Kalıtsal Duyusal Nöropati Tip I Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Kalıtsal duyusal nöropati tip I (HSN1), özellikle el ve ayak sinirlerini etkileyen anormallikler ile karakterize edilen benzer ancak farklı genetik bozukluklar grubuna aittir. Sinir sisteminin bu dejeneratif bozuklukları (nörodejeneratif bozukluklar) yavaş ilerler ve ağırlıklı olarak duyu sinirlerini etkiler, bu da sıklıkla ellerde ve ayaklarda his (duyu) kaybına yol açar. 

Haber Merkezi / Bu duyu kaybı, dokunma, ağrı ve sıcaklığa verilen tepkileri kontrol eden duyu sinirlerinin anormal işleyişinden kaynaklanmaktadır ve aynı zamanda diğer istemsiz veya otomatik vücut süreçlerini kontrol eden otonom sinir sistemini de etkileyebilir. Spesifik semptomlar bir kişiden diğerine büyük ölçüde değişebilir. HSN1, spesifik genlerdeki mutasyonlar nedeniyle oluşur ve otozomal dominant bir özellik olarak kalıtılır. HSN1’in A’dan F’ye kadar belirlenmiş çeşitli alt tipleri vardır ve her biri farklı bir genle ilişkilidir.

HSN’lerin semptomları aynı ailenin üyeleri arasında bile oldukça değişkendir. Çeşitli tipteki HSN’ler genellikle aynı anda birçok siniri içerir (polinöropati). Ortaya çıkan semptomlar duyusal, motor, refleks veya kan damarı (vazomotor) fonksiyonunu içerebilir.

Her ne kadar araştırmacılar HSN’leri karakteristik veya “temel” semptomları olan ayrı bir hastalık grubu olarak tespit edebilmiş olsalar da, bu bozukluklarla ilgili pek çok şey tam olarak anlaşılmamıştır. Tanımlanmış hasta sayısının az olması, geniş klinik çalışmaların olmaması ve bozukluğu etkileyen diğer genlerin olasılığı gibi çeşitli faktörler, her bir alt tipin ana özellikleri iyi olmasına rağmen, doktorların tüm alt tipler için ilişkili semptomlar ve prognoz hakkında doğru bir tablo geliştirmesini engellemektedir.

Bu nedenle, etkilenen bireylerin aşağıda tartışılan semptomların tümüne sahip olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Ebeveynler, kendi vakaları, ilişkili semptomlar ve genel prognoz hakkında kendilerinin veya çocuklarının doktorları ve sağlık ekibiyle konuşmalıdır. HSN’lere neden olan genlerin %50’den fazlasının henüz tanımlanmadığını, dolayısıyla birçok hastaya spesifik bir genetik neden tanımlanmadan HSN tanısı konacağını belirtmek de önemlidir.

Aşağıda açıklanan semptomlar, HSN’nin en iyi bilinen formu olan HSN1A’ya sahip kişilerde yaygındır. Progresif distal duyu kaybı gibi bazı semptomlar tüm HSN formlarının karakteristiğidir. Bazı semptomlar belirli alt tiplerle ilişkilidir. HSN1A ve HSN1C ve Charcot Marie Tooth’un bir formu olan CMT2B birbirine çok benzer ancak HSN1A ve HSN1C hastalarında daha fazla nöropatik ağrı vardır ve CMT2B hastalarında daha az ağrı vardır ancak hastalığın erken evresinde motor tutulumu daha fazladır.

HSN1B’li bireylerde sıklıkla ayak ülseri olmaz ancak yetişkinlikte gastroözofageal reflü ve öksürük görülebilir. HSN1D’ye, daha yaygın olarak kalıtsal spastik paraparezi (HSP) adı verilen merkezi sinir sistemi hastalığına neden olan ATL1 geni neden olur ve HSN1D alan hastalarda sıklıkla canlı refleksler gibi merkezi sinir sistemi belirtileri görülür. HSN1F, ilgili bir gen olan ATL3’e bağlıdır. HSN1E, ortalama başlangıç ​​yaşı 37 olan geç başlangıçlı bir hastalıktır. Bir dizi semptomla ortaya çıkar: işitme kaybı, duyusal nöropati ve bilişsel gerileme (demans), ancak aynı zamanda üçlüden yalnızca bir veya ikisiyle de ortaya çıkabilir.

Bacakların distal kısımlarında duyu kaybı HSN’lerin karakteristik bulgusudur. Distal, vücudun merkezinden daha uzakta olan alanları ifade eder ve alt kollar ve eller ile alt bacaklar ve ayakları içerir. Başlangıç, çocukluktan altıncı on yıla kadar herhangi bir yerde olabilir, ancak HSN1 genellikle ergenlik yıllarından önce ortaya çıkmaz. HSN’lerin karakteristik bulgusu, kol ve bacakların alt kısımlarında, özellikle el ve ayaklarda duyu kaybıdır. Ayaklar neredeyse her zaman ilk olarak etkilenir, çünkü bunlar vücudun merkezinden ellere göre daha uzaktadır. 

Etkilenen bireyler soğuk ve sıcak uyaranları ayırt edemeyecek ve etkilenen bölgelerde normal şekilde dokunma veya ağrı hissedemeyeceklerdir. Duyu kaybı nedeniyle, etkilenen bireylerde kronik cilt erozyonları, ülserler (açık yaralar) veya iyileşmesi yavaş olan kabarcıklar gelişebilir. Hastalar genellikle hasarı görene kadar kendilerini yaraladıklarını fark etmezler, çünkü çoğu zaman böyle bir hasarın (örneğin ayaklarını ısıtıcıya dayamak) meydana geldiğini hissetmezler. Normalde ağrılı olan bu durumlar, duyu kaybı nedeniyle acı vermez. 

Tanınmaz ve tedavi edilmezse bu ağrısız yaralanmalar ilerleyerek tekrarlayan enfeksiyonlar gibi daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Sonunda, etkilenen bireylerde çevredeki kemikte enfeksiyon (osteomiyelit), kemik kaybı (osteonekroz), spontan kırıklar ve çevredeki eklemlerde iltihaplanma ve hasar (nöropatik artropati) gelişebilir. Şiddetli vakalar sonunda amputasyon gerektirebilir.

Duyusal kayıp ve uyuşukluk HSN’lerin karakteristik özelliği olmasına rağmen, etkilenen bazı kişiler, özellikle HSNIA veya HSN1C’li olanlar, ellerde veya ayaklarda yanma veya karıncalanma hissi gibi duyusal semptomlar geliştirebilir. Bazı kişilerde ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya omuzlarda spontane atış ağrıları yaşanabilir.

Etkilenen bazı bireylerin ayaklarında yüksek kavisli ayaklar (pes cavus), düz ayaklar (pes planus) veya çekiç parmaklar gibi deformiteler bulunabilir. Ayak tırnaklarında tekrarlayan mantar veya bakteriyel enfeksiyonlar (onkimkoz veya paronişi) da meydana gelebilir.

Etkilenen bazı bireylerde kas zayıflığı ve kas kaybı meydana gelebilir, ancak bu bulgular oldukça değişkendir ve genellikle duyusal semptomlardan sonra ortaya çıkar. Nadir durumlarda el ve ayaklardaki kas zayıflığı HSN’nin ilk belirtisi olabilir. Kas zayıflığı genellikle alt bacaklarda ve daha sonra alt kollarda başlar. İlerleme genellikle yavaştır, ancak ciddi vakalarda kas zayıflığı ilerleyerek kolların ve bacakların proksimal kısımlarını etkileyebilir.

 Proksimal, kolların ve bacakların üst kısımları gibi vücudun merkezine daha yakın olan alanları ifade eder. Kas zayıflığı, ayak bileklerinin zayıflamasına neden olabilir ve sonunda yürüme güçlüğüne (yürüme bozuklukları) ilerleyebilir. Etkilenen bazı yaşlı bireyler (örn. 60’lı veya 70’li yaşlarındakiler) sonunda tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyabilir.

İşitsel sinirlerin duyusal girdiyi beyne iletme yeteneğinin bozulmasından kaynaklanan sensörinöral işitme kaybı, nadiren HSN1A ile ilişkilendirilmiştir. İşitme kaybının başlangıcı genellikle orta ila geç yetişkinlik dönemindedir.

HSN’li bazı bireylerde aşırı terleme (hiperhidroz), azalmış terleme (hipohidroz) veya terleme eksikliği (anhidroz) gibi terleme anormallikleri gelişir. Eller ve ayaklar en sık etkilenir. Daha az sıklıkla düşük kan basıncı (hipotansiyon) gibi ek otonomik bulgular ortaya çıkabilir. Bu semptomların tümü HSN1’de son derece nadirdir ve diğer bazı HSN formlarında daha yaygındır.

HSN1A, SPTLC1 genindeki bir mutasyondan kaynaklanır . Genler, vücudun birçok fonksiyonunda kritik rol oynayan proteinlerin oluşturulması için talimatlar sağlar. Bir gende mutasyon meydana geldiğinde protein ürünü hatalı, verimsiz olabilir veya mevcut olmayabilir. Belirli bir proteinin işlevlerine bağlı olarak bu, vücudun birçok organ sistemini etkileyebilir.

Araştırmacılar, SPTLC1 geninin 9. kromozomun (9q22.31) uzun kolunda (q) yer aldığını belirledi . İnsan hücrelerinin çekirdeğinde bulunan kromozomlar, her bireyin genetik bilgisini taşır. İnsan vücut hücrelerinde normalde 46 kromozom bulunur. İnsan kromozom çiftleri 1’den 22’ye kadar numaralandırılır ve cinsiyet kromozomları X ve Y olarak adlandırılır.

Erkeklerde bir X ve bir Y kromozomu, kadınlarda ise iki X kromozomu bulunur. Her kromozomun “p” ile gösterilen kısa bir kolu ve “q” ile gösterilen uzun bir kolu vardır. Kromozomlar ayrıca numaralandırılmış birçok banda bölünmüştür. Örneğin “kromozom 9q22.31”, kromozom 9’un uzun kolundaki 22.13 bandını ifade eder. Numaralandırılmış bantlar, her bir kromozom üzerinde bulunan binlerce genin yerini belirtir.

HSN1B’ye neden olan gen bilinmiyor ancak 3p24-p22 kromozomunda bulunduğuna inanılıyor. HSN1C , 14q24 kromozomunda bulunan SPTLC2 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır . SPTLC2, SPTLC1’e çok benzer bir gendir, bu nedenle HSN1A ve HSN1C’li hastalar çok benzerdir. HSN1D’ye , 14q kromozomunda yer alan ATL1 genindeki mutasyonlar neden olur ve HSN1F’ye , 11q12.3-q13.1 kromozomunda benzer bir gen olan ATL3’teki mutasyonlar neden olur. HSN1E , 19p13 kromozomunda bulunan DNMT1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır.

HSN1 ile ilişkili mutasyonlar genellikle otozomal dominant bozukluklar (bir özelliğin etkilenen anne veya babadan çocuğuna aktarıldığı) olarak kalıtılır. Çok nadir durumlarda, bir mutasyon daha önce aile öyküsü olmayan yeni bir mutasyon olarak sporadik olarak ortaya çıkar.

Genetik hastalıklar, anne ve babadan alınan kromozomlarda bulunan belirli bir özelliğe ait genlerin birleşimiyle belirlenir. Baskın genetik bozukluklar, belirli bir hastalığa neden olmak için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Anormal gen genellikle her iki ebeveynden de miras alınır. Anormal genin etkilenen ebeveynden çocuğuna geçme riski her hamilelik için %50’dir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Bazı bireylerde bozukluk, etkilenen bireyin yumurta veya sperm hücresinde meydana gelen spontan genetik mutasyondan kaynaklanmaktadır . Bu gibi durumlarda bozukluk ebeveynlerden miras alınmaz.

HSN1 tanısı, karakteristik semptomların tanımlanmasına, ayrıntılı hasta ve aile öyküsüne, kapsamlı bir klinik değerlendirmeye ve çeşitli özel testlere dayanır. Otozomal dominant kalıtımla uyumlu aile öyküsü ile birlikte karakteristik semptomlar HSN1’i düşündürür.

HSN’lerin tedavisi, her bireyde belirgin olan spesifik semptomların yönetilmesine yöneliktir. Etkilenen bölgelerdeki (örneğin ayaklar) yaraların derhal tanınması ve tedavisi kritik öneme sahiptir. HSN’li bireylerin ayaklarındaki ülserler, diyabetik nöropatili bireylerin ayaklarında bulunan ülserlere son derece benzer. Bu nedenle ayak ülserlerinin ve enfeksiyonlarının tedavisinde benzer yönergeler izlenebilir. Bu tedavi, hastalıklı deri ve dokunun tıbbi olarak çıkarılmasını (debridman), yaraya ilaç uygulanmasını ve pansuman yapılmasını ve yaranın temiz ve bandajlı tutulmasını içerebilir. Enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotikler kullanılabilir.

Etkilenen bireyler, ayak ülseri gelişimi için risk faktörlerinden kaçınmak (örneğin, basınç noktaları olan ayakkabılar) dahil olmak üzere, ayaklarının uygun bakımı konusunda eğitim almalıdır. Etkilenen bireylerin bir diyabet kliniğinden veya diyabetik ayak ülserlerinin tedavisini bilen bir ayak hastalıkları uzmanından rutin ayak bakımı alması önerilir.

Ek tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Atış ağrıları, amitriptilin, gabapentin ve pregabalin gibi ağrılı periferik nöropatilerde yaygın olarak kullanılan ilaçlarla tedavi edilebilir. Hasarlı eklemler özel bir ortopedik görüşe ve bazen de ameliyata ihtiyaç duyabilir. Zayıflamış ayak bilekleri ortotiklerle tedavi edilebilir, ancak cilt aşınmasını önlemek için özel bakım (örneğin kollar vb.) gerekli olabilir.

Paylaşın