Kalıtsal Anjiyoödem Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Kalıtsal anjiyoödem, kan damarlarının dışında sıvı birikmesinin tekrarlayan atakları ile karakterize, kan veya lenfatik sıvının normal akışını bloke eden ve eller, ayaklar, uzuvlar, yüz, bağırsak kanalındaki dokuların hızlı şişmesine neden olan, nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır.

Haber Merkezi / Genellikle bu şişmeye kaşıntı eşlik etmez, alerjik reaksiyonla olabileceği gibi. Gastrointestinal sistemin şişmesi kramplara yol açar. Hava yolunun şişmesi, potansiyel olarak çok ciddi bir komplikasyon olan tıkanmaya neden olabilir.

Bu semptomlar, çok küçük kan damarları (kılcal damarlar) yoluyla sıvıların normal akışını korumaya yardımcı olan bazı proteinlerin eksikliği veya hatalı işleyişi sonucu gelişir. Bazı durumlarda diğer iç organlarda sıvı birikebilir. Hastalığın şiddeti etkilenen bireyler arasında büyük farklılıklar gösterir.

Bozukluğun en yaygın şekli, komplemanlar olarak bilinen bazı kompleks proteinlerin (C1 esteraz inhibitörleri) kandaki anormal derecede düşük seviyelerinin bir sonucu olan kalıtsal anjiyoödem tip I’dir. 

Çeşitli vücut fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olurlar (örneğin, vücut sıvılarının hücrelere girip çıkması). Bozukluğun daha nadir görülen bir şekli olan kalıtsal anjiyoödem tip II, anormal tamamlayıcı proteinlerin üretiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Kalıtsal anjiyoödemin karakteristik semptomu, aşırı vücut sıvısının (ödem) birikmesi nedeniyle etkilenen bölgelerin tekrarlayan şişme ataklarıdır. Vücudun en sık etkilenen bölgeleri arasında eller, ayaklar, göz kapakları, dudaklar ve/veya cinsel organlar bulunur. 

Ödem, solunum ve sindirim yollarını kaplayan mukozalarda da meydana gelebilir; bu, kalıtsal anjiyoödemi olan kişilerde, diğer anjiyoödem türlerine (yani edinilmiş veya travmatik) sahip olanlara göre daha sık görülür. Bu bozukluğa sahip kişilerde tipik olarak kırmızı ve kaşıntılı (kaşıntılı) değil, sert ve ağrılı şişlik bölgeleri bulunur. Nadiren deri döküntüsü (ürtiker) görülür.

Kalıtsal anjiyoödemin semptomları tekrarlayabilir ve daha şiddetli hale gelebilir. Yaralanma, şiddetli ağrı, ameliyat, diş prosedürleri, viral hastalık ve/veya stres tekrarlayan semptomları tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Sindirim sisteminde (mide-bağırsak sistemi) şişme ile ilişkili semptomlar arasında mide bulantısı, kusma, akut karın ağrısı ve/veya diğer tıkanıklık belirtileri bulunur. Boğazın (farenks) veya ses kutusunun (larenks) ödemi ağrıya, yutma güçlüğüne (yutma güçlüğü), konuşma güçlüğüne (disfoni), gürültülü solunuma (stridor) ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden boğulmaya neden olabilir.

Kalıtsal anjiyoödem otozomal dominant bir özellik olarak kalıtsaldır. Genetik hastalıklar biri babadan, diğeri anneden alınan iki gen tarafından belirlenir.

Baskın genetik bozukluklar, hastalığın ortaya çıkması için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyasının gerekli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Anormal gen, ebeveynlerden herhangi birinden miras alınabilir veya etkilenen bireyde kendiliğinden yeni bir mutasyonun (gen değişikliği) sonucu olabilir. Anormal genin etkilenen ebeveynden yavruya geçme riski, ortaya çıkan çocuğun cinsiyetine bakılmaksızın her hamilelik için %50’dir.

