Klasik Hemofili (Hemofili A) Nedir? Bilinmesi Gerekenler

Klasik hemofili olarak da bilinen Hemofili A, faktör VIII adı verilen kan proteininin yetersiz düzeyde olmasından kaynaklanan genetik bir kanama bozukluğudur. Faktör VIII bir pıhtılaşma faktörüdür. Pıhtılaşma faktörleri, uygun pıhtılaşma için gerekli olan özel proteinlerdir; bu, kanın bir yara bölgesini tıkamak ve kanamayı durdurmak için bir araya toplandığı süreçtir. 

Haber Merkezi / Hemofili A hastaları sağlıklı bireylere göre daha hızlı veya daha fazla kanamazlar, ancak kanları yeterince pıhtılaşmadığından yaradan gelen kan akışını durdurmakta zorluk çekerler. Buna uzun süreli kanama veya uzun süreli kanama atağı denilebilir. Hemofili A, o kişinin ürettiği faktör VIII’in başlangıç ​​düzeyine bağlı olarak hafif, orta veya şiddetli olabilir. 

Hafif vakalarda, uzun süreli kanama olayları yalnızca ameliyat, diş prosedürleri veya travma sonrasında ortaya çıkabilir. Daha ciddi şekilde etkilenen kişilerde semptomlar arasında küçük yaralardan uzun süreli kanama, ağrılı şişmiş morluklar ve eklemler ve kasların yanı sıra hayati organlarda açıklanamayan (kendiliğinden) kanama (iç kanama) yer alabilir.

Hemofili A, X kromozomunda yer alan F8 genindeki bozulmalar veya değişikliklerden (mutasyonlardan) kaynaklanır. Bu mutasyon kalıtsal olabilir veya daha önce ailede hastalık öyküsü olmadan (kendiliğinden) rastgele ortaya çıkabilir. Hemofili A çoğunlukla erkeklerde ifade edilir, ancak geni taşıyan bazı kadınlarda hafif veya nadiren şiddetli kanama semptomları görülebilir. Hemofilinin kesin bir tedavisi olmasa da etkili tedaviler geliştirildi; etkilenen bireylerin çoğu, uygun tedavi ve bakımı sürdürerek dolu, üretken yaşamlar sürdürebilir.

Hemofili A’nın şiddeti ve semptomları kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir. Hemofili A hafif ila orta ila şiddetli arasında değişebilir. Bu kategorilerdeki Faktör VIII düzeyleri sırasıyla normalin %5-40’ı, %1-5’i ve %1’in altındadır. Kanama ataklarının başlangıç ​​yaşı ve sıklığı, faktör VIII proteini miktarına ve kanın genel pıhtılaşma yeteneğine bağlıdır. Çoğu bireyde, ciddiyeti ne olursa olsun, kanama atakları çocukluk ve ergenlik döneminde yetişkinliğe göre daha sık görülür.

Etkilenen bireylerin aşağıda tartışılan semptomların tümüne sahip olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Etkilenen bireyler, doktorları ve sağlık ekibiyle kendilerine özgü vakalar, ilgili semptomlar ve genel prognoz hakkında konuşmalıdır.

Hafif vakalarda bireylerde burun kanaması veya diş eti kanaması gibi mukoza zarlarında morarma ve kanama görülebilir. Daha ciddi, uzun süreli kanama olayları ancak ameliyat veya diş prosedürleri, yaralanma veya travma sonrasında ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda kanama, işlem veya travma ile orantısızdır. Pek çok vakada, hafif hemofili A hastası bireylere cerrahi müdahale gerektirene veya bir yaralanma geçirene kadar tanı konulamayabilir. Bazı vakalarda ilk kanama atağı yetişkinliğe kadar gerçekleşmez. Hemofili A’nın hafif formuna sahip kişiler, uzun yıllar boyunca uzun süreli bir kanama atağı yaşamadan yaşayabilirler. Hafif hemofili A, %5-40 arası faktör VIII pıhtılaşma aktivitesi ile ilişkilendirilebilir.

Orta derecede hemofili A hastalarında nadiren spontan kanama atakları görülür. Spontan kanama, görünürde bir neden olmaksızın meydana gelen kanama ataklarını ifade eder. Orta derecede hemofili A hastası kişiler ameliyat, diş prosedürleri veya travma sonrasında uzun süreli kanama riski altındadır. Kolay veya aşırı morarma da meydana gelebilir. Orta dereceli hemofili A genellikle 5 veya 6 yaşlarında teşhis edilir. Tanım gereği, etkilenen bireyler normal faktör VIII pıhtılaşma aktivitesinin %1-5’ine sahiptir.

