Siirt: Pervari Yukarı Camii

Pervari Yukarı Camii; Siirt’in Pervari İlçesi, Aydın Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cami üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren herhangi bir kitabe yoktur. Ancak kullanılan malzeme ve inşa tekniği bakımından Osmanlı devrinde XVII- XIX. yüzyılda yapılmış olmalıdır.

Cami, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dikdörtgen planlı ve tek sahınlıdır. Yapının üstüne sonradan ikinci kat eklendiği için orijinal üst örtüsü belli değildir.

Güneydoğu köşedeki yuvarlak kemerli bir kapıdan harime girilir. Harim, mazgal pencere ve nişlerle hareketlendirilmiştir.

Güney duvarı ortasında sivri kemerli basık mihrab nişi vardır. Günümüzde ibadete kapalı olup depo amaçlı kullanılmaktadır. Sonradan inşa edilen ikinci katı cami olarak hizmet vermektedir.

Paylaşın

Siirt: Ayvalıbağ Kalesi

Ayvalıbağ Kalesi; Siirt’in Pervari İlçesi, Ayvalıbağ Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Ayvalıbağ Köyü, Botan Nehri’nin içinden geçtiği vadiye hakim bir konumda ve vadinin güney yamacına kurulmuş bir küçük köydür. Kale ise, köy ile nehir arasında yer alan küçük bir bir kaya kütlesinin üzerindedir.

Kale üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren bir kitabe bulunmamaktadır. Ancak kullanılan malzeme ve inşa tekniği açısından Osmanlı Döneminde XVIII. yüzyılda, yapılmış olmalıdır.

Boyut itibariyle küçük olan kale, vadiyi takip eden yolu kontrol amaıyla yapılmış karakol mahyetinde bir yapı olmalıdır.

Günümüzde kalenin çevresiyle herhangi bir organik bağı bulunmamaktadır. Kale yaklaşık olarak kuzey-güney yönünde uzanan bir planlamaya sahiptir.

Doğusunun sarp olması nedeniyle suru bulunmamaktadır. Ancak, batısında, silindirik burçlarla desteklenmiş kırma ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiş surlar açıkça görülmektedir.

Paylaşın

Siirt: Ormandalı Medresesi

Ormandalı Medresesi; Siirt’in Pervari İlçesi, Ormandalı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren herhangi bir kitabe yoktur. Ancak inşa tekniği ve malzemesinden hareketle medrese Osmanlılar devrinde XVIII. yüzyılda yapılmış olmalıdır.

Yapı günümüzde oldukça harap haldedir. Mevcut yapılar birbirinden ayrı iki birimden meydana gelmektedir. Medresenin, mescit-dershane kısmı ile hücreler ters “T” şeklinde bir düzenleme gösterir.

Dershane, kuzeybatı-güneydoğu yönünde dikdörtgen planlıdır. Moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Beden duvarlarının üst kısmı ve üst örtüsü yıkılmıştır.  Güneybatıdaki düz lentolu kapı açıklığından iç mekana girilmektedir.

Dershanenin hemen doğusunda yer alan hücreler ise kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dikdörtgen planlı olup üzeri yine aynı yönde uzanan beşik tonozla örtülüdür. Üst örtü ve beden duvarlarının çoğu yıkılarak hücrelerin içini doldurmuştur.

Paylaşın

Siirt: Umurlu Hanı

Umurlu Hanı; Siirt’in Pervari İlçesi, Palamut Köyü, Umurlu Mezrası sınırları içerisinde yer almaktadır. Ş

Umurlu Mezrası’na şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren herhangi bir kitabe yoktur. Eser plan, malzeme ve teknik özelliklerden hareketle Osmanlı devrinde XVI.- XVII. yüzyılda, yapılmış olmalıdır.

Kısmen tahrip olmuş şekilde günümüze ulaşmıştır. Kapalı hanar grubundan olup tek sahından oluşmaktadır. Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen plana sahiptir. Üzeri de yine aynı yönde uzanan beşik tonozla örtülüdür.

Beden duvarları ve üst örtüsü kısmen yıkık olan hanın orijinal girişinin nereden olduğu tespit edilememiştir. Hanın iç mekanı ortadan plasterlere oturan bir yuvarlak atkı kemeriyle ikiye ayrılmıştır.

Paylaşın

Siirt: Herakol Yaylası

Herakol Yaylası; Siirt’in Pervari İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Konaklama tesisi
bulunmayan yaylada hiçbir mekansal düzenleme yapılmamıştır.

Yaylaların yüzyıllardır devam eden klasik amaçlı kullanımlarına günümüzde yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Son yıllarda bu alanlar turizm için oldukça ilgi çekmektedir.

Yayla turizmi, yaz aylarında serinleme, dinlenme, dağ-yayla havası teneffüs etme, doğal ortamda doğal yaşamı gözlemleme, doğal ürünler tüketme gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilebildiği turizm türüdür.

Ayrıca yaylalar yerel, kültürel, sosyal ve etnolojik özellikleri ile de ilgi çeken alanlardır. Siirt’te yayla turizmi açısından zengin bir alandır. Herakol Yaylası’da bu yaylalardan biridir.

Ancak burada hiçbir turistik faaliyet gerçekleştirilmemektedir. Yayla geçmişten günümüze kadar hayvancılık faaliyetleri için kullanılmıştır. Konaklama tesisi bulunmayan yaylada hiçbir mekansal düzenleme yapılmamıştır.

Yaylaya gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

Paylaşın

Siirt: Çemikari Yaylası

Çemikari Yaylası; Siirt’in Pervari İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Konaklama tesisi
bulunmayan yaylada hiçbir mekansal düzenleme yapılmamıştır.

Yaylaların yüzyıllardır devam eden klasik amaçlı kullanımlarına günümüzde yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Son yıllarda bu alanlar turizm için oldukça ilgi çekmektedir.

Yayla turizmi, yaz aylarında serinleme, dinlenme, dağ-yayla havası teneffüs etme, doğal ortamda doğal yaşamı gözlemleme, doğal ürünler tüketme gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilebildiği turizm türüdür.

Ayrıca yaylalar yerel, kültürel, sosyal ve etnolojik özellikleri ile de ilgi çeken alanlardır. Siirt’te yayla turizmi açısından zengin bir alandır. Çemikari Yaylası’da bu yaylalardan biridir.

Ancak burada hiçbir turistik faaliyet gerçekleştirilmemektedir. Yayla geçmişten günümüze kadar hayvancılık faaliyetleri için kullanılmıştır. Konaklama tesisi bulunmayan yaylada hiçbir mekansal düzenleme yapılmamıştır.

Yaylaya gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

Paylaşın

Siirt: Cema Yaylası

Cema Yaylası; Siirt’in Pervari İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Konaklama tesisi
bulunmayan yaylada hiçbir mekansal düzenleme yapılmamıştır.

Yaylaların yüzyıllardır devam eden klasik amaçlı kullanımlarına günümüzde yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Son yıllarda bu alanlar turizm için oldukça ilgi çekmektedir.

Yayla turizmi, yaz aylarında serinleme, dinlenme, dağ-yayla havası teneffüs etme, doğal ortamda doğal yaşamı gözlemleme, doğal ürünler tüketme gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilebildiği turizm türüdür.

Ayrıca yaylalar yerel, kültürel, sosyal ve etnolojik özellikleri ile de ilgi çeken alanlardır. Siirt’te yayla turizmi açısından zengin bir alandır. Cema Yaylası’da bu yaylalardan biridir.

Ancak burada hiçbir turistik faaliyet gerçekleştirilmemektedir. Yayla geçmişten günümüze kadar hayvancılık faaliyetleri için kullanılmıştır. Konaklama tesisi bulunmayan yaylada hiçbir mekansal düzenleme yapılmamıştır.

Yaylaya gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

 

Paylaşın