İhsan Hınçer Kimdir? Hayatı, Eserleri

14 Mart 1916 yılında Konya’da dünyaya gelen İhsan Hınçer, 11 Kasım 1979 Pazar günü vefat etti. 13 Kasım 1979 Salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. İlkokulun bir bölümünü Konya’da Rehber-i Hürriyet İlkokulu’nda, bir bölümünü ise Kayseri’de okudu.

1937’de Beykoz’a yerleşti. 1939’da Kabataş Lisesi’nde imtihana girerek lise sınavlarının çoğunu verdi. Sonra da Kayseri Lisesi’nde sınavlarını tamamladı. 1940’ta İstanbul Belediyesi Beşiktaş Şubesi’ne kâtip oldu. 1941’de İstanbul Belediyesi Tahsil Müdürlüğü Memurluğuna atandı.

1945’te Tahsil Müdürü Hesap Bürosu Şefi oldu. 1955’te İstanbul Belediyesi Hesap İşleri Kontrol Murakıplığı’na terfi etti. 1942’de Kebire Hanım ile evlendi. 1943’te ilk çocukları Bora, 1948’de Çora, 1960’ta Nursel ve Gürsel adlı ikiz çocukları dünyaya geldi.

Şiire ve yazarlığa meraklı olan Hınçer’in ilk şiiri 1932’de Mektepli adlı dergide çıkar. Şiirlerinde daha çok millî konulara eğilir. 1936’da Türklük Bir Yanardağdır adlı ilk şiir kitabını yayımlar. Yazdığı şiirlerinden bazıları 1941-1942’de İnkılâpçı Gençlik, 1943’te Yücel dergilerinde yayımlanır.

Yeni İstanbul, Radyo Magazin, Ekekon, İnci ve Radyonun Sesi gibi gazete ve dergilerde şiir, hikâye ve denemeleri yayımlanır. Kerem ile Aslı tarzında yer yer şiirli olarak işlediği Çoban Kızı adlı romanında Cumhuriyet Devrimi’ni köye götürmek ve halka anlatmak amacını güder.

Halkbilimi çalışmalarına öğrencilik yıllarında Konya’da başlar. Konya’da başladığı halkevi çalışmalarına İstanbul’da devam eder. 1944-1946 yılları arasında Kemal Akça ile beraber Folklor Postası adlı aylık dergi çıkarır. 19. sayı sonunda dergi kapatılır.

Ağustos 1949-Ocak 1980 tarihleri arasında Türk Folklor Araştırmaları adlı İstanbul’da aylık bir dergi çıkarır. Bu dergi Türk folkloru için bir mektep vazifesi görür. Dergi, 19 cilt, 366 sayı olarak yayımlanır. Halkbilimi çalışmalarına büyük katkı sağlar ve bu alanda önemli bir kaynak olur.

İhsan Hınçer’in eserleri: Roman: Çoban Kızı (1946).

Şiir: Türklük Bir Yanardağdır (1936), Türk İsterse (1937), İstiklâlimin Menkıbesi (1937), İnkılâp Türküleri (1942).

Diğer: Folklor Postası (1944), Türk Folklor Araştırmaları (1949), Levha, İlan, Reklam, Pul, Afiş Mevzuatı (1960), Toplu Levha İlan Mevzuatı (1965).

Paylaşın