’si merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 17.8 ile mimarlık alanında oldu.

Hanehalklarının 2021 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; televizyon ve ekipmanı masrafları yüzde 20.5, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 15.7 ve veri işlem ekipmanları yüzde 15.5 paya sahip oldu.

Kültürel sektörlerdeki girişimlerin cirosu yüzde 61.4 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu önceki yıla göre yüzde 61.4 artarak 145 milyar 186 milyon 559 bin TL olurken, faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 64.1 artarak 27 milyar 846 milyon 992 bin TL oldu. Katma değerin yüzde 20.9’u kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13.3’ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12.3’ü mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 110.6 artarak 87 milyar 36 milyon 925 bin TL olurken kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 29.8 artarak 37 milyar 817 milyon 263 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2021 yılında yüzde 4.3 olurken kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 1.6 oldu.

Kültürel istihdam yüzde 8.4 arttı

Kültürel istihdam 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8.4 artarak 642 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 63.1’i 30-54 yaş grubunda, yüzde 28.8’i 15-29 yaş grubunda, yüzde 7.9’u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 40.2’sini yükseköğretim mezunları, yüzde 36,4’ünü lise altı eğitimliler, yüzde 23.4’ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.

Kültürel istihdamda olanların, yüzde 60.4’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 39.6’sı işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 74.1’i tam zamanlı çalışırken, yüzde 25.9’u yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38.7 saat oldu.

El sanatları çalışanlarının payı yüzde 40 oldu

Kültürel istihdamın yüzde 89.3’ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 10.6’sını ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 40,0’ını el sanatları çalışanları, yüzde 19.9’unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 8.4’ünü sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, yüzde 7.9’unu ise sanatçılar ve sahne sanatçıları oluşturdu.

Kültürel istihdamın yüzde 27.9’unu kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 72.0’ını ise kültürel olmayan faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10.7 sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 4.2, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4.0 oldu.

Paylaşın

1135 Müzisyenden Konser Yasaklarına Tepki

1135 müzisyen ortak bir bildiriye imza atarak müzik yasaklarına tepki gösterdi. BabaZula, Ceylan Ertem, Cahit Berkay, Zülfü Livaneli, Batu Mutlugil, Hayko Cepkin, İlkay Akkaya gibi isimlerin imzaladığı bildiride, besteci, söz yazarı, aranjör, müzik yapımcısı, müzik yazarı ve menajerler gibi sektörün her alanından kişiler bulunuyor.

Müzik üzerindeki baskıları, yasaklamaları kabul etmediklerini dile getiren müzis insanları, “Umarız, biz yeni imzalarla müzik dayanışmamızı güçlendirirken, yetkililer de yeni yasaklamalar ve baskılarla karşımıza çıkmaz” dedi.

“Müzik susturulamaz, müzisyenler susmaz” başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

Mutluluğu ya da mutsuzluğu yasaklayabilir misiniz? Neşelenmeyi ya da hüzünlenmeyi? Acıyı? Sevinci? Yası, hasreti, öfkeyi, umudu, coşkuyu yasalarla, yasaklarla ya da valilik kararlarıyla yok edebilir, ortadan kaldırabilir misiniz?

İşte bu yüzden müziği de sanatı da yasaklayamazsınız. Olsa olsa bir konseri, bir sanat yapıtını ya da etkinliğini yasaklarsınız ve böylece sanata, müziğe, şarkılara, türkülere, stranlara engel olduğunuzu zannedersiniz.

Yanılırsınız. Tarih bu yanılgılarla dolu. Yanılanlar yok olup gitti; yasakladıklarını zannettikleri türküler bin yıldır dillerde. Müziğe saldırı tümden insanlığın ruhuna saldırıdır.

İki yıldır pandemi tedbirleri gerekçe gösterilerek müzisyenlere yönelik yasaklar ve kısıtlamalar, sektörde faaliyet gösteren birçok müzisyeni derin bir yoksulluğa mahkûm etti.

Sanatından başka geçim kaynağı olmayanlar

Sanatından başka geçim kaynağı olmayan, enstrümanlarını satmak zorunda kalan, müzikle sanatla hiç ilgisi olmayan işlerle hayatta kalmaya çalışan binlerce müzisyenin sorunları, çığlıkları yazık ki bu yasakları koyanların vicdanına ulaşamadı.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de peş peşe gelen konser yasaklarıyla İktidarın sanat ve sanatçılar üzerindeki baskıları son bir ayda yeni bir boyuta geçti.

“Bu yasaklara gerekçe olarak “kamu güvenliği”, “toplumun ahlâkî değerleri” gibi ucu açık ifadeler kullanılıyor.

“Uydurma gerekçeler”

Bu kararların ardında talimatı, altında imzası olanlara seslenmek istiyoruz: Bu uydurma gerekçelerin neyi perdelemek için kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Bir konser yasaklandığında, sadece müzisyenler değil, o müziğin tüm dinleyenler de cezalandırılıyor.

Bu kadarla da kalmıyor, menajerleri, organizatörleri, ses ve ışık teknisyenlerini, doğrudan ya da dolaylı olarak sektörden beslenen herkesi, aileleriyle birlikte cezalandırmış, sofralarındaki ekmeği almış oluyorsunuz.

Kendi yaşam anlayışınızı bütün topluma dayatmaya çalışıyorsunuz. İstiyorsunuz ki, koca bir toplum sizin istediğiniz gibi, siz istediğiniz sürece ve sizin izin verdiğiniz kadar yaşasın. Bunun için sanata, sanatçıya, emeğe, şarkılara saldırarak insan ruhuna topyekûn pranga vurmak istiyorsunuz.

“Şarkılar bizi birleştiriyor”

Büyük yanılgı içindesiniz. Bu ülkenin tek sahibi değilsiniz. Bu ülkenin sahibi hepimiziz ve bu “hepimiz”in içinde sizin kadar biz de varız.

Bizler, yaratmak istediğiniz gri dünyayı her zaman şarkılarımızla, türkülerimizle danslarımızla gökkuşağının tüm renklerine boyamaya devam edeceğiz. Dilediğimiz kıyafetle sahneye çıkıp; şarkılarımızı istediğimiz dilde, dilediğimiz gibi söyleyeceğiz.

Sanatçıların koruma altında olduğunu söyleyen yasalar günü gelecek gerçekten uygulanacak. Sanat hepimiz için. Müzik hepimiz için. Gözünüze, kalbinize, vicdanınıza indirilmiş perdeyi kaldırın. Şarkıların, dünü bugüne, bugünü yarına bağladığını; bizleri ayrıştırmadığını, aksine birleştirdiğini göreceksiniz.”

İmzacılar

Abdullah Ayav, Abdurrahim Budan, Adalet Öztürk, Adem Çiray, Adır Jan, Adil Görer, Adile Yadırgı, Adnan Girgin, Agit Işık, Agora Minör, Ahmet Eymen, Ahmet Güvenç, Ahmet Özdemir, Ahmet Telli, Ahmet Tirgil, Ahsen Ceylan, Ahu Zeynep Orman, AKAPUM, Akın Eldes, Alança Oskay, Alev Polat, Ali Akcan, Ali Altay, Ali Baran, Ali Basık, Ali Bilir (GRUP MUNZUR), Ali Büyüktürk, Ali Çağan, Ali Ekber Eren, Ali Ekber Kayış, Ali Ellek, Ali Fuat Aydın, Ali Geçimli, Ali Güneş, Ali Haydar Can, Ali Haydar Timisi, Ali İhsan Doğan, Ali Karacaer, Ali Karakuş, Ali Nafile, Ali Papur, Ali Rıza Aksoy, Ali Sinan Çulhaoğlu, Ali Tekbaş, Ali Yeşildağ, Alican Çakır, Alican Toprak, Alpay Sürgüt, Alpay Şalt, Alper Bakıner (LuXuS), Alper Fidaner, Alper Yılmaz, Apostolos Sideris, Ararat, Arıkan Sırakaya, Ari Barokas (Duman), Ari Hergel, Arif Erendemir, Arif Öz, Arif Sağ, Armağan Uludağ, ARMANC, Arzu Bursa, Aslan Kığılı, Aslı Akıncı, Aslı Demirer, ASTARE, Asuman Durşen, Asuman Koç, Aşır Özek, Aşina Yenyıl, Ataol Behramoğlu, Atilla Taş, Avni Sağlam, Ayaz Çavuşoğlu, Aybüke Albere, Aydın Çıracıoğlu, Aydın Güler, Aydın Karabulut, Aydın Vural, Aydın Yağan, Ayfer Düzdaş, Aygül Erce, Ayhan Ak, Ayhan Danyeli, Ayhan Doğan, Ayhan Orhuntaş, Aykut Gürel, Ayla Yılmaz, Aylin AslımAynur Doğan, Aynur Erel, Aynur Soydan Erdemir, Aysun Ercan, Aysun Sökmen, Aysun Timurcan ve Grup Dost Yürek, Ayşe Saran, Ayşe Tütüncü, Ayşenur Kolivar, Aytaç Gökdağ (Müzik Köyü Fethiye), Ayten Ceylan, Azad Aytaş, Azad Yılmaz, Bade Nosa, Baha Boduroğlu, Bahar Çalışkan, Banu Kırbağ, Baran Aytaç, Baran Bozyel, Baran Çelebi, Baran Deniz, Baran Ertaş, Baran Temiz, Barış Atay, Barış Güvenenler, Barış Yerli (GRADO), Barış Yıldırım, Başak İdil Özen, Batu Kurnaz, Batu Mutlugil (DUMAN), Bektaş Eroğlu, Belkıs Akkale, Berfin Aktay, Bergüzar Erdoğan, Berivan Canpolat, Berrin Sulari, Besime Arı, Beyhan Aksoy, BÎDAR, Bilal Karaman, Bilge Günaydın, Bilge Susar, Bilgen Bengü, Binali İlgün, Birdal Aktaş, Birol Ağırbaş, Birol Topaloğlu, Bora Erdoğan, Bora Gencer, Bora Öztoprak, BRADER, Buğra Ömer Ortakçı, Buket Şimşek (GRUP MUNZUR), Burcu Akgün, Burcu Sarak, Burcu Sevsay, Burcu Tatlıses, Burcu Yankın, Burcu Yeşilbaş Taşdemir, Burhan Deniz, Burhan Hasdemir (CÜMBÜŞ CEMAAT), Burhan Şeşen (GÜNDOĞARKEN), Burhan Yıldız, Bülent Genç, Bülent Ortaçgil, Bülent Urgan, Cafer Arat, Cahit Berkay, Cahit Ece, Can Ali Türkmen, Can Göktürk, Can Kaya, Can Kazaz, Can Tan, Can Tanrıseven, Canan Anderson, Canan Özden Duran, Canan Sağar, Canay Doğan, Caner Babaoğlu, Caner Gülsüm, Cansın Angı, Cansu Nihal Akarsu, Cejna Saruhan, Cem Akgün, Cem Doğan, Cem Erdost İleri, Cem Gürel, Cem Köklükaya (CÜMBÜŞ CEMAAT), Cem Türkmenoğlu, Cem Yıldız, Cem Yılmaz (Yapımcı), Cemal Tunka, Cemil Güngören (GRUP MUNZUR), Cemil Koçgiri, Cemil Öndün, Cemil Sağyaşar, Cengâver