Şiddetli hemofili A, normal faktör VIII pıhtılaşma aktivitesinin %1’inden daha azına sahip kişilerde ortaya çıkar. Hastalığın hafif veya orta dereceli formlarının aksine, şiddetli hemofili A, spontan kanama ataklarıyla ilişkilidir. Bu tür olaylar genellikle derin kaslarda veya eklemlerde kanamayla (hemartroz) sonuçlanır; bu da akut olarak ağrıya, şişmeye ve eklemin erken hareket kısıtlılığına neden olur. Zamanında veya hiç tedavi edilmezse kanama, etkilenen eklemde uzun süreli artrite (ağrı ve hareket kısıtlılığı) neden olabilir. Eklemler ve kaslar, şiddetli hemofili A hastalarında spontan kanama ataklarının en sık görüldüğü bölgelerdir.

Şiddetli hemofili A vakaları genellikle bebeklik döneminde erken dönemde ortaya çıkar ve tanı genellikle iki yaşında konur. Profilaktik tedavi olmadan bu bebeklerde küçük ağız yaralanmalarından dolayı kanama görülebilir. Tedavi edilmeyen bebeklerde yaygın görülen semptomlar, kafaya gelen bir darbe sonrasında oluşan büyük şişlikler veya “kaz yumurtalarıdır”. Nadir durumlarda, şiddetli hemofili A’lı bebeklerde doğumu takiben ekstra veya intrakraniyal kanama görülür. Tedavi edilmeyen bebek ve çocuklarda da cilt altında hematom gelişebilir. Hematomlar katı şişlikler veya donmuş kan kitleleridir. Bebekler ve çocuklar büyüdükçe spontan eklem kanamaları daha sık hale gelebilir.

Tedavi edilmezse şiddetli hemofili A’lı bebek ve çocuklarda ayda yaklaşık iki ila beş spontan kanama atağı yaşanabilir. Tedavi edilmediği takdirde, etkilenen kişiler küçük yaralanmalar, ameliyatlar ve diş çekimi gibi diş prosedürleri nedeniyle uzun süreli kanama riskiyle karşı karşıya kalır.

Hemofili A’nın şiddetli formuna sahip bireyler, böbrekler, mide-bağırsak sistemi ve beyin de dahil olmak üzere herhangi bir organ sisteminde spontan kanama (kafa içi kanama) yaşayabilir. Genitoüriner ve gastrointestinal kanama sırasıyla idrarda kan (hematüri) ve siyah veya kanlı dışkıya (melena, hematokezia) neden olabilir. Kafa içi kanama baş ağrılarına, ense sertliğine, kusmaya, nöbetlere, aşırı uykululuk ve zayıf uyanıklık dahil zihinsel durum değişikliklerine neden olabilir. Tedavi edilmezse, sıklıkla meydana gelen bu spontan kanama olayları hayatı tehdit edici olabilir.

Hemofili A, F8 genindeki bozulmalar veya değişikliklerden (mutasyonlardan) kaynaklanır . F8  geni ,  faktör VIII’in oluşturulması (kodlanması) için talimatlar içerir. Faktör VIII, temel kan proteinlerinden biridir ve yaralanmaya tepki olarak kanın pıhtılaşmasına yardımcı olmada rol oynar. F8  genindeki mutasyonlar,  fonksiyonel faktör VIII’in yetersiz seviyelerine neden olur. Hemofili A belirtileri bu eksikliğe bağlı olarak ortaya çıkar.

F8 geni X kromozomunda bulunur . Vakaların yaklaşık %70’i X’e bağlı kalıtsaldır. Geriye kalan %30’da vakalar, daha önce ailede hastalık öyküsü olmaksızın kendiliğinden (yani de novo mutasyonun sonucu olarak) ortaya çıkar.

X’e bağlı resesif genetik bozukluklar, X kromozomu üzerindeki anormal bir genin neden olduğu durumlardır. Dişilerin iki X kromozomu vardır. Bu nedenle, X kromozomlarından yalnızca birinde hastalık geni bulunan kadınlar, bu hastalığın “taşıyıcılarıdır” ve bu durumu telafi edecek genin başka bir normal/sağlıklı kopyasına sahip oldukları için genellikle hastalığın semptomlarını göstermezler. hastalığa neden olan değişim veya mutasyonu kopyalayın. Erkeklerde yalnızca bir X kromozomu olduğundan, hastalığa neden olan geni içeren bir X kromozomunu miras alırlarsa, hastalığa yakalanırlar.