Kalıtsal anjiyoödem tip I semptomları, kompleman bileşen C1 esteraz inhibitörü olarak bilinen bir proteinin eksikliği nedeniyle gelişir. Kalıtsal anjiyoödem tip II, bozukluğun daha nadir görülen bir şeklidir ve düzgün çalışmayan anormal C1 esteraz proteinleri nedeniyle ortaya çıkabilir.

Kalıtsal anjiyoödeme neden olan gen, 11. kromozomun (11q12-q13.1) uzun kolunda bulunur. İnsan hücrelerinin çekirdeğinde bulunan kromozomlar, her bireyin genetik bilgisini taşır. İnsan kromozom çiftleri 1’den 22’ye kadar numaralandırılır ve ek olarak erkeklerde bir X ve bir Y kromozomu ve kadınlarda iki X kromozomu içeren 23. cinsiyet kromozomu çifti bulunur. 

Her kromozomun “p” ile gösterilen kısa bir kolu ve “q” ile gösterilen uzun bir kolu vardır. Kromozomlar ayrıca numaralandırılmış birçok banda bölünmüştür. Örneğin “kromozom 11q12-q13.1”, 11. kromozomun uzun kolundaki 12-13.1 bantlarını ifade eder. Numaralandırılmış bantlar, her kromozomda bulunan binlerce genin konumunu belirtir.

Kalıtsal anjiyoödemin tanısı kapsamlı bir klinik değerlendirme, ayrıntılı hasta öyküsü ve azalmış kompleman protein seviyelerini tespit eden kan testleri ile konur. Yüksek klinik şüphe ve etiyolojisi belirsiz tekrarlayan epizodik anjiyoödem durumlarında genetik test endikedir.

2008 yılında, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), HAE’li ergenlerde ve yetişkinlerde spontan şişlik (anjiyoödem) ataklarının rutin olarak önlenmesi (profilaksi) için bir C1 inhibitör tedavisi olan Cinryze’i onayladı. Bu, ABD’de bu amaç için onaylanan ilk ilaçtır.

2009 yılında FDA, yetişkinlerde ve ergenlerde HAE ile ilişkili akut karın atakları ve yüz şişmesini tedavi etmek için Berinert’i onayladı. İnsan plazmasından elde edilen bir protein ürünüdür. 2016 yılında FDA, HAE’nin ilk ve tek pediatrik tedavisi olarak Berinert’i onayladı. 

Ayrıca 2009 yılında FDA, HAE’ye bağlı ani ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sıvı birikimini tedavi etmek için Kalbitor’u (ecallantide) onayladı. Kalbitor, HAE’li 16 yaş ve üzeri kişilerin derisi altına enjekte edilmesi amaçlanan bir sıvıdır.

2014 yılında FDA, HAE’li yetişkin ve ergen hastalardaki akut atakların tedavisi için rekombinant bir C1-esteraz inhibitörü olan Ruconest’i onayladı.

2017 yılında FDA, HAE ataklarını önlemek amacıyla Haegarda’nın (C1-esteraz inhibitörü) cilt altına uygulanmasını onayladı. En son, 2020’de FDA, 12 yaş ve üzeri HAE’li hastalarda atakları önlemek için Orladeyo’yu (berotralstat) onayladı. Orladeyo günde bir kez alınan oral bir kapsüldür.

Ameliyat, dişçilik işleri ve benzeri streslerle ilişkili anjiyoödem olaylarından kaçınmak için ameliyattan veya dişçilik prosedürlerinden önce kısa süreli tedavi önerilmektedir. Hastalar seçenekleri doktorlarıyla tartışmalıdır.

Ciddi hava yolu şişmesi ve tıkanması tehlikesi olan akut ataklarda, hava yolunun korunması veya kurulması esastır. Boğazda geçici bir cerrahi açıklık (trakeotomi) oluşturulabilir ve oksijen sağlanması gerekebilir.

Paylaşın