Tunceli: Ağu İçen Türbesi

Ağu İçen Türbesi; Tunceli’nin Hozat İlçesi, Karabakır Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Eski adı Bargini olan Karabakır köyünde bulunan türbenin önemi, içinde yatmakta olan şahsiyetten gelmektedir. Ağu içen Ocağı’ndandır.

Horasan’dan Anadolu’ya gelen Mir Seyyit, Köse Seyyit, Seyyit Mençek ve Koca Seyyit olmak üzere dört kardeşten Seyyit Mençek’e aittir. Rivayet edilir ki, devrin Padişahı Sultan 3. Murat, Anadolu’daki dervişlerin ve pirlerin kerametlerini sınamak ister. Seyyit Mençek de, bu sınama sırasında zehir içer.

İçtiği zehir, aynı anda parmaklarından süt olarak akmaya başlar. Çocuğu olmayanların ziyaret ettiği Türbede, kurban kesilerek, Ağu İçene saygı ve inanç belirtilmiş olunur.

Paylaşın

Tunceli: Ergen (Ergan) Kilisesi

Ergen (Ergan) Kilisesi; Tunceli’nin Hozat İlçesi, Geçimli (Ergen) Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kilisenin inşa tarihi ve asıl ismi tartışmalıdır. Yapının kuzey yönünde bulunan yan nef ile apsisin kuzeyinde kalan odayı birbirine bağlayan kapının üzerinde yer alan kitabesinde 425/975 tarihinde Mxit’ar tarafından yaptırıldığı ifadesi yer alsa da; 15.yüzyıla ait yazmalarda yapının inşa tarihi 15.yüzyıl olarak belirtilmiştir. Bu durum yapının kesin inşa tarihini sorunlu hale getirmiştir.

Fakat yapı asıl ününü burada üretilen elyazmalarından dolayı 15.yüzyılda kazanmış ve 16. yüzyılda oldukça etkin bir konuma sahip olmuştur. Yapı hakkında bilinen diğer bir bilgi ise 15. yüzyılda çeşitli restorasyonlar geçirdiğidir. Kilise, bu bölgede 19. yüzyılda Ermeni nüfusunun azalmasından dolayı 1865’den önce terk edilmiştir.

Kilise üç nefli ve bazilikal planlıdır. Yaklaşık 22×15 m ebatlarında olup; kuzey, güney ve batı duvarlarında yer alan üç kapıya sahiptir. Bu kapılardan günümüze sadece kuzey duvarında yer alan kapı ulaşmıştır. Yapının üç nefli plan şeması 10.yüzyılda farklı bölgelerde inşa edilmiş, kiliselerle benzerlik göstermektedir.. Sıra kemerler ve payelerler taşınan bir örtü sistemine sahip olduğu düşünülen yapının, güney ve doğu cephesi tamamen çökmüş, diğer
kısımları ise kısmen ayaktadır.

Yapının iç ve dış duvarlarında yoğun haç motifleri yer almaktadır. Yine bugün ayakta kalan kuzey kapısının etrafı geometrik bezemeler ile çevrilidir. Kilise kesme taş ve moloz taş dolgu ile inşa edilmiştir. Yapının bazı önemli taşları, özellikle 1944 yılında bu bölgede inşa edilen okulun yapımında ve yakın köy evlerinin inşasında kullanılmıştır.

Paylaşın