Mahmut Muhtar Katırcıoğlu Kimdir? Hayatı, Eserleri

1867 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mahmut Muhtar Katırcıoğlu, 16 Mart 1935 yılında İskenderiye’den Napoli’ye giderken yolda gemide öldü ve Kahire’de defnedildi. 93 Harbi’nde Kafkas Cephesi Komutanı ve Sadrazam Ahmed Muhtar Paşa’nın oğludur.

1885’te Harbiye’ye girdi, daha sonra Almanya’ya gönderilerek 1888’de Metz Harbiyesi’ni bitirdi. Teğmen olarak Prusya Kraliyet Ordusu’nda görev aldı. İstanbul’a döndüğünde Harbiye’de, Erkân-ı Harbiye’nin Görevleri dersini okuttu.

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda miralay rütbesiyle Velestin, Çatalca ve Dömeke savaşlarında bulundu. 1900 yıllarında Fransız Büyük Manevraları’nda Osmanlı Ordusu’nu temsil etti. Aynı yıl piyade dairesi ikinci başkanlığına getirildi. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra ferik-î evvel rütbesi ile Hassa Ordusu Birinci Fırkası’nın komutanlığına getirildi, 31 Mart Vakası’nın bastırılmasında başarılar gösterdi.

17 Eylül 1909 tarihinde Aydın valiliğine atandı, 2 Ekim 1910 tarihinde de bahriye nazırlığına getirildi. İbrahim Hakkı Paşa kabinesiyle birlikte nazırlık görevinden de ayrıldı. 1912 ortalarında babası Gazi Ahmet Muhtar Paşa reisliğindeki kabinede tekrar bahriye nazırlığına getirildi, Balkan Savaşları’nde Şark Ordusu’na bağlı 3. Ordu’yu komuta etti.

Kırkkilise Muharebesi, Lüleburgaz Muharebesi ve Birinci Çatalca Muharebesi’nde çarpışmalara katıldı. Birinci Çatalca Muharebesi’nde savaş esnasında savunmadaki birliklerini denetlerken Bulgar saldırısı neticesi ağır şekilde yaralandı ve gazi unvanıyla görevinden ayrıldı. 1913’te Berlin’e büyükelçi olarak tayin edildi.

Enver Paşa ile anlaşmazlıklarından dolayı 1917 yılında bütün görevlerinden istifa ederek İstanbul’dan ayrıldı. İstanbul’a bir daha dönmedi ve İskenderiye, Mısır ve Avrupa’da yaşadı.

Mahmut Muhtar Katırcıoğlu’nun eserleri: Ruznâme-î Harb (Harp Günlüğü), Maziye Bir Nazar, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, Acı Bir Hatıra, La Turquie, L’Allemagne, Evenements d’Orient.

Paylaşın