Gülüm, Cengiz Acat, Cengiz Baltepe, Cengiz Baran, Cengiz Özkan, Cenk Arslanbuğa, Cenk Bonfil, Cenk Erdoğan, Cenk Eren, Cenk Güngör, Cenk Güray, Cenk Kaptan, Cenk Soyak, Cenk Şener, Ceren Aksan Mumcu, Ceren Gündoğdu, Ceren Temel, Cevahir Canpolat, Cevat Ertem, Cevdet Bağca, Ceyda Köybaşıoğlu, Ceyda Pirali, Ceylan Ertem, Cihad Yıldız, Cihan Barış Erdoğan (Grup Munzur), Cihan Bildirici, Cihan Çeken, Cihan Çelik, Cihan Dökmez, Cihan Terlan, Cihan Yaman, Ciwan Haco, Coşkun Demir, Coşkun Koyuncu, Cumhur Ersöz, Çağatay Çoker, Çağdaş Boztepe (KOMİK GÜNLER), Çağdaş Engin (KOMİK GÜNLER), Çağıl Kaya, Çağrı Çetinsel, Çağrı Çeviker, Çiğdem Yıldız, Dadal Zülfikar, Dalape Nena, Dede Murat Öztürk, Delil Dilanar, Demet Sağıroğlu, Deniz Arcak, Deniz Arslanbaş, Deniz Bayrak, Deniz Güngören, Deniz Kâhya, Deniz Koloğlu, Deniz Perhan, Deniz Taşar, Deniz Tekin, Dertli Divanî, Derviş Toprak, Derya Köroğlu (YENİ TÜRKÜ), Derya Petek, Devrim Bozkurt, Devrim Canen, Devrim Çelik, Devrim Demir (Besteci), Devrim Kavalli, Devrim Özlük, Devrim Zal, Dick Darlington, Didem Çetinkaya, Dil Tengî, Dila Bahar, Dilan Top, Dilara Sakpınar (Lara Di Lara), Diler Özer, Dilhan Şeşen, Diljen Ronî, Dilşad Göktepe, Diren İnaç, Doğan Canku, Doğan Çakmak, Doğan Çelik, Doğan Yılmaz, Doğu Kılıç, Doğucan Yaşar, Doğuş Budak, Dr. Ahmet Kaya, Duygu Demir, Ebru Çiçek, Ebru Selvikavak, Ebru Söylemez, Ece Şermet, Eda Baba, Edip Akbayram, Ediz Hafızoğlu, Efe Demiral, Ege, Ege Cengiz, Egemen Yontar, Ekim Yoloğlu, Ekin Bilgin, Ekin Vural, Eksik Gitar, Elif Çıraklar, Elif Dikeç, Elis Dubaz, Elvan San, Emin İgüs, Emine Öztepe, Emir Can İğrek, Emrah Doğrul, Emrah Karaca, Emrah Özdamar, Emrah Şenol, Emrah Yavuz, Emre Güney, Emre Kaya, Emre Merey, Emre Sercan İke, Emre Umurbilir, Ender Ersan, Ender Sayıner, Enes Esgin, Engin Aydın, Engin Cengiz, Engin Evin, Engin Gencer, Enver Muhamedi, Ercan Aydın, Ercan Düz, Ercan Gökhan Çağıran, Ercan Kan, Ercan Özaksoy, Ercan Tanrıverdi, Ercüment Gürçay, Erdal Altun, Erdal Bayrakoğlu, Erdal Beyazgül, Erdal Erzincan, Erdal Güney, Erdal Özege, Erdal Yapıcı, Erdal Yılmaz, Erdem Akın, Erdem Özkan, Erdem Sökmen, Erdem Sudabay, Erdoğan Çördük, Erdoğan Emir, Erdoğan Şimşek, Eren Aykanat, Eren Çetin, Eren Noyan, Eren Okur, Ergün Zengin, Ergüven Başaran, Erhan Erdener, Erhan Toprak, Erkan Akalın, Erkan Aksoy, Erkan Güneş, Erkan Gürer, Erkan Kenç, Erkan Oğur, Erkan Yavuzer, Erkin Hadimoğlu (YENİ TÜRKÜ), Erol Berxwedan, Erol Mutlu, Erol Özgür, Ersan Güzel, Ersin Ergün Keleş, Ertan Budak, Ertan Keser, Ertan Sezer, Ertan Tekin, Esma Ertel (BABA ZULA), Esra Kayıkçı, Esra Öztürk, Esra Turan, Evren Taş, Evrim Hikmet Öğüt, Eylem Aktaş, Eylem Erdoğan, Eylem Güler, Eylül Ergül, Eyüp Budak, Eyüp Yıldız, Ezgi Aktan, Ezgi Alaş, Ezgi Dilan Balcı, Ezgi Yelen, EZGİNİN GÜNLÜĞÜ, F. Ö.K., Faik Ateş, Faruk Değirmenci, Faruk Demir, Fatih Ahıskalı, Fatih Gezer, Fatih Özakoğlu, Fatih Veli Ölmez, Fedai Tayyar, Fehmiye Çelik, Ferhan Şentürk, Ferhat Can Özkan, Feridun Düzağaç, Ferit Şeker, Feryal Öney, Fethi Demirtaş, Fethi Yıldırım, Fırat Alkış (MİRAZ), Fırat Başkale, Fırat Can Kalyon, Fikri Kutlay, Fikriye Kılınç, Filiz Göze, Filiz Öztimur, FLÖRT, Fotini Kokkala, Fuat Alkış, Fuat Daşlı, Fuat Saka, Fuat Talay, Funda Sevilay Ünal, Funda Sezer, Gamze Akkuş İlgezdi, Gamze Ayata, Gamze Mimaroğlu, Geniş Merdiven Orkestrası, Gökçe Coşkun, Gökçe Gürçay (MOZAİK), Gökçen Kaynatan, Gökhan Ataman, Gökhan Birben, Gökhan Ekinci, Gökhan Kızgın, Gökhan Korkmaz, Gökhan Özoğuz (ATHENA), Gökhan Şeşen (GÜNDOĞARKEN), Gökhan Toker, Gökhan Tümkaya, Göksel Elbüken, Göksün Doğan, GÖLGEDEKİLER, Görkem Karabudak, Gözde Öney, Gözel Radyo, Grup ABDAL, Grup İDİGNA, Grup MUNZUR, Grup YELDEĞİRMENİ, GRUP YORUM, Grup ZEMHERİ, Gule Mayera, Gurbet Üzgün Demiral, Gül Gür, Gülay Sezer, Gülbahar Kavcu, Gülbahar Uluer, Gülcan Kızılkurt, Gülcihan Koç, Güler Gültekin, Gülfer Kerenci, Gülin Kılıçay, Gülseren Kılıç, Gülseven Medar, Gültekin Tetik, Gülten Benli, Gülten Kaya, Gündüz Ercandoğdu, Güneş Demir, Güneş Özgeç, Güney Dikme, Gür Akad, Güray Yıldırım, Gürkan Baltacılar, Gürkan Özkan, Gürkan Özmen, Gürsel Dayan, Gürsoy Tanç, Güven Çetin, Güvenç Dağüstün, Güzel Sevinç, Hakan Arınç, Hakan Gürbüz (CÜMBÜŞ CEMAAT), Hakan Kamalı, Hakan Kılıçoğlu, Hakan Kiltepe, Hakan Öz, Hakan Özoğuz (ATHENA), Hakan Şahin, Hakan Şensoy, Haldun Karabudak, Halil Yıldız, Halkların Köprüsü Korosu, Haluk Akay, Haluk Çakır, Haluk Çetin, Haluk Polat, Hami Barutçu, Handan Aksoy, Hande Yener, Harun Elkî, Hasan Yıldırım, Hasan Ali Sezer, Hasan Aran, Hasan Balank, Hasan Sağlam, Hasan Tercan, Haydar Çınar, Haydar Doğan, Haydar Selçuk, Hayrani Kami, Heja Netırk, Helin Erenler, Hemo, Hidir Savluk, Hikmet Akçiçek (VOVA), Hilal Nesin, Hilmi Nar, Hilmi Yarayıcı, Hivda Gökel, Hivron, Hurşit Yenigün, Hüseyin Alpaslan, Hüseyin Aydın, Hüseyin Kurtulmaz, Hüseyin Turan, Hüseyin Yeğin, Hüseyin Yıldız, Hüsnü Arkan, Işık Berfin Özsoy, İberya Özkan, İbrahim Karaca, İbrahim Rojhilat, İdil Meşe, İhsan Güvercin, İkbal Kaynar, İklim Tamkan, İkrami Özturan, İlayda Erol, İldeniz Çetin, İlhan Şeşenİlkay Akkaya, İlkay Nerat, İlke Kızmaz, İlkin Deniz, İlknur Yakupoğlu, İlyas Arzu, İlyas Şimşek Kulcan, İnan Aran, İnan Söker, İnan Tat, İnanç Alankuş, İnci Engin, İpek Dinç, İrem Bekter, İrfan Alış, İrfan Yalcintepe, İrşad Aydın, İsmail Atalan Bengi, İsmail Gezginci, İsmail İlknur, İsmail Özen, İsmail Ural, İsmail Yurtaşan, İzel Susam, Jehan Barbur, Jehat Hekimoğlu, Jiyan Savcı, Jülide Canca Eke, Kaan Akay, Kaan Bıyıkoğlu, Kaan Oğuz, Kaan Tangöze (DUMAN), Kaan Yanartaş, Kadir Cava, Kadir Çat, Kadir Demir, Kadir Demirel, Kadir Şeker, Kadir Tapucu, Kadri Karagöz, Kadri Songün, Kafaya Islak Çifte, Kağan Yıldız, Kalben, Kardelen Pınar Ömer, Karma Whiff, Kartal Kaan, Kasım Taşdoğan, Kemal Baltepe, Kemal Begtaş, Kemal Kahraman, Kemal Kuzey, Kemal Küçükbakkal, Kemal Onur Tuzlacı, Kemal Sahir Gürel, Kenan Dalgıç, Kenan Gence, Kenan Yaşar, Kerem Can Aslan, Kerem Demirtaş, Kerem Görsev, Kerem Hasret Yeşilyurt, Kerem Kekeç, Kerem Sevinç, Kerem Türkaydın, Kerem Ulaş Dönmez, Kıvanç Altuğ, Kıymet Şimşek, KOMA SÎYABEND, Koray El, Koray Hatipoğlu, Koray Özer, Korhan Özyıldız, Kurtça Geçer, Kurtuluş Doğru, Kutlu Özmakinacı, Kutsal Evcimen, Lale Koçgün, Levent Akman (BABA ZULA), Levent Bursalı, Levent Canen, Levent Güneş, Leyla Artay, Leyla Diana Gücük, Lobna Allami, Lokman Kurucu, M. Sait Altun, Mahfuz Kızıl, Mahmut Çınar, Mahsum Kömürcu, MAVİ, Maviş Güneşer, Mazlum Çimen, Mazlum Gültekin, Mehmet Akba, Mehmet Akkaya, Mehmet Ali Edis, Mehmet Bekalp, Mehmet Ekici, Mehmet Gümüş, Mehmet Güzel, Mehmet Hayri Bilgen, Mehmet Kara, Mehmet Kazım S¸avklıyıldız, Mehmet Mehmet Karadağ, Mehmet Özen, Mehmet Özer, Mehmet Sağlam, Mehmet Sahip Ak, Mehmet Şen, Mehmet Taygun, Mehmet Teoman, Mehmet Yöntem, Mehpare Malgil, Mehtap Meral, Melek MossoMelike Demirağ, Melike Şahin, Melis Güven, Melis Karaduman, Melis Sökmen, Melisa Karakurt, Menduh Kurtboğan, Meral Coşkun, Mercan Erzincan, Merih Aşkın, Mert Ağırlar, Mert Baydeniz, Mert Sever, Mertcan Bilgin, Mertcan Tekin, Mertol Şalt, Merve Çalkan, Mêrxas Viyan (KOMA PEL), Mete Çelik, Metin Kahraman, Metin Karataş, Metin Şaşmaz, Metin Yılmaz, Mikail Aslan, Mikail Değirmenci, Mikail Yakut, Mine Yıldırım, MOR VE ÖTESİ, Muammer Ketencoğlu, Muhammed Mert Yorulmaz, Muharrem Temiz, Murat Aksak, Murat Arkan, Murat Aşer, Murat Beşer, Murat Çakır, Murat Çopur, Murat Ertel (BABA ZULA), Murat Güngör, Murat Karaçay, Murat Kaya, Murat Keser, Murat Kınay, Murat Küçükarslan, Murat Mengirkaon, Murat MeriçMurat Serhaşi Toktaş (SİYA SİYABEND), Murat Vural, Murat Yapıştıran, Murat Yenyıl, Musa Baki, Musa Can Birben, Musa Eroğlu, Mustafa Güler, Mustafa Kemal Emirel, Mustafa Kemal Özkul, Mustafa Özarslan, Mustafa Süha Esgin, Mustafa Yiğit, Muzaffer Batuhan Koç, Muzaffer Gezer, Muzaffer Şahin, Mübin Dünen, Müfide İnselel, Müge Çakarlı, Müge Terlan, Mürşide Şimşek, Müslüm Eke, Müslüm Kızıl, Nadir Göktürk, Nadir Kaya, Nağme Yarkın, Naim Dilmener, Nazlı Toprak, Nedim Ruacan, Nejat Yavaşoğulları, Neslihan Solmaz, Neva Pangea, Nevzat Çelik, Nevzat Karakış, Nihad Jemsher, Nihat Balka (Nuhat Koroya Hevdeng), Nihat Behram, Nihat Işıklar, Nikki Wild (DJ), Nil İpek Hülagü, Nilgün Öneş, Nilüfer Sarıtaş, Nilüfer Sezer, Nilüfer Verdi, Niyazi Albay (KEŞMEKEŞ), Niyazi Koyuncu, Noksan, Nuray Erdem Tanrıverdi, Nurdan İpek, Nurettin Güleç, Nurettin İlhan, Nurgül Çomak, Nurgül Ersoy, Nursaç Doğanışık, Nurşay Aykut, Oguz Aksaç, Ogün Sanlısoy, Oğulcan Sönmez, Okan Arduç, Okan Erbaş (GRUP MUNZUR), Okan Karababa, Okan Kaya, Oktay Bilge, Oktay Kahraman, Olcay Bayır, Olcayto Art, Onok Bozkurt, Onur Akın, Onur Aydemir, Onur Can Çelik, Onur Dakak, Onur Olgun, Onur Tatı, Onur Toparlak, Onur Yamaç, Orçun Sünear, Orhan Akın, Orhan Bayram (Nar-ı Güman), Orhan Deniz, Orhan Mecit, Orhun Akar, Osman Enfiyecizade, Ozan Çoban, Ozan Erkan, Ozan Horoz, Ozan Murat, Ozan Poyraz, Ozan Serdar, Ozan Yağan, Ömer Albayrak, Ömer Baki Özümerzifon, Ömer Erciyes, Ömer Özgeç, Ömer Taşkın, Ömer Yardımcı, Ömür Ersoy, Ömür Göksel, Önder Almargun, Önder Bali, Önder Focan, Önder Özdemir, Övünç Aslan, Öykü Aras, Özcan Şenver, Özge Ç. Denizci, Özge Ertal, Özge Eyüboğlu, Özge Fışkın, Özge Pınar, Özge Sarıkurt, Özge Ürer, Özgür Akdemir, Özgür Atasoy, Özgür Kement, Özgür Kıyat, Özgür Kutay, Özgür Özdemir, Özgür Salur, Özgür Uludağ, Özgür Umut Üçer, Özgür Yalçın, Özgür Yılmaz, Özlem Ağrı, Özlem Can Uğursal, Özlem Gerçek, Özlem İlgen, Özlem Oktar, Öznur Turan Şeker, Papatya Ekiz, PEK (İpek Ural), Perit Jan Aydemir, Pervin Doğan, Pınar Aydınlar, Pirsu Kesici, Praksis, Raber Diler, Ramazan Açıkgöz, Ramazan Akdemir, Ramazan Tilbaç, Raşit Pekmezci, Recai Kaptan, Red Abazinians, REDD, Rehim Gülmez, Renan Bilek, Reşat Öden, Rewşan, Rezzan Bilgin, Rıza Koyupınar, Rojin, Ruhi Su Dostlar Korosu, Ruşen Acet, Rüçhan Çamay, Rümeysa Çamlıbel, Saadet Özdemir, Sabahattin Sel, Sabır Erdinç, Sait Bakşi, Saki Çimen, Sakina Teyna, Salih Dinçel, Salih Dindoruk, Salim Hergün, Salim Zaimoğlu, Salman Sobe, Samet Karadeniz, Sami Büyükçınar, Saniye Yılmaz, Sara Ertaş, Sare Sera, Sarper Semiz, Saruhan Erim (MOZAİK), SATTAS, Savaş Ateşoğlu, Savaş Ateşoğlu (GRADO), Savaş Yakupoğlu, Saygın Yeltan, Sebahat Dilaver, Sebla Pekcan, Seçil Soylu, Seda Erciyes, Sedat Şabettin Tarhan, Selahattin Kürüm, Selçuk Balcı, Selçuk Beltan, Selda Öztürk, Selen Gülün, Selen Kesova, Selim Hergün, Selin Baycan, Selin Sümbültepe, Selman Karabul, Sema Moritz, Semiha Beyaztaş, Senar Ok, Senem Demircioğlu, Senem Diyici, Sera Cengiz, Serap Yağız, Serap Yenici, Serdal Dağ, Serdar Avcıoğlu, Serdar Baba, Serdar Doğan, Serdar Keskin, Serhad Raşa, Serhan Bülbül, Serhan Kelleözü, Serhan Lokman, Serhat Ayebe, Serhat Ersöz, Serhat Subaşı, Serkan Erken, Serkan Fidan, Serkan Göl, Serkan Sığın, Serkan Tosun (The Smoking Kills Company), Serkan Uzunoğlu, Sertaç Şanlı, Servet Güven, Servet Kocakaya, Sevil Becer, Sevil Esen, Sevim Eren, Sevin Okyay, Sevinç Çelikten, Seyda Perinçek, Seyidxan, Seyit Ahmet Durak, Seyithan Kızıl, Sezai Sarıoğlu, Sıla Gerbağa, Sibel Altan, Sibel Demir, Sibel Köse, Silver Kesici, Simge Pınar, Sinan Erkoç, Sinan Gökçe, Sinan Güngör, Sinan Sakızlı, Siyabend Arslan, Sokak Orkestrası, Sokak Sanatçıları Derneği, Solmaz Nerat, Soner Olgun, Soner Soyer, Songül Bulur, Songül Özdemir, Stêra Müzik Topluluğu, Su İdil, Suat Ekin, Suat Kaya, Suat Koçak, Suat Polat, Suavi, Suleyman Çarnewa, Suna Alan, Süreyya Akay, Süvari Öztürk, Şafak Bozacıoğlu, Şafak Yeşilli, Şahin Çokbilir, Şahin Yişin, Şahsenem, Şebnem Aslan, Şebnem Budak (N R-I GÜRMAN), Şebnem Sönmez, Şenay Lambaoğlu, Şener Cicili, Şener Yıldız, Şervan Zilan, Şerwan Hameran, Şêrzad, Şevket Akıncı, Şeyhmus Sevenoğlu, Şivan Perwer, Şiyar Ayaz, Şoreş, Şükrü Erbaş, Tacettin Ocak, Tacım Demirkaya, Tahir Ayne, Tahir Demir, Taner Akyol, Taner Öngür, Taner Özdemir, Taner Tanrıverdi, Taner Yücel, Tanju Arıkan, Tarık Aslan, Tarık Karakoç, Tarık Kavut, Tarık Sezer, Taylan Koçkaya, Taylan Özgür Ölmez, Tekin Turan, Tersname, Tevfik Fikret Tufan, Timuçin Gürer (MOZAİK & KEKEÇA), Tolga Akdoğan (ADAMLAR), Tolga Aksoy (KOMİK GÜNLER), Tolga Atkın (KORİDOR), Tolga Kaya, Tolga Sağ, Tolgahan Çoğulu, Toprak Güzelcan, Tufan Bayram, Tuğçe Şenoğul, Tuğrul Keskin, Tuhan Ünal Çakır, Tuna Kiremitçi, Tuncay Seza Ak, Tuncer Duman, Tuncer Gümüş (GRUP MUNZUR), Tunçel Gülsoy, Turabi Yıldırım, Tural Aslan, Turan Çeliker, Turan Parlak, Turgay Güzelcan, Turgay Polat, Turgut Alp Bekoğlu, Turgut Kaçan, Turgut Özlemez, Turhan Oğuzhan Atay, Tülay Şahin, Tünay Bozyiğit, Udi Yervant, Ufuk Benli, Ufuk Beydemir, Ufuk Coşkun, Ufuk Lüker, Uğur Akdora, Uğur Besim Bolat, Uğurcan Kesici, Ulaş Akyol, Ulaş Keskin, Umay Umay, Umut Özensoy, Umut Altınçağ, Umut Berberoğlu, Umut Bulut, Umut Gündüz, Umut Kahraman, Umut Kılıç, Umut Yenilmez, Ülker Sarı, Ülkü Aybala Sunat, Ülkü Eyupoğulları, Ümit Dindoruk, Ümit Öylü, Ümit Şevki Somyürek, Ümit Taşıyan, Ümran Serhan, Üner Demir, Vahap Arayıcı, Vahap Ayhan, Vartkes Keşiş, Vecdi Yücalan (OBJEKTİF), Vedat Aldemir, Vedat Güler, Vedat Gündoğdu, Vedat İçen, Vedat Sakman, Vedat Vural, Vedat Yıldırım, Vehbi Karabacak, Velit Aydın (ZANAX), Veys Çolak, Veysel Ciwan, Veysi Tekin, Volkan Şahin, Volkan Yagan, Yağız Polat, Yalçın Dönmez, Yankı Tan, Yaprak Melike Uyar, Yaren Eren Budak, Yasak Helva, Yasemin Göksu, Yasemin Özler, Yasemin Uludoğan, Yasin Balmuk, Yasin Bulun, Yasin Dindar, Yasin Yiğit, Yaşar Aydın, Yaşar Günaçgün, Yaşar Kabaosmanoğlu, Yaşar Kadir Baş, Yaşar Kurt, Yavuz Top, Yavuz Yaprak, Yekbun Sincar, Yelda Altunal, Yelda Emek, Yelda Karataş, Yeliz, Yeliz Güzel, Yeliz İlter, Yeşim Kantekin, Yeşim Salkım, Yetkiner Ünal, Yıldırım Yalçınkaya, Yılmaz Çelik, Yılmaz Karaarslan, Yılmaz Koç, Yılmaz Odabaşı, Yılmaz Sütçü, Yiğit Avcı, Yiğit Karakaya, Yiğit Özatalay, Yiğit Şen, Yol’a Düş, Yoldaşça Türküler, Yurdal Çağlar, Yusuf Asan, Yusuf Deniz, Yusuf Gül, Yusuf Karapınar, Yusuf Kenan Bilici, Yüksel Arslan, Yüksel Aydoğan, Yüksel Somyürek, Zafer Aslan, Zafer Başaran, Zafer Baykal, Zafer Güler, Zafer Olcay, Zafer Özkan, Zafer Taşdan, Zehra Er, Zekiye Öner, Zelal Gökçe, Zeynel Lüle, Zeynep Casalini, Zeynep Karababa, Zeynep Kılıç, Zhandos Yestay (EZGİNİN GÜNLÜĞÜ), Zuhal Focan, Zuhal Olcay, Zülfü Beyhan, Zülfü Livaneli…

