Madelung Hastalığı Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Madelung hastalığı, boyun, omuzlar, gövde, kalçalar, üst kollar ve uyluk çevresinde deri altı yağ (yağ dokusu) birikimlerinin olağandışı birikmesiyle sonuçlanan nadir bir yağ metabolizması (lipit depolama) bozukluğudur.

Haber Merkezi / Yağ kitleleri aylar içinde hızla ya da yıllar içinde yavaş yavaş ilerleyebilir. Bu iyi huylu hastalıkta genellikle yüz ve bacaklar korunur, biyokimyasal parametreler de normal sınırlarda kalabilir. Madelung hastalığı simetrik yağ birikmesi nedeniyle obeziteyle karıştırılabilir. Ağrısız olmasına rağmen, yağ tümörleri etkilenen bölgedeki diğer yapıların işlevini tehlikeye atabilir ve hastaların yutma, konuşma ve nefes almada zorluk gibi semptomlar yaşamasına neden olabilir.

Aşırı alkol tüketimi (kronik alkolizm) öyküsü olan, 30-70 yaşları arasındaki yetişkin erkekler en sık etkilenmekle birlikte, kadınlar ve alkol içmeyenler de Madelung hastalığına yakalanabilir. Bu durum Akdeniz ve Avrupa popülasyonlarında daha yaygın, Asya popülasyonlarında ise daha az görülür. Bu durumun altında yatan nedenler tam olarak anlaşılamamıştır ve bu da tedavi seçeneklerinde sınırlamalara yol açabilir.

Bilim adamları, yağ yıkımı (lipolitik) yolundaki bir düzensizliğin, yağ hücrelerinin (adipositler) aşırı büyümesinin ve bölünmesinin ardındaki suçlu olabileceğini öne sürdüler. Otozomal dominant kalıtım paternine sahip ailesel vakalar da kaydedilmiştir. Şimdilik, yağ tümörlerinin rezeksiyon (lipektomi) veya liposuction yoluyla cerrahi olarak çıkarılması birincil tedavi olmaya devam etmektedir. Ne yazık ki, hastalığın yeniden ortaya çıkma eğilimi yüksek olduğundan mevcut tedavi seçeneklerinin etkinliği sınırlıdır.

Madelung hastalığı, boyun, omuzlar, gövde, kalçalar, üst kollar ve uyluk çevresinde simetrik olarak yerleşmiş yağlı tümörlerin (lipomlar) varlığı ile karakterizedir. Bu anormal yağlı tümörler aylar ve yıllar boyunca büyüyebilirken, hastalık genellikle ilk başta hızlı bir ilerleme gösterir ve daha sonra yağ kütlesinin boyutu stabil hale geldikçe yavaşlar. Vücudun geri kalanı, etkilenen kısımların aksine zayıf olabilir.

1984 yılında Enzi, aşırı yağın biriktiği yere göre Madelung hastalığının iki çeşidini (tip 1 ve 2) sınıflandırdı. Daha sık görülen tip 1 varyant erkeklerde yaygındır ve esas olarak boyun (‘Madelung yakası’ olarak bilinir) ve üst omuz çevresinde, gövde ve kolların göreceli olarak korunmasıyla birlikte yağlı tümörler olarak kendini gösterir. Sonuç olarak tip 1 varyant hastalar ‘sözde atletik’ bir görünüme sahiptir.

Buna karşılık, tip 2 varyant hem erkeklerde hem de kadınlarda eşit olarak gözlemleniyor ve yağ birikiminin gövdede, kolların üst kısmında, karında, kalçalarda ve uylukların üst kısmında meydana gelmesi nedeniyle ‘genel obeziteye’ benziyor. 1991 yılında öncelikle pelvik bölgede yağ birikimi ile karakterize edilen sınıflandırmaya tip 3 (jinekoid tip) varyantı da eklendi.

