Radyoallergosorbent testi nedir? Detaylar

Radyoallergosorbent testi veya RAST testi, bir alerjinin teşhis edilmesine yardımcı olmak için kan testi olarak kullanılırdı. Bununla birlikte, daha yeni alerji kan testleri artık mevcuttur. ImmunoCAP testi daha yaygın bir alerji kan testidir.

Bu testler bir insanın kanında spesifik bir tür IgE antikorunun ne miktarda bulunduğunu saptamak amacıyla yapılır.

Bir RAST testi yapmak için özel bir laboratuara kan örneği göndermek gerekir. RAST testleri diğer testlerden daha güvenilirdir ancak bir allerjene karşı duyarlılığı duyarlılık ortaya çıkarma olasılığı prick teste göre daha düşüktür, ve bir defada daha az sayıda allerjenik madde test edilebilir.

Prick testi sonuçları hemen, genellikle yerleştirmeden sonraki 20 ila 30 dakika içinde alınabilirken, RAST birkaç gün boyunca kan testi sonuçlarınızı bilemezsiniz. Muhtemelen doktorunuzun ofisi yerine bir laboratuarda yaptıracaksınız.

Bu nedenle kan testi daha güvenli seçenek olarak kabul edilir. Bu, özellikle hayatı tehdit eden anafilaktik reaksiyon riski yüksek olan kişiler için olduğu kadar dengesiz kalp hastalığı veya astımı olanlar için de önemlidir. Birden fazla alerjeni test etmek için bir kan alımı da kullanılabilir.

Kan testi, testten birkaç gün önce belirli ilaçları kullanmayı bırakamayan veya kullanmayı tercih etmeyen kişiler için daha iyi olabilir. Bu, doğru bir deri prick testi için gereklidir. Kan testi, deri testini daha zor hale getirebilecek yoğun bir kızarıklık veya egzaması olan herkes için daha iyi olabilir.

Paylaşın

Obduksiyon (otopsi) nedir, nasıl yapılır?

Otopsi, kişinin ölüm nedenini ve şeklini belirlemek için kullanılan özel bir cerrahi prosedürdür. Ölüm nedeni, kişinin neden öldüğünü açıklayan tıbbi nedendir. Ölüm şekli, ölümü çevreleyen koşullardır. Ölüm biçimleri, “doğal, kaza, cinayet, intihar ve bilinmeyen” olarak tanımlanır.

Otopsiler, klinisyenlerin hastalık süreçlerini daha iyi anlamasına, hastalıkları doğru bir şekilde teşhis etmesine, tedaviyi iyileştirmesine ve şu anda benzer bir hastalıktan muzdarip olan diğer hastalara potansiyel olarak yardım etmesine olanak tanır.

İlk otopsi, 1374 yılında Fransa’da yapılmıştır. Almanya’da 5. Charles; çocuk düşürme, dikkatsizlikle adam öldürme, intihar durumlarında, hekim, cerrah ve ebelere otopsi yapma, olay hakkında otopsi raporu verme mecburiyeti koymuştu.

Türkiye’de ilk otopsi 1841’de, Profesör Bernand tarafından yapılmıştır. 1866 senesinde açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede, Adli Tıp dersleri okutulmaya başlanmış, 1920’de ilk adli tıp enstitüsü kurulmuştur.

Tıp ilminde iki maksatla otopsi yapılmaktadır. Biri, ilmi çalışmalar içindir. Buna Kadavra Otopsisi denir. Diğeri de adli vakaların tespiti için yapılmaktadır. Buna Adli Otopsi denilmektedir. Bu, daha ziyade ceza hukukunun tatbikatında delil tespitine yaramakta olup, Adli Tıp’ın en mühim konularından birisini teşkil etmektedir.

Otopsi nasıl yapılır?

Otopsi prosedürü genel olarak şöyledir:

  • Önce organlar ve iç yapılar dahil olmak üzere tüm vücudun görsel muayenesi yapılır
  • Daha sonra organlar, sıvılar ve dokular üzerinde mikroskobik, kimyasal ve mikrobiyolojik incelemeler yapılabilir
  • İnceleme için çıkarılan tüm organlar tartılır ve mikroskobik slaytlar halinde işlenmek üzere bir bölüm korunur
  • Tüm laboratuvar testleri tamamlandıktan sonra nihai bir rapor verilir
  • Otopsiler 2 ila 4 saat sürebilir. Vücut sıvıları ve doku örnekleri üzerinde yapılan laboratuvar testlerinin sonuçlarının iade edilmesi birkaç hafta sürebilir.

 

Paylaşın