Glikojen Depolama Hastalığı Tip V Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Glikojen depo hastalığı tip V (GSD-V veya McArdle hastalığı), iskelet kası karbonhidrat metabolizmasının en sık görülen bozukluğudur ve en sık görülen genetik miyopatilerden biridir (prevalans ~1:100000). Glikojen sentezindeki kusurlardan ve esas olarak kas ve karaciğerde parçalanmadan kaynaklanan, ancak diğer dokular da etkilenebilen on iki farklı glikojen depo hastalığı türü tanımlanmıştır (tip 0, I-VII, IX, XI-XIII). GSD-V, kas glikojen fosforilaz (miyofosforilaz) enziminin eksikliğinden kaynaklanır. 

Haber Merkezi / Semptomlar tipik olarak yaşamın ilk on yılında başlasa da tanı yaşı önemli ölçüde değişebilir. GSD-V’nin karakteristik semptomları egzersiz intoleransı, miyalji (kas ağrısı), kas sertliği ve kontraktürleri, çabuk yorulmanın yanı sıra hiperCKemi ve miyoglobinüridir (kalpte bulunan bir protein olan miyoglobin varlığı nedeniyle koyu, bordo renkli idrar) kaslar). Bu semptomlara genellikle izometrik veya kesintisiz aerobik egzersiz neden olur. Şu anda GSD-V’nin tedavisi yoktur. GSD-V’yi yönetmek için tıp uzmanları, etkilenen kişilerin yoğun egzersizden ve tamamen hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınmalarını, ancak tutarlı, makul aerobik egzersiz yapmalarını önermektedir.

GSD-V egzersiz intoleransı ile karakterizedir. Bu tipik olarak, özellikle egzersizin başlangıcında erken yorgunluk, kas sertliği ve kontraktürlerden oluşan akut krizlerden oluşur ve genellikle egzersiz durdurulduğunda veya yoğunluk azaltıldığında ortadan kaybolur. Semptomlar genellikle yaşamın ilk on yılında ortaya çıkar ancak klinik başlangıç ​​ve şiddet aralığı geniştir. Bazı GSD-V hastalarında hafif semptomlar görülürken, başka bir form hızla ilerler ve kişi doğduktan kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Bazı bireylerde giderek zayıflayan kaslