Kniest Displazi Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Kniest displazisi, COL2A1 olarak bilinen bir gendeki değişimin (mutasyonun) neden olduğu çeşitli cücelik biçimlerinden biridir. Bu gen, kemiklerin ve diğer bağ dokularının normal gelişimi için gerekli olan tip 2 kolajeni oluşturan özel bir proteinin üretiminde rol oynar.

Haber Merkezi / Tip 2 kolajenin bileşimindeki değişiklikler anormal iskelet büyümesine ve dolayısıyla iskelet displazileri olarak bilinen çeşitli cücelik durumlarına yol açar. Kısa boy, genişlemiş dizler ve yarık damak gibi Kniest displazisinin bazı belirti ve semptomları genellikle doğumda mevcuttur. Diğer özellikler iki veya üç yıl boyunca ortaya çıkmayabilir.

Kniest displazisi olan kişilerin alışılmadık derecede kısa boylara sahip olduğu bilinmektedir; kısa, deforme olmuş kollar ve bacaklar; “namlu şeklinde” ve anormal derecede kısa bir göğüs; ve nispeten uzun bir gövde. Yaşamın ilerleyen dönemlerinde omurganın eğriliği ve eklemlerin genişlemesi nedeniyle kısa gövde cüceliği gelişir.

Kniest displazisi olan kişilerin alışılmadık derecede düz bir yüzü, çıkıntılı gözleri ve alçak bir burun köprüsü vardır. Yarık damak da mevcut olabilir ve konuşma bozukluğu meydana gelebilir. Göz tutulumu, retina dekolmanı ve katarakta ilerleyebilen yakın görüşlülüğü (miyopi) içerebilir. Göz merceklerinin yerinden çıkması, göz kapaklarının sarkması (blefaroptoz), optik sinir hastalığıyla olası körlük, omurga veya beyin tutulumu ve glokom da meydana gelebilir.

Kişi olgunlaştıkça eklemler genişleyerek hareket kısıtlılığına ve ağrıya neden olabilir. Uzuvlar kısadır, sıklıkla kavislidir ve uzun kemiklerin (epifizler) uçlarında düzensizlikler olabilir. Kasılmış kalçalar yürüme güçlüğüne neden olabilir ve omurlarda doğuştan düzleşme ve omurgada kamburluk meydana gelebilir. Etkilenen bireylerde bazen kasık (kasık) ve göbek (göbek) fıtığı, sık kulak enfeksiyonları, motor gelişiminde yavaşlama ve işitme kaybı görülebilir.

Kniest displazisinin ayrıca karakteristik özelliği, bireyin kıkırdağında delikler olup, kıkırdakta tanısal amaçlar için önemli olan “İsviçre peyniri” görünümü oluşturur.

Son derece nadir görülen Kniest displazisinin bir çeşidi, büzülmüş dudaklar ve ektopia lentis veya Burton hastalığıyla birlikte Kniest benzeri displazi olarak bilinir. Küçük bir ağız (mikrostomi) ve büzülmüş dudaklarla karakterizedir. Bu varyantta kolajen yukarıda bahsedilen deliklere sahip değildir.

Kniest displazisi, tip 2 kollajeni oluşturan proteini üreten (kodlayan) COL2A1 olarak bilinen gendeki bir değişikliğin (mutasyonun) sonucudur. Bu gen, aşağıdaki gen haritası lokusuna haritalanmıştır: 12q13.11-q13. 20. Bozukluk, otozomal dominant bir özellik olarak ebeveynden çocuğa aktarılır. Bazı durumlarda mutasyonun kendiliğinden olduğu ve görünürde hiçbir sebep yokken meydana geldiği görülmektedir.

İnsan hücrelerinin çekirdeğinde bulunan kromozomlar, her bireyin genetik bilgisini taşır. İnsan vücut hücrelerinde normalde 46 kromozom bulunur. İnsan kromozom çiftleri 1’den 22’ye kadar numaralandırılır ve cinsiyet kromozomları X ve Y olarak adlandırılır.

