Hirschsprung Hastalığı Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Hirschsprung hastalığı (HSCR) bir doğum kusurudur. Bu bozukluk, bir bebekte bağırsağın bir bölümünde belirli sinir hücrelerinin (ganglionlar) bulunmaması ile karakterize edilir. Ganglion hücrelerinin yokluğu bağırsaklardaki kasların dışkıyı bağırsakta hareket ettirme yeteneğini kaybetmesine (peristaltizm) neden olur. 

Haber Merkezi / Peristalsis vücudun normal bir sürecidir. Peristalsis, bağırsakları kaplayan kaslardan dalga benzeri kasılmalar yaratır. Bu kasılmalar dışkıyı ve diğer atık maddeleri sindirim sistemi yoluyla iter. Etkin olmayan peristalsis bağırsaklarda dışkı birikmesine neden olur. 

Etkilenen bireylerde kabızlık ve bağırsakların kısmen veya tamamen tıkanması gelişebilir. Ağrı ve rahatsızlık ortaya çıkabilir. Tedavi edilmezse potansiyel olarak ciddi bir bakteriyel enfeksiyon gelişebilir. Spesifik semptomlar kişiden kişiye değişebilir. HSCR izole bir sorun olarak veya birden fazla organ sistemini etkileyen daha geniş bir bozukluğun parçası olarak ortaya çıkabilir.

Yenidoğan dönemindeki belirtiler arasında doğumdan kısa bir süre sonra mekonyumun geçememesi yer alır. Mekonyum normalde bağırsakta doğumda bulunan ve bebeğin doğumdan sonraki ilk bağırsak hareketi olarak geçirilen koyu renkli yapışkan bir maddedir. 24-48 saat boyunca ilk dışkıyı geçememek HSCR’yi düşündürür.

HSCR’li bebeklerde sıklıkla karın şişliği (şişkinlik), karın ağrısı ve kusma görülür. Etkilenen bebeklerde kabızlık görülür ve sıklıkla zayıf kilo alımı ve yavaş büyüme görülür.

HSCR bazen ince bağırsakların ve kolonun iltihaplanması olan enterokolit adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu genellikle Hirschsprung ile ilişkili enterokolit olarak adlandırılır. Hirschsprung ile ilişkili enterokolit, HSCR’li bireylerin %30-40’ında meydana gelen HSCR’nin en sık görülen komplikasyonudur ve doğası gereği hafif ila şiddetli olabilir. Hirschsprung ile ilişkili enterokolit sıklıkla ateş, patlayıcı ishal, karın şişliği, uyuşukluk ve kusma ile kendini gösterir. 

Şiddetli veya tedavi edilmemiş Hirschsprung ile ilişkili enterokolitli bazı bireylerde, kan dolaşımında yaygın bir bakteriyel enfeksiyon olan ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sepsis gelişebilir. Şiddetli veya tedavi edilmemiş enterokolit, hayatı tehdit eden başka bir komplikasyon olan toksik megakolona da yol açabilir. Bu semptomları geliştiren HSCR’li bir bireyin acilen tıbbi yardım alması gerektiği ne kadar vurgulansa azdır. Bu bireylerin sıklıkla yaşam boyu kabızlık öyküsü bildirmeleri şaşırtıcı değildir.

İzole bir sorun olarak ortaya çıkan Hirschsprung hastalığı, birçok farklı gendeki mutasyonlarla ilişkilendirilmiştir. Etkilenen bireylerin yaklaşık %50’sinde bu gen anormalliklerinden biri bulunur. Bu gen değişiklikleri, insanların hastalığa duyarlı olmasına veya hastalığa yatkın olmasına neden olur. Genetik olarak bir bozukluğa yatkın olan bir kişi, hastalık için bir gen (veya genler) taşır, ancak belirli çevresel faktörler (çok faktörlü kalıtım) gibi belirli koşullar altında tetiklenmedikçe veya “aktive edilmedikçe” bu hastalık ifade edilmeyebilir.

Bu gen değişikliklerinin kalıtımı, ilgili gene bağlı olarak baskın veya resesif olabilir, ancak bozukluğun ortaya çıkması için muhtemelen birden fazla anormal genin mevcut olması gereklidir. HSCR’de yer alan anormal genler, aynı ailenin üyelerinde farklı etkilere sahip olabilir. Ebeveynlerin etkilenen bir çocuğu varsa, başka bir çocuğun da bu bozukluğa sahip olma şansı artar. HSCR’li bir ebeveynin aynı zamanda bu bozukluğa sahip bir çocuğa sahip olma şansı da yüksektir.

HSCR ile ilişkili genler, RET genleri ve EDNRB genleri adı verilen iki ana gruptadır . Bozukluk kolonun kısa bir bölümünü kapsadığında, ilgili ana gen, 10q11.2 kromozomunda yer alan RET genidir.

HSCR diğer anormalliklerle birlikte ortaya çıktığında, bunun nedeni sıklıkla bir kromozom anormalliği veya genetik sendromdur. Down sendromlu kişilerin HSCR geliştirme riski genel popülasyondaki insanlardan daha fazladır. HSCR ile ilişkilendirilebilecek genetik sendromlar arasında Mowat-Wilson sendromu, Waardenburg sendromu, Bardet-Biedel sendromu, Kıkırdak-Saç hipoplazisi, konjenital santral hipoventilasyon sendromu, Fryns sendromu, multipl endokrin neoplazi tip 2, Smith-Lemli-Optiz sendromu, L1 sendromu yer alır. ve Pitt-Hopkins sendromu.

