Megaloblastik Anemi Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Megaloblastik anemi, kemik iliğinin alışılmadık derecede büyük, yapısal olarak anormal, olgunlaşmamış kırmızı kan hücreleri (megaloblastlar) ürettiği bir durumdur. 

Haber Merkezi / Belirli kemiklerin içinde bulunan yumuşak süngerimsi malzeme olan kemik iliği, vücudun ana kan hücrelerini – kırmızı hücreler, beyaz hücreler ve trombositler – üretir. Anemi ise, dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin düşük seviyeleri ile karakterize edilen bir durumdur. 

Megaloblastik anemi, çoğu durumda yavaş gelişir ve etkilenen bireyler yıllarca herhangi bir belirgin semptom göstermeden (asemptomatik) kalabilir. Anemide sık görülen semptomlar genellikle bir noktada sonra gelişir: Yorgunluk, ciltte solgunluk (solgunluk), nefes darlığı, baş dönmesi, hızlı veya düzensiz kalp atışı.

Megaloblastik aneminin en yaygın nedenleri, kobalamin (B12 vitamini) veya folat (B9 vitamini) eksikliğidir. Bu iki vitamin yapı taşı görevi görür ve kırmızı kan hücrelerinin öncüleri gibi sağlıklı hücrelerin üretimi için gereklidir. Bu temel vitaminler olmadan, tüm hücrelerde bulunan genetik materyal olan deoksiribonükleik asidin (DNA) oluşumu (sentezi) engellenir.

Megaloblastik anemi ile sonuçlanan vitamin eksikliği, kobalamin ve folatın diyetle yetersiz alınmasından, bu vitaminlerin bağırsaklar tarafından yetersiz emilmesinden veya bu vitaminlerin vücut tarafından yanlış kullanılmasından kaynaklanabilir. Folat eksikliği ayrıca aşırı miktarda folat tüketen veya gerektiren durumlardan da kaynaklanabilir.

Megaloblastik anemi tanısı kapsamlı bir klinik değerlendirme, ayrıntılı hasta öyküsü, karakteristik bulguların tanımlanması ve çeşitli kan testlerine dayanılarak konur.

Kan testleri, megaloblastik anemiyi karakterize eden anormal derecede büyük, şekilsiz kırmızı kan hücrelerini ortaya çıkarabilir. Kan testleri ayrıca megaloblastik aneminin nedeni olarak kobalamin veya folat eksikliğini doğrulayabilir. Kobalamin eksikliğinin nedeni olarak zayıf emilimi doğrulayan Schilling testi gibi ek testler gerekli olabilir.

Megaloblastik aneminin tedavisi, bozukluğun altında yatan nedene bağlıdır. Kobalamin ve folatın diyetteki yetersizliği, diyette uygun değişiklikler ve takviyelerin uygulanmasıyla tedavi edilebilir.

Kobalamin veya folatı uygun şekilde absorbe edemeyen bireylerde, bu vitaminlerin ömür boyu ek uygulaması gerekli olabilir. Kobalamin eksikliğinin hızlı tedavisi, nörolojik semptom riski nedeniyle önemlidir.

Bu vitamin eksikliklerinin nedeni altta yatan bozukluklarsa (örneğin, Crohn hastalığı, tropikal ladin, çölyak hastalığı, kör halka sendromu, doğuştan gelen metabolizma hataları), spesifik bozukluk için uygun tedavi gereklidir. Kobalamin veya folatın takviyesi de gerekli olabilir.

Vitamin eksikliğine ilaçlar neden oluyorsa söz konusu ilacın kullanımı durdurulmalı veya dozu azaltılmalıdır. Hamile kadınlar gibi folat için normalden daha yüksek talepleri olan kişiler için önleyici (profilaktik) folat takviyesi önerilebilir.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın