Muş: Hanım (Hatun) Köprüsü

Hanım (Hatun) Köprüsü; Ulu Camii; Muş’un Malazgirt İlçesi, Aksungur Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Şeker Deresi üzerine inşa edilmiştir. Malazgirt-Muş güzergâhını birbirine bağlamaktadır. Tek gözlü, sivri kemerli köprüler plan tipinde değerlendirilebilir.

Doğu-Batı yönünde konumlandırılan köprünün tabliye uzunluğu 37.48 m, genişliği 6.61 m kemer gözü ise 9.02 m ölçülerindedir.

Kemer alınlığı, kademelendirilmiş iki sıra düzgün taş dizisiyle hareketlendirilmiştir. Tamamen düzgün kesme taş ile kaplanmıştır. Tarihi köprü sadece yay trafiğine açıktır. Herhangi bir süslemesi yoktur

Paylaşın

Muş: Tıkızlı Kalesi

Tıkızlı Kalesi; Muş’un Malazgirt İlçesi, Tıkızlı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yapılan araştırmalar sonucunda kalenin Urartu’lara ait olduğu belirlenmiştir. Kale bir tepe üzerinde büyük taşların bir biri üzerine yığılması ile harçsız olarak yapılmıştır.

Kalıntıların bu günkü durumuna göre Kale’nin merkezi kısmı yaklaşık 25-30 x 30-35 metrelik bir alanı çevrelemektedir. İç kalenin 4 m. genişliğindeki kuzeydoğu ve kuzey sur duvarlarının yer yer 1,5-2 m yüksekliğe kadar korunabilmişliğine karşın dış sur duvarları bazı kısımlarda salt birkaç taş sırası halinde günümüze gelmiştir.

Tıkızlı Kalesinin sur duvarlarında izlediğimiz, A. Çilingiroğlu tarafından “Kilkilotik Yöntem” olarak adlandırılan benzer duvar örgüsüdür. Yazıtları nedeniyle Işpuini dönemine (İÖ. 830-810) tarihlenen Zivistan ile Menua’ın egemenliğinde (İÖ. 810-786) yapıldığı kabul edilebilir.

Paylaşın

Muş: Malazgirt Kalesi

Malazgirt Kalesi; Muş’un Malazgirt İlçesi, Mengüçgazi Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Malazgirt Kalesi, kaynaklara göre İslamiyet’in ilk dönemlerinde ve Bizanslar döneminde pek çok savaştan etkilenmiştir. Kale bu dönemlerde tahribat almış, farklı dönemlerde onarım görmüştür. Eski ismi “’Berber Kalesi”’ olan kale, Malazgirt Savaşı sonrası şimdiki adını almıştır.

Kale doğal afetler ve savaşlar nedeniyle tahribata uğramasına rağmen hala oldukça etkileyici bir görünüme sahiptir. Kalenin yapımında Horasan Harcı ve siyah taşlar kullanılmıştır. Malazgirt Kalesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Akkoyunlulara karşı işgal edilmiş ve kalede yaşayan halk Osmanlı idaresine geçmiştir.

 

Paylaşın