HSCR’nin belirti ve semptomları, bir bebeğin kalın bağırsağının bir kısmında ganglion adı verilen spesifik sinir hücrelerinin gelişememesi nedeniyle ortaya çıkar. HSCR’ye bazen nörokristopati denir; bu, bozukluğun sinir kretinden kaynaklanan hücre ve dokulardaki anormalliklerden kaynaklandığı anlamına gelir. Nöral kret, gelişmekte olan embriyoda bulunan geçici bir hücre grubudur. Nöral kret vücuttaki çeşitli hücre türlerine verir. HSCR’de ganglionlar nöral krestten düzgün şekilde gelişmez. Bağırsakta ganglionlar eksik olduğundan dışkı, peristaltizm yoluyla bağırsaktan ve vücut dışına itilemez.

HSCR’den etkilenen bağırsakların uzunluğu değişebilir. Etkilenen bebeklerin yaklaşık %80’inde, genellikle kolon ve rektum olarak adlandırılan kalın bağırsak etkilenir. Rektum kalın bağırsağın son kısmıdır ve anüsü sigmoid kolona bağlar. Rektum ve sigmoid kolonda ganglion hücrelerinin bulunmadığı bebeklerin “kısa segmentli” Hirschsprung hastalığına sahip olduğu söylenir. 

Bebeklerin yaklaşık %12’sinde kalın bağırsağın büyük kısmında ganglion hücreleri eksiktir ve “uzun segmentli” Hirschsprung hastalığı olarak anılır ve yaklaşık %7’sinde kolonun tamamında ve muhtemelen ince bağırsağın bir kısmında ganglion hücreleri eksiktir. Bunlara “total kolonik” Hirschsprung hastalığı denir. Nadir durumlarda, kalın ve ince bağırsağın tüm uzunluğu boyunca ganglionik sinir hücreleri eksiktir. Buna toplam bağırsak aganglionozu denir.

Hirschsprung hastalığı erkekleri kadınlara göre 3 ila 4 kat daha sık etkiler, ancak uzun segmentli HSCR’nin cinsiyet oranı 1:1’dir. Bu bozukluk yaklaşık 5.000 canlı doğumda bir görülür. Genellikle doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkar, ancak daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de ortaya çıkabilir. Şiddetli kabızlık öyküsü olan kişilerde Hirschsprung hastalığı düşünülmelidir.

Fizik muayene, tam hasta ve aile öyküsü, karakteristik semptomların tanımlanması ve çeşitli özel testlere dayanarak HSCR tanısından şüphelenilebilir. Çoğu kişiye (%85-90) erken bebeklik döneminde tanı konulur. İlk belirti genellikle ilk bağırsak hareketinin (mekonyum) geçilememesidir. HSCR için tercih edilen tanı testi rektumdan emme biyopsisidir. Biyopsi, etkilenen dokudan küçük bir numunenin cerrahi olarak kesilmesini ve mikroskop altında incelenmesini içerir. Ganglion hücrelerinin yokluğu tanıyı doğrular.

Kullanılabilecek ek testler arasında bağırsak tıkanıklığının varlığını ortaya çıkarabilen karın röntgeni, rektumun sağlığını ve işlevini değerlendirmek için balonlar ve basınç sensörlerinin kullanılmasını içeren anorektal manometri ve kontrast veya baryum lavmanı yer alır. rektumda bir kontrast madde kullanılmasını içerir. Kontrast madde, vücudun bir yapısının veya bir kısmının röntgende nasıl göründüğünü geliştirmek için kullanılan bir maddedir. Rektumda kontrast lavman kullanıldıktan sonra kalın bağırsakların sağlığını ve fonksiyonunu değerlendirmek için röntgen çekilir.

HSCR’ye ek olarak başka anormallikler de mevcut olduğunda, HSCR’nin bir kromozomal anormallik veya genetik sendromdan kaynaklanması mümkündür. Çoklu anomalisi olan bireyler, altta yatan tanıyı belirlemek amacıyla bir klinik genetikçi tarafından değerlendirilmelidir.

Neredeyse tüm vakalarda, HSCR tedavisi kolon ve/veya rektumun normal sinir gelişimi olmayan kısmının çıkarılması ve iki sağlıklı ucun birleştirilmesi için ameliyat gerektirir. Bu bozukluğu düzeltmek için tasarlanmış üç standart cerrahi prosedür vardır. Prosedürün seçimi cerrahın eğitim ve tecrübesine bağlıdır. Her prosedürde etkilenen kısım çıkarılır ve bağırsağın sağlıklı kısmı rektuma bağlanır ve “çekme” prosedürü olarak bilinen prosedür tamamlanır. Şu anda çoğu prosedür tek aşamada gerçekleştirilmektedir.

Çocuk prematüre doğmuşsa, düşük doğum ağırlığına sahipse ya da kritik bir hastalığa sahipse, cerrah ebeveynlere daha güvenli bir yaklaşımın çok aşamalı bir strateji olduğu konusunda tavsiyede bulunabilir. İlk aşama, etkilenen bağırsağın yukarısındaki sağlıklı son bağırsağın karın yüzeyine getirilerek stoma oluşturulacağı geçici bir kolostomi oluşturmaktır. Bu açıklık veya ‘stoma’ aracılığıyla bağırsak içeriği özel bir torbaya atılarak dışarı atılır. Bir süre sonra ikinci aşama olan “çekme” işlemi gerçekleştirilir ve bu sırada stoma kapatılabilir. HSCR’li çocukların çoğunun kolostomiye veya ileostomiye ihtiyacı yoktur.

Tıbbi literatüre göre çoğu çocuk, başarılı bir ameliyatın ardından iyi ila mükemmel bir yaşam kalitesine sahiptir. Bazı çocukların ameliyattan sonra bağırsak tedavisine ihtiyacı olabilir. Nadir durumlarda, bazı çocuklarda revizyon veya tekrarlanan “çekme” ameliyatı gerekebilir.

Paylaşın