(Kaynak: Bianet)

Paylaşın

57 Barodan Ortak Açıklama: Sanattan Korkmayın, Sanat Özgürleştirir

Yasaklara karşı açıklama yapan 57 baro, açıklamasında, “Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

57 baro, belediye ve valiliklerin son dönemlerdeki konser, festival ve etkinlik yasaklarına karşı ortak açıklama yaptı. “Sanattan Korkmayın, Sanat Özgürleştirir” başlıklı açıklamada, “Özgürlük kavramı ile sanat arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde ifade özgürlüğü üzerinde şiddetlenen basıncı kaygıyla gözlemlemekteyiz. Demokratik sistemlerde yaşam şansı olmayan bu yaklaşımın yeni hedefi sanatsal ifade özgürlüğü olmuştur. Son aylarda ülkenin çeşitli kentlerinde konser, tiyatro, festival gibi etkinliklerin yasaklanmasına ilişkin hukuka aykırı kararlar alınmakta, hazırlıkları tamamlanmış etkinlikler iptal edilmektedir.

Yasaklara/iptallere konu etkinlik ve sanatçılar dikkate alındığında; ana dile, kültüre, yaşam tarzına ve cinsiyetlere yönelik ayrımcı, keyfi ve siyasi saiklerle bu kararların alındığı görülmektedir.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açıklamalar, belediye veya valilikler tarafından kabul görerek sanata müdahale ile sonuçlanmaktadır. Uygarlaşmanın önemli kaynak merkezlerinden biri sanatsal üretimdir.

Özgürlük kavramı ile sanat arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Sistematik bir hal alan bu çağ dışı kısıtlama ve yasakları kabul etmiyoruz. Bu ülkede sanatçıların sanatını özgürce icra etmelerine engel olunmasını şiddetle kınıyoruz. Sanatı ve sanatçıyı susturmak demek, toplumu nefessiz bırakmak demektir.”

