Doğal Servetimiz ‘Kuş Cenneti Milli Parkı’

Bünyesinde 266 kuş, 118 bitki türü ile Kuş Gölündeki 23 balık türü ve çeşitli sürüngen türleri için yaşamsal öneme sahip Kuş Cenneti Milli Parkı, Balıkesir’in, Bandırma ilçesi sınırları içinde yer almaktadır.

Parkın içerisinde yer alan Kuş Gölün’ün uzunluğu 20 km., genişliği ise 14 km.dir. Ortalama derinliği 3 m. olan Kuş Gölü’nün suyu, kollaidal kil ihtiva ettiği için devamlı bulanıktır. Mevsimlere göre su seviyesi değişmekte olup bol gıdalı (ötrofik) bir Göl’dür.

Kuş Cenneti Milli Parkı’nda doğanın canlı ve cansız varlıklarının kendi aralarındaki ilişkileri, olağanüstü bir özellik göstermektedir. Su, toprak, iklim koşulları, otlar, sazlar, ağaçlar, balıklar, kuşlar hepsi birbirleri ve kendi aralarında uyum ve bütünlük içindedirler. Fakat kuşkusuz bu ekosistemin farklı elemanlarını birleştirip bütünleyen ve onlara dinamik bir yaşam ortamı sağlayan Kuş Gölü’nün ılık sularıdır. Sular ilkbaharda yükselerek kıyıları kaplar ve yaz aylarında geri çekilir. Bu ritmik olay her sene düzenli bir şekilde tekrarlanır ve bu ekosistemin devamlılığını sağlar. 

Kuş Cenneti Milli Parkı, gerek kıtalararası coğrafi konumu, gerekse vejetasyonu etkileyen ritmik su hareketlerinin sağladığı avantajlar sayesinde, ekosistem değerleri itibarı ile özel nitelikler taşıyan doğal servetlerimizdendir.

Milli parkın karakteristik canlı türünü kuşlar teşkil etmekle beraber, Kuş Gölü birçok canlının barınma, beslenme, üreme ve konaklama ihtiyaçlarına cevap verir.

Bilhassa kuşlar açısından fevkalade önemli olan bu küçücük yurt köşesinde her yıl yüz binlerce kuş akıl almaz bir ahenk ve uyum içerisinde yaşamakta, üremekte, göç döneminde konaklamakta ve kışlayarak dünya kuş popülasyonuna muazzam katkıda bulunmaktadır.

Sadece kuşlar özelinde bir koruma alanı olan ve uluslararası düzeyde öneme sahip Avrupa Konseyi A Sınıfı diplomasına sahip Milli parkımız bilim, eğitim ve kültür hayatımıza sürekli katkıda bulunacak eşi bulunmaz bir laboratuar, büyük bir kütüphane ve tabiatın yaratıcı gücünü ustalıkla sergileyen dinamik bir tablodur.

Milli Park’ta ziyaretçi tanıtım merkezi içerisinde kuş tahnitlerinin müzesi, kuş gözlem kulesi hizmet vermekte ve alana yerleştirilen toplam 5 adet kamera ile kaşıkçıdan balıkçıllara, çeltikçiden, karabataklara, saz bülbüllerinden pelikanlara, kuğulardan kazlara, ördeklere kadar kuluçka yapan, kışlayan ve göç sırasında uğrayan kuş türleri canlı olarak izlenebilmektedir.  Alanımız özellikle Tepeli pelikanların insan eliyle yapılan yuvalarda ( platform ) ilk defa yerleştiği ve üreme sayılarının en iyi olduğu alanlardan biridir.

Tüm Avrupa için nesli tehlike altında olan türler listesinde bulunan Tepeli pelikan (Pelecanuscrispus) ve Küçük karabatak (Phalacrocoraxpygmeus) alanda önemli sayıda ürer. Ayrıca, gece balıkçılı, alaca balıkçıl ve kaşıkçı alanda üremektedir. Gölün diğer bölümlerinde üreyen kuşlar arasında sumru dikkat çekmektedir. Kuş cenneti Milli Parkında karabatak, küçük ak balıkçıl, gri ak balıkçıl ve çeltikçi koloniler halinde üremektedir. 

Alanda önemli sayıda üreyen kuş türleri:

Tepeli pelikan (Pelecanuscrispus),

Karabatak (Phalacrocoraxcarbo),

Küçük karabatak (Phalacrocoraxpygmeus),

Gece balıkçılı (Nycticoraxnycticorax),

Alaca balıkçıl (Ardeolaralloides),

Gri balıkçıl (Ardea cinerea),

Küçük ak balıkçıl(Egrettagarzetta)

Çeltikçi (Plegadisfalcinellus),

Kaşıkçı (Platalealeucorodia),

Bıyıklı sumru (Sternahybridus),

Tepeli batağan (Podicepscristatus).

Paylaşın