Mustafa Necati Sepetçioğlu Kimdir? Hayatı, Eserleri

1932 yılında Tokat’ın Zile İlçesi’nde dünyaya gelen Mustafa Necati Sepetçioğlu, 8 Temmuz 2006 yılında hayatını kaybetti. Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun mezarı İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.

İlköğrenimini günümüzde adı Hüseyin Gazi İlkokulu olan Zile İnönü İlkokulu’nda ve akabinde Zile Kale Ortaokulu’nda başarıyla tamamlar. O yıllarda Zile’de lise olmadığı için 1947 Eylül’ünde Sivas Lisesi’ne kaydolmak zorunda kalan Mustafa Necati Sepetçioğlu, burada başarılı olamaz. Bir vesileyle İstanbul’a giderek lise eğitimine burada devam etmek isteyen yazar, imkânsızlıklar sebebiyle geri döner ve babasının isteğiyle 1948 yılında Tokat Lisesi’nde tekrar birinci sınıfa başlar.

Eylül 1949’da Bursa Lisesi’ne kaydolarak ikinci sınıfa burada başlasa da sınıfı, Ocak 1950 tarihinde geçiş yaptığı İstanbul Çapa Erkek Lisesi’ne bitirir. Lise eğitiminin son sınıfında ise Necip Fazıl Kısakürek’in de yardımıyla Haydarpaşa Lisesi’ne geçer ve lise eğitimini bu okulda tamamlar.

Lise sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Mustafa Necati Sepetçioğlu, buradaki eğitimi sırasında hem Türk-İslâm ve Avrupa Sanatı dallarında sertifika alır hem de Arap ve Fars Filolojisi bölümlerinin derslerine devam eder. Henüz öğrenciyken sınıf arkadaşı Neriman Muazzam Gürşen ile evlenir. Bu evliliği müteakip üye olduğu Türk Ocakları’nda eşiyle birlikte faaliyetlere katılır. 1957 yılında üniversiteden mezun olur ve aynı yıl askere gider.

Askerden döndükten üç ay sonra, 28 Şubat 1959’da, İstanbul Adalar Belediyesi’nde şube müdür yardımcısı vasfıyla memuriyet hayatına başlayan Sepetçioğlu, dokuz ay sonra buradaki görevinden istifa ederek bir arkadaşının yanında işe girer. Arkadaşının iş yerinde yedi ay civarında çalıştıktan sonra, 25 Temmuz 1960’da İstanbul Eminönü Belediyesi’nde yine şube müdür yardımcısı olarak memurluğa tekrar başlar.

İki yıl sonra buradaki görevinden istifa etmek zorunda bırakılan Sepetçioğlu; 1963 yılında altı aylığına Ankara Kızılay Genel Müdürlüğünde müdür yardımcılığı, 1963 yılında geçtiği İstanbul Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk İşleri Müdürlüğünde üç yıl kadar idare amirliği, 1967’de bir yıl müddetle Sosyal Sigortalar Kurumu Şişli Hastanesi müdürlüğü, 1968-1974 yılları arasında İstanbul Milli Eğitim Basımevi müdürlüğü, 1974’ten 1976’ya kadar da İstanbul Milli Eğitim müdür yardımcılığı ve Davutpaşa Ortaokulu kütüphane memurluğu görevlerinde bulunur. 1976 yılının Mart ayında emekliliğe ayrıldı.

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun eserleri: Kilit, Anahtar, Can Ocağında Pişen Aş, Abdürrezzak Efendi, Menekşeler Ölmemeli, Bir Büyülü Dünya ki, Kapı, Konak, Çatı, Üçler-Yediler-Kırklar, Bu Atlı Geçide Gider, Geçitteki Ülke, Darağacı, Ebemkuşağı, Sabır, Gece Vaktinde Gündönümü, Cevahir ile Sadık Çavuşun Buğday Kamyonu,

Karanlıkta Mum Işığı, Güneşin Dört Köşesi, ..Ve Çanakkale 1 (Geldiler), ..Ve Çanakkale 2 (Gördüler), ..Ve Çanakkale 3 (Döndüler), Kutsal Mahpus, Yesili Hoca Ahmed (üçleme), Ergenekon Destanı, Büyük Otmarlar, Trampacılar, Köprü, Yunus Emre, Son Bloklar.

Paylaşın