1. Adana Barosu
2. Adıyaman Barosu
3. Ağrı Barosu
4. Aksaray Barosu
5. Ankara Barosu
6. Antalya Barosu
7. Ardahan Barosu
8. Artvin Barosu
9. Aydın Barosu
10. Balıkesir Barosu
11. Bartın Barosu
12. Batman Barosu
13. Bilecik Barosu
14. Bingöl Barosu
15. Bitlis Barosu
16. Bolu Barosu
17. Burdur Barosu
18. Bursa Barosu
19. Çanakkale Barosu
20. Çankırı Barosu
21. Denizli Barosu
22. Diyarbakır Barosu
23. Eskişehir Barosu
24. Gaziantep Barosu
25. Giresun Barosu
26. Hakkari Barosu
27. Hatay Barosu
28. Iğdır Barosu
29. Isparta Barosu
30. İstanbul Barosu
31. İzmir Barosu
32. Kars Barosu
33. Kastamonu Barosu
34. Kırıkkale Barosu
35. Kırklareli Barosu
36. Kocaeli Barosu
37. Manisa Barosu
38. Mardin Barosu
39. Mersin Barosu
40. Muğla Barosu
41. Muş Barosu
42. Nevşehir Barosu
43. Ordu Barosu
44. Trabzon Barosu
45. Dersim Barosu
46. Sakarya Barosu
47. Samsun Barosu
48. Siirt Barosu
49. Sinop Barosu
50. Urfa Barosu
51. Şırnak Barosu
52. Tekirdağ Barosu
53. Tokat Barosu
54. Uşak Barosu
55. Van Barosu
56. Yalova Barosu
57. Zonguldak Barosu

Paylaşın

En çılgın tırnak sanatı trendleri

Tırnaklar kesinlikle tanıştığımız insanlar üzerinde hemen izlenim bırakan şeylerden biridir. Asla kirliTırnaklar kesinlikle tanıştığımız insanlar üzerinde hemen izlenim bırakan şeylerden biridir. Asla kirl ve bakımsız tırnaklarla yakalanmak istemezsiniz, bu yüzden çoğumuz tırnaklarımıza ve bakımsız tırnaklarla yakalanmak istemezsiniz, bu yüzden çoğumuz tırnaklarımıza özen göstermeye ve mümkün olduğunca iyi görünmelerini sağlamaya çalışırız.

Haber Merkezi / Bazıları nötr renkli kısa tırnakları tercih eder, bazıları daha koyu bir tonu ve daha uzun tırnakları tercih eder, herkes hayatının bir noktasında kesinlikle kırmızı oje kullandı ve biz de tırnaklarımızı mevsimden mevsime değiştirme eğilimindeyiz.

Ancak tırnaklar, kişiliğinizi ve yaratıcılığınızı ifade etmenin bir yolu da olabilir. Ayrıca, denemesi eğlenceli olan bazı çılgın tırnak trendleri var. İşte bazı çılgın tırnak sanatı trendlerinin bir derlemesi.

Pom Pom

İlginç bir görünüm için pom pom tırnklar mükemmel gibi görünüyor. Eğlenceli, renkli ve pofuduklar, pek pratik değiller ama burada aradığımız bu değil, değil mi?

Akvaryum

Akvaryumlara hayran olanlar veya belki de suda hapsolmuş hava kabarcıklarına bakmak gibi olanlarınız için, bu sadece o büyülenmeyi besleyecek bir görünüm.

Çatal Bıçak Seti

Hiç temiz bir çatalınız yoksa, çatal bıçak tırnaklarınızı her zaman kullanabilirsiniz, değil mi? Bu tırnak sanatının geçmeye çalıştığı şey bu mu? Yoksa sadece çatal bıçak takımına takıntılı insanlar mı var?

Lego

Lego’ya bakarak yaşınızı hızlıca belirleyin. Heyecan verici olduğunu ve bir şeyler inşa edebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa Lego’yu üzerine bir kez basmanın acısıyla mı ilişkilendiriyorsunuz?

M & M

Dürüst olmak gerekirse, bu diğerlerine kıyasla normal görünen tek tuhaf tırnak sanatı trendi olmalı, ama o zaman bile bir iş görüşmesi için tırnaklarınızı böyle boyamazsınız, değil mi?

Karınca

İçinde canlı karıncaların olduğu tırnak sanatının neden yaratılması gerektiğini bilmiyoruz, ama yaşadığımız dünya bu. Her gün bilmek istemediğiniz yeni bir şey öğreniyorsunuz.

Sivilce

Bu sivilce tırnakları şimdiye kadar gördüğümüz en iğrenç şey ve bütün bir kostüm olarak nitelendirildiklerinden oldukça eminiz.

Sigara

Yani sigaranın kötü olduğunu biliyoruz ama bu tırnaklar sigara içiyor!

Diş

Sanırım diş hekimleri her yerde olacak ama adamım bu garip bir bakış.

Spiral

Spiraller, önceki tırnak sanatının bazılarının görünmesinden sonra neredeyse ortalama görünüyor, ancak bu oldukça garip olan başka bir trend. Mesela arkasındaki sebep nedir?

Sürüngen

Yılan derisine takıntılı olanlar için, işte size yepyeni bir görünüm. Buna sürüngen çivi sanatı deniyor ve dürüst olmak gerekirse, bu bir tür bomba.

Suşi

Yemek yemek için yeterince iyiyse, tırnak sanatı için yeterince iyidir, en azından söylemek istediğimiz budur.

Lav Lambası

Ve son olarak, lav lambası tırnak sanatı bizim favorimiz. Bakmak tuhaf bir şekilde tatmin edici. Soru şu ki, baloncuklar aslında bir lav lambasında olduğu gibi hareket ediyor mu yoksa sadece bu şekilde mi sıkışmışlar?

Paylaşın