Periferik nöropati veya kol ve bacaklardaki sinirlerin işlev bozukluğu, özellikle etkilenen kişi yaşlandıkça genellikle Madelung hastalığına eşlik eder. Ancak aşırı alkol kullanımı bir faktör olduğunda bu nörolojik bozuklukları alkolizmin uzun vadeli etkilerinden ayırmak zor olabilir.

Bununla birlikte periferik nöropati, kolların ve bacakların üst (proksimal) kısmındaki kaslarda güç azalmasına (miyopati) yol açabilir. Belirtiler aynı zamanda yağ kitlelerinin hava yolu (trakea), ses kutusu (larenks), yemek borusu ve şah damarı damarları gibi boyundaki önemli yapılara baskı yapmasından da kaynaklanabilir. Yağ tümörleri, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak hastaların nefes almada (nefes darlığı), yutkunmada (yutma güçlüğü) ve konuşmada (disfoni) zorluk yaşamasına neden olabilir.

Hastada boyun hareketliliği kısıtlı olabilir ve hastalık ilerledikçe uyku apnesi bile gelişebilir. Aşırı yağ birikimi nedeniyle hastanın vücudunda meydana gelen fiziksel değişikliklerin, hastanın ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini ve depresif bozukluklara yol açabileceğini unutmamak önemlidir. Hastalarda hareket kabiliyetinin bozulması ve diğer sorunlar nedeniyle sosyal kayıp (örn. bir işi yapma veya sürdürmede zorluk) rapor edilmiştir.

Genellikle Madelung hastalığıyla ilişkili metabolik anormallikler ve diğer durumlar vardır. Bunlara diyabet, hipertansiyon, hipotiroidizm, karaciğer hastalığı ve gut dahildir. Madelung hastalığı tanısı alan hastaların büyük çoğunluğunda (~%90) sekonder (alkole bağlı) karaciğer sirozu vardır. Nadir de olsa, bazı vakalarda malign transformasyon ve hastalığın hava yolu ve sindirim sistemi maligniteleri ile ilişkisi gösterilmiştir.

Madelung hastalığının kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Vücudun yağı uygun şekilde metabolize edememesi, bunun bir endokrin bozukluğu olabileceğini gösterir. Bir teori, adrenerjik (epinefrin veya norepinefrin) ile uyarılan yağ parçalanması (lipoliz) sürecindeki bir kusurun, yağın uygunsuz birikmesine yol açmasıdır.

Alkol ayrıca mitokondrideki (hücrenin enerji sağlayan kısmı) enzimatik süreçleri olumsuz yönde etkileyebilir ve vücuttaki adrenerjik lipolizi değiştirebilir. Madelung hastalarının kaslarında sıklıkla mitokondriyal solunum zinciri fonksiyonunun bozulduğunu gösteren radyal kırmızı lifler bulundu. Bazı araştırmacılar, yağ tümörlerindeki yağ hücrelerinin dağılımı ve tipinin, bebeklerde bulunan kahverengi yağ dokusuna benzer olduğunu belirtmişlerdir.

Bunu yukarıda belirtilen teoriye bağlayan bir çalışma, Madelung hastalığında oluşan yağlı tümörlerin, kahverengi yağdaki mitokondriyal düzenlemenin bozulmasından kaynaklandığını ve yağ hücrelerinin artan bölünmesine (adiposit hiperplazisi) neden olduğunu öne sürdü. Mevcut araştırmalar Madelung hastalığında adrenerjik yolakların ve mitokondriyal disfonksiyonun rol oynadığını ileri sürerken, patogenezin net bir resmi henüz belirlenmemiştir.

Madelung hastalığının çoğu vakası sporadik olma eğilimindedir ve ailede hastalık öyküsü yoktur. Bununla birlikte, bazı bilim adamları bu bozukluğa yatkınlığın ebeveynlerden (bu durumda anneden miras) kalıtsal olabileceğine inanmaktadır ve ailesel gibi görünen bazı vaka raporları bulunmaktadır. Bulaşma şeklinin, mitokondriyal DNA’da değişken bir penetrasyon ile doğada otozomal dominant olduğundan şüphelenilmektedir.

Baskın genetik bozukluklar, belirli bir hastalığa neden olmak için çalışmayan bir genin yalnızca tek bir kopyasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Çalışmayan gen, ebeveynlerden herhangi birinden miras alınabilir veya etkilenen bireydeki mutasyona uğramış (değişmiş) bir genin sonucu olabilir. Çalışmayan genin etkilenen ebeveynden çocuğuna geçme riski her hamilelik için %50’dir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Madelung hastalığı araştırması, birden fazla nesilden kanla ilişkili aile üyeleri üzerinde, etkilenen her üyenin mitokondriyal DNA’sında çok nadir bir MTTT c.8344A>G mutasyonu taşıdığını gösterdi. Benzer şekilde, başka bir çalışmada Madelung hastalığına sahip kardeşler, yağı parçalayan enzimi (lipaz) kodlayan gende mutasyonlar gösterdi ve böylece yağ parçalanma yolunu baskıladı.

Hastalığa neden olan mutasyonlar ayrıca mitofusin 2’yi (birçok mitokondriyal süreçte anahtar protein) kodlayan MFN2 geninde ve hormona duyarlı lipazı (depolanmış yağların parçalanmasında rol oynayan protein) kodlayan gen. Bunlar ümit verici atılımlar olsa da bilim şu anda Madelung hastalığından sorumlu moleküler yolun tamamını anlama konusunda geride kalıyor.

Madelung hastalığının tanısı iyi bir klinik öyküye, hastanın görünümünün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine ve ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme testlerine dayanır. Görüntüleme testleri, doktorların etkilenen bölgelerdeki yağ birikiminin boyutunu tanımasına, daha derin yapıların sıkışmasını takdir etmesine ve yağlı tümörlerdeki kan damarlarının varlığını değerlendirmesine olanak tanıyabilir.

Ayrıca, görüntüleme testleri diğer tanıların dışlanmasına yardımcı olabilir ve ameliyat öncesi cerrahi planlama için fikir sağlayabilir. Çoğu durumda hastalar, Madelung hastalığına bağlı kozmetik deformite nedeniyle görünümlerinden şikayetçi olarak gelirler. Hastanın diğer faktörlerden (hareketsiz yaşam tarzı, kötü beslenme vb.) dolayı obez olduğu durumlarda tanı zor olabilir.

Tedavi genellikle etkilenen bölgelerdeki yağ birikintilerinin cerrahi olarak çıkarılmasından oluşur. Tedavi seçenekleri arasında yağlı tümör(ler)in cerrahi rezeksiyonu, liposuction veya enjeksiyon lipolizi yer alır. Yağ tümörünü besleyen kan damarlarının sayısının fazla olması, yağın yakın dokulara ve daha derin yapılara invazyonu nedeniyle cerrahi müdahaleler karmaşık hale gelebilir. Ultrason yardımlı liposuction, tek yağlı tümörlerin çıkarılmasında başarıyla kullanılmıştır.

Yağ birikintileri hiçbir zaman kendiliğinden bozulmaya uğramaz ve cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra bile tekrar ortaya çıkabilir. Bu nedenle tedavi sonrasında sık sık takip gerekmektedir. Lipoliz enjeksiyonundan sonra fibrozis ve yapışıklıklar oluşabilir ve hastalığın aynı bölgede yeniden ortaya çıkması durumunda daha sonraki cerrahi veya liposuction tedavisini engelleyebilir.

Ne yazık ki ilaç tedavisi şu ana kadar Madelung hastalığının tedavisinde çok etkili olamadı. Salbutamolün beta-adrenerjik reseptör stimülasyonu yoluyla yağ parçalanmasına yardımcı olmadaki etkinliği, potansiyel bir terapötik ajan olarak test edilmektedir, ancak sonuçlar tutarsızdır.

Paylaşın