Erkeklerde bir X ve bir Y kromozomu, kadınlarda ise iki X kromozomu bulunur. Her kromozomun “p” ile gösterilen kısa bir kolu ve “q” ile gösterilen uzun bir kolu vardır. Kromozomlar ayrıca numaralandırılmış birçok banda bölünmüştür. Örneğin “12q13.11-q13.20”, 12. kromozomun uzun kolunda 13.11 ve 13.20 bantları arasındaki bölgeyi ifade eder. Numaralandırılmış bantlar, her bir kromozomda bulunan binlerce genin konumunu belirtir.

Genetik hastalıklar, anne ve babadan alınan kromozomlarda bulunan belirli bir özelliğe ait genlerin birleşimiyle belirlenir.

Baskın genetik bozukluklar, hastalığın ortaya çıkması için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Anormal gen, ebeveynlerden herhangi birinden miras alınabilir veya etkilenen bireyde yeni bir mutasyonun (gen değişikliği) sonucu olabilir. Anormal genin etkilenen ebeveynden yavruya geçme riski, ortaya çıkan çocuğun cinsiyetine bakılmaksızın her hamilelik için %50’dir.

Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin her bir ebeveynden aynı özellik için aynı anormal geni miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de hastalık geni alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı olan iki ebeveynin her ikisinin de kusurlu geni geçirme ve dolayısıyla etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Anne-baba gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her gebelikte %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de normal genler alma ve söz konusu özellik açısından genetik olarak normal olma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Tüm bireyler birkaç anormal gen taşır. Yakın akraba (akraba) olan ebeveynlerin her ikisinin de aynı anormal geni taşıma şansı, akraba olmayan ebeveynlere göre daha yüksektir, bu da resesif genetik bozukluğu olan çocuk sahibi olma riskini artırır.

X’e bağlı resesif genetik bozukluklar, X kromozomu üzerindeki anormal bir genin neden olduğu durumlardır. Dişilerde iki X kromozomu vardır ancak X kromozomlarından biri “kapalıdır” ve o kromozomdaki tüm genler etkisiz hale getirilmiştir. X kromozomlarından birinde hastalık geni bulunan kadınlar bu hastalığın taşıyıcılarıdır. Taşıyıcı dişiler genellikle bozukluğun semptomlarını göstermezler çünkü genellikle “kapalı” olan anormal gene sahip X kromozomudur. Bir erkeğin bir X kromozomu vardır ve eğer bir hastalık genini içeren bir X kromozomunu miras alırsa, hastalığa yakalanır.

X’e bağlı bozuklukları olan erkekler, hastalık genini taşıyıcı olacak kızlarının tümüne aktarır. Bir erkek, X’e bağlı bir geni oğullarına aktaramaz çünkü erkekler, erkek yavrularına her zaman X kromozomu yerine Y kromozomunu aktarır. X’e bağlı bir bozukluğun kadın taşıyıcıları, her hamilelikte kendileri gibi taşıyıcı bir kız çocuğuna sahip olma şansına %25, taşıyıcı olmayan bir kız çocuğuna sahip olma şansına %25, hastalıktan etkilenen bir oğula sahip olma şansına sahiptir ve %25 şansa sahiptir. etkilenmemiş bir oğul sahibi olma şansı %25’tir.

X’e bağlı dominant bozukluklara da X kromozomu üzerindeki anormal bir gen neden olur, ancak bu nadir durumlarda anormal gene sahip dişiler hastalıktan etkilenir. Anormal gene sahip erkekler kadınlara göre daha ciddi şekilde etkilenir ve bu erkeklerin çoğu hayatta kalamaz.

Bu bozukluğa sahip yenidoğanların röntgen istenebilmesi için açıkça sıkıntı içinde oldukları açıktır. Tanı sıklıkla geliştirilen radyografilere dayanarak yapılabilirken, kemik biyopsisi genellikle daha belirsiz vakaları açıklığa kavuşturur. Kniest sendromunun tedavisi genellikle gevşek eklemlerin stabilizasyonu, kontraktürleri önlemek için ameliyat ve retina dekolmanları ile yarık damak onarımından oluşur. Diğer tedaviler semptomatik ve destekleyicidir.

Paylaşın