Onkoloji ve onkolog nedir? Detaylar

Türkçe’de “kanserbilim” olarak ifade edilen Onkoloji, vücutta varolan tümörlerin oluşumu, nedenleri, tanısı, tedavisi ve kalıtımla ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Kanserli hücreleri incelediği gibi kanserli olmayan hücreleride inceler. Onkolog ise, kanser hastalarını teşhis ve tedavi etmede uzmanlaşmış doktordur.

Kanseriniz varsa, bir onkolog, hangi kanser türüne sahip olduğunuzu, ne kadar geliştiğini, ne kadar hızlı yayılabileceğini ve vücudunuzun hangi bölümlerinin dahil olduğunu söyleyen ayrıntılı patoloji raporlarına dayalı bir tedavi planı tasarlar. Çoğu kanser, tedavilerin bir kombinasyonu ile tedavi edildiğinden, tedaviniz sırasında birkaç farklı onkolog görebilirsiniz.

Onkoloji alt dallara ayrılmaktadır;

 • Jinekolojik Onkoloji; Kadın üreme organlarındaki kanserlerin tanı ve tedavisiyle ilgilenir
 • Medikal Onkoloji; Kemoterapi ilaçları konusunda uzmanlaşılan alandır
 • Pediatrik Onkoloji; Çocuklarda gözlemlenen kanserin teşhis ve tedavisiyle ilgilenen onkoloji alanıdır
 • Radyasyon Onkolojisi; Radyoterapi alanında uzmanlaşılan alandır
 • Cerrahi Onkoloji; Biyopsi işlemi ve tümörün çıkarılması için yapılan ameliyatları içeren onkoloji alanı

Onkoloji ile uğraşan disiplinler;

 • Cerrahi Onkoloji; Cerrahi onkoloji, hastalığın teşhisinde ve kanserli dokunun çıkarılmasında rol oynar. Pek çok cerrahi disiplini içinde barındırır. Biyopsi ve ameliyatın kanserin yayılmasına sebep olduğu gibi yanlış bir inanış vardır ancak kanserin kesin tanısı için biyopsi çok önemlidir. Tümörden doku örneği alarak incelenmesi kanserin varlığını ve tipini saptamak konusunda önemlidir. Bu durum hastalığın yayılmasına ya da kötüleşmesine sebep olmamaktadır
 • Tıbbi Onkoloji; Cerrahi tedavi sonrası ya da ameliyat olamayacak kadar yaygın kanseri olan hastalarda tedavi kanser ilaçları ve radyoterapi ile sürdürülür. İlaçla tedavi bu gruba girer. (Çocuklarda Pediatrik Onkoloji)
 • Radyasyon Onkolojisi; Kanserin radyoterapi ile tedavisini gerçekleştirir. Gelişmiş radyoterapi cihazları ile uygulanan bu tedavide amaç tümörlü bölgeyi sağlıklı dokulara zarar vermeden yok etmektir

Onkologlar;

Kanser hastalarını teşhis ve tedavi etmede uzmanlaşmış olan Onkologlar tıp fakültesinden mezun olduktan ve lisanslı bir hekim olduktan sonra, iç hastalıkları ihtisasını tamamlamak zorundadır.

 • Tıbbi onkologlar; Tıbbi onkologlar kanseri kemoterapi , hormonal terapiler , biyolojik terapiler ve diğer hedefli tedaviler kullanarak tedavi ederler . İnsanlar genellikle tıbbi onkologları birincil kanser doktorları olarak düşünürler. Tıbbi onkologlar, hastalarının yan etkileri yönetmesine yardımcı olur ve refahı izlemeye ve sürdürmeye yardımcı olur. Çoğu zaman, hastalar tedavi tamamlandıktan sonra tıbbi onkologları ile takip eder
 • Radyasyon onkologları; Radyasyon onkologları, kanser hücrelerini hedef almak ve yok etmek için yüksek enerjili foton ışınları kullanır. Tüm kanser hastalarının yaklaşık yarısı , kanser bakımlarının bir parçası olarak radyasyon tedavisi alacak. Bazı kanserler, etkilenen bölgeye implante edilen ışınlanmış materyalin küçük “tohumlarına” en iyi yanıt verirken, diğerleri “radyocerrahi” olarak adlandırılan çok yüksek hedefe sahip yoğun radyasyon ışınlarına en iyi yanıt verir
 • Cerrahi onkologlar; Bir cerrahi onkolog, birinci basamak doktorunuz kanser olduğunuzdan şüphelenirse, ilk gördüğünüz doktorlardan biri olabilir. Cerrahi onkologlar genellikle biyopsi yaparlar , dokuda küçük bir bölüm çıkarırlar , böylece kanser hücreleri için kontrol edilebilirler. Kanser hücreleri varsa, o zaman cerrahi onkologu tekrar görebilirsiniz – bu sefer tümör ve çevresindeki dokular çıkarılmalıdır. Cerrah, kanser tedavisi sırasında sahip olduğunuz cerrahi prosedürlere hazırlanmanıza ve ayrıca iyileşmenize yardımcı olacaktır.
 • Pediatrik onkologlar; Pediatrik onkologlar kanserli çocukları teşhis ve tedavi eder. Bazı pediatrik onkologlar belirli kanser türlerinde uzmanlaşmıştır ve bazıları çocukluk çağı kanserleri üzerine araştırma yapmaya odaklanmaktadır. Çoğu pediatrik onkologun çalışmalarının önemli bir kısmı, çocukları kanser tedavisi gören aileleri eğitmektir

 • Jinekolojik onkologlar; Jinekolojik onkologlar, yumurtalık , rahim ağzı , rahim , vajina ve vulva kanserleri gibi kadınları etkileyen kanserlerin tedavisinde uzmanlaşmıştır , ancak aynı zamanda sıklıkla endometriozis ve fibroid tümörleri gibi kanserli olmayan karmaşık jinekolojik durumları da tedavi ederler. Diğer kanser uzmanları gibi, jinekolojik onkologlar da özellikle kadınları etkileyen kanserlere odaklanan birkaç yıllık eğitim almışlardır
 • Hematolog – Onkolog; Lösemi ve lenfoma gibi kan kanserlerinin tedavisinde uzmanlaşmış doktorlara hematolog denir, çünkü orak hücreli anemi ve hemofili gibi kanser olmayan kan hastalıklarını da tedavi edebilirler.
Paylaşın