Oküler Albinizm Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Oküler albinizm tip I (OA1) veya X’e bağlı oküler albinizm, oküler albinizmin en yaygın şeklidir. Oküler albinizm, etkilenen erkeklerde görme anormallikleri ile karakterize genetik bir hastalıktır.

Haber Merkezi / Görme kusurları doğumda mevcuttur ve zamanla daha şiddetli hale gelmez. Etkilenen bireylerin cilt ve saç pigmentasyonu normaldir. Oküler albinizm, X’e bağlı resesif bir genetik durum olarak kalıtsaldır ve G proteinine bağlı reseptör 143 (GPR143) genindeki mutasyonlardan kaynaklanır.

Oküler albinizm öncelikle gözlerdeki pigment üretimini etkiler. Oküler albinizmde, gözlerin istemsiz ileri geri hareketi (nistagmus), bazı bireylerde iris pigmentinin azalması, retinal pigmentin azalması, bulanık görmeye yol açan fovea gelişimi eksikliği (foveal hipoplazi) ve anormal bağlantılar dahil olmak üzere çeşitli görme sorunları ortaya çıkabilir. Retinadan beyne giden sinirlerde gözlerin birlikte takip etmesini engelleyen ve derinlik algısını azaltan bir maddedir. Şaşılık (şaşılık) ve ışığa duyarlılık (fotofobi) de yaygındır. Tipik olarak bireyler normal saç ve cilt pigmentasyonuna sahiptir.

Konjenital motor nistagmus, gözlerin istemsiz ileri geri hareketi (nistagmus) ile karakterize edilen genetik bir durumdur. Etkilenen bireyler, görüş netliğini artırmaya çalışmak için sıklıkla başlarını çevirir veya sallarlar. Gözdeki pigmentasyon normaldir. GPR143’teki bazı mutasyonların erkeklerde X’e bağlı konjenital nistagmusla sonuçlandığına dair ön kanıtlar vardır. Bu, birkaç farklı Çinli ailede görüldü.

Etkilenen erkeklerde konjenital nistagmus vardır ancak klasik X’e bağlı oküler albinizmli bireylerde tipik olarak görülen, retina pigmentasyonunda azalma ve fundusta patolojik değişiklikler dahil olmak üzere ek değişiklikler yoktur. Kadın taşıyıcılar etkilenmemiş gibi görünüyor. Aynı gendeki mutasyonların nasıl farklı sonuçlara yol açabileceğini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

404 amino asitlik bir proteini kodlayan X kromozomu üzerindeki G proteinine bağlı reseptör 143 (GPR143) genindeki mutasyonlar, oküler albinizm tip I (OA1) ile ilişkilidir. Bu protein gözün retina pigment epitelinde (RPE) ve melanositlerde eksprese edilir. GPR143, melanin pigment oluşumunun düzenlenmesinde de rol oynayan premelanozomal protein MART1 ile etkileşime girer. MART1, GPR143 için bir şaperon proteini görevi görebilir. GPR143’teki mutasyonlar, anormal fibril oluşumuyla birlikte genişlemiş anormal premelanozomlarla sonuçlanır.

Premelanozomda melanin pigment sentezinde de azalma vardır. Premelanozom, pigment hücresindeki melanin pigment üretiminin hücre içi konumudur. Derideki melanozom anormallikleri de mevcut ancak deri ve saç pigmenti miktarını azaltmıyor gibi görünüyor. GPR143’ün ayrıca melanin pigment yolundaki bir ara metabolit olan L-DOPA (L-3,4-dihidroksifenilalanin) için bir reseptör olduğu ve retinada hücre içi sinyalleşmede rol oynayabileceği düşünülmektedir.

OA1 ile ilişkili mutasyonların çoğu yanlış mutasyonlardır, ancak anlamsız, çerçeve kayması ve ek yeri mutasyonları da rapor edilmiştir. Bir veya daha fazla ekson içeren birçok büyük delesyon da rapor edilmiştir. Bazı durumlarda SHROOM2 gibi yan genler de dahil olabilir, ancak bu ek genlerin pigmentasyondaki değişikliklerle ilişkili olduğu gösterilmemiştir ancak oküler albinizm tip 1 sendromunda rol oynayabilmektedir.

Oküler albinizm, X’e bağlı resesif bir genetik durum olarak kalıtsaldır. X’e bağlı resesif genetik bozukluklar, X kromozomu üzerindeki anormal bir genin neden olduğu durumlardır. Dişilerde iki X kromozomu vardır ancak X kromozomlarından biri “kapalıdır” ve bu kromozomdaki genlerin çoğu etkisizleştirilmiştir. X kromozomlarından birinde hastalık geni bulunan kadınlar bu hastalığın taşıyıcılarıdır.

Taşıyıcı dişiler genellikle bozukluğun semptomlarını göstermezler çünkü X kromozomunun inaktivasyonu rastgeledir ve genellikle gözdeki hücrelerin yarısı normal X kromozomunu aktive ederek normal görüşe neden olur. Bir erkeğin bir X kromozomu vardır ve eğer bir hastalık genini içeren bir X kromozomunu miras alırsa, hastalığa yakalanacaktır. X’e bağlı bozuklukları olan erkekler, hastalık genini taşıyıcı olacak kızlarının tümüne aktarır.

Bir erkek, X’e bağlı bir geni oğullarına aktaramaz çünkü erkekler, erkek yavrularına her zaman X kromozomu yerine Y kromozomunu aktarır. X’e bağlı bir bozukluğun kadın taşıyıcıları, her hamilelikte kendileri gibi taşıyıcı bir kız çocuğuna sahip olma şansına %25, taşıyıcı olmayan bir kız çocuğuna sahip olma şansına %25, hastalıktan etkilenen bir oğula sahip olma şansına sahiptir ve %25 şansa sahiptir. etkilenmemiş bir oğul sahibi olma şansı %25’tir.

Oküler albinizmin tanısı karakteristik göz bulgularına dayanmaktadır. Oküler albinizm genini taşıyan kadın akrabalarda bazı retina pigment anormallikleri olacaktır (hafif iris transillüminasyonu olarak görülür), ancak genellikle etkilenen erkeklerde gözlenen görsel değişikliklere sahip olmayacaktır. Çok nadiren dişiler, görme keskinliğinde azalmayla birlikte nistagmus ve foveal hipoplazi gibi OA1’in ayırt edici özelliklerinden etkilenebilir. GPR143 genine yönelik moleküler genetik test, etkilenen erkeklerin yaklaşık %90’ında mutasyonları tespit eder ve tanıyı doğrulamak için kullanılabilir.

Oküler albinizm tanısı alan bireyler, tanı anında bir göz doktoru tarafından hastalığın yaygınlığının belirlenmesi amacıyla değerlendirilmeli ve her yıl sürekli göz muayenesi yaptırılmalıdır. Gözlük veya kontakt lensler görüşü büyük ölçüde iyileştirebilir. Koyu renkli gözlükler veya siperlikli bir şapka, güneşe karşı hassasiyeti (fotofobi) azaltmaya yardımcı olabilir.

Paylaşın