X’e bağlı bozuklukları olan erkekler, hastalık genini kızlarının tümüne geçirirler ve kızları, annelerinden aldıkları diğer X kromozomu normalse taşıyıcı olacaklardır. Bir erkek, X’e bağlı bir geni oğullarına aktaramaz çünkü erkekler, erkek yavrularına her zaman X kromozomunu değil, Y kromozomunu aktarır. X’e bağlı bir bozukluğun kadın taşıyıcıları, her hamilelikte kendileri gibi taşıyıcı bir kız çocuğuna sahip olma şansına %25, taşıyıcı olmayan bir kız çocuğuna sahip olma şansına %25, hastalıktan etkilenen bir oğula sahip olma şansına sahiptir ve %25 şansa sahiptir. etkilenmemiş bir oğul sahibi olma şansı %25’tir.

Dişilerin iki X kromozomu vardır, ancak X kromozomlarından biri “kapalı” veya etkisiz hale getirilmiştir ve o kromozom üzerindeki genlerin tümü etkisizleştirilmiştir. Heterozigotlar olarak bilinen taşıyıcı dişiler, hemofili A geni gibi hastalığa neden olan genin tek bir kopyasını ve hemofiliye neden olan mutasyonla kopyayı telafi eden F8 geninin normal bir kopyasını miras alır.

Eğer bir kadında büyük oranda X kromozomu varsa ve değişmemiş gen inaktive edilmişse, bu bozukluğun semptomları olabilir. X kromozomunun hastalığa neden olan gen kopyasıyla oranına bağlı olarak, bir kadın, çoğunlukla hafif hemofili gibi görünen bozukluğun semptomlarını sergileyebilir. Bir kadının hemofili veya X kromozomu üzerindeki genlerin neden olduğu diğer rahatsızlıklara sahip olmasına neden olabilecek başka nadir mekanizmalar da vardır.

Hemofili A tanısı, karakteristik semptomların tanımlanmasına, ayrıntılı hasta geçmişine, kapsamlı bir klinik değerlendirmeye ve çeşitli özel laboratuvar testlerine dayanır.

Hemofili A’nın kesin bir tedavisi olmasa da mevcut tedaviler oldukça etkilidir. Tedavi, eksik pıhtılaşma proteininin (faktör VIII) yerine konması ve bozukluğa bağlı komplikasyonların önlenmesinden oluşur. Bu proteinin değiştirilmesi, laboratuvarda yapay olarak oluşturulan rekombinant faktör VIII yoluyla elde edilebilir. Pek çok doktor ve gönüllü sağlık kuruluşu, insan kanından elde edilen bileşenler içermediğinden rekombinant faktör VIII’in kullanımını tercih etmektedir. Faktör VIII aynı zamanda donmuş plazmadan (yani kan bağışlarından) da elde edilebilir. İnsan kanı bağışları hepatit gibi viral enfeksiyonların bulaşma riski taşır. Ancak kan bağışlarını taramak ve tedavi etmek için kullanılan yeni teknikler bu riski son derece azalttı.

Hafif veya orta dereceli hemofili A’lı bireyler, gerektiğinde (yani belirli kanama olaylarını tedavi etmek için) replasman tedavisi ile tedavi edilebilir. Buna ‘talep üzerine’ terapi denir. İdeal olarak, şiddetli hemofili A’lı bireyler profilaktik olarak tedavi edilir; bu, kanama ataklarını ve eklem hasarı gibi ilişkili komplikasyonları önlemek için düzenli aralıklarla periyodik faktör VIII infüzyonları aldıkları anlamına gelir.

Ebeveynler ve etkilenen bireyler, infüzyonları evde uygulamak üzere eğitilebilir. Bu özellikle ciddi hastalığı olan kişiler için önemlidir çünkü faktör VIII konsantresinin infüzyonu, kanama olayının başlangıcından sonraki bir saat içinde en etkili olanıdır. Genel olarak hızlı tedavi önemlidir çünkü ağrıyı ve eklemlerdeki, kaslardaki veya diğer etkilenen doku veya organlardaki hasarı azaltır.

Hafif hemofili A’lı bazı bireyler, vazopressin hormonunun bir türevi olan sentetik bir madde olan desmopressin (DDAVP) ile tedavi edilebilir. Desmopressin, faktör VIII’in plazma seviyelerini yükseltir. Desmopressin intravenöz olarak veya burun spreyi yoluyla uygulanabilir. Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin parçalanmasını yavaşlatan antifibrinolitikler olarak bilinen ilaçlar, hafif hemofili A hastalarının tedavisinde de kullanılabilir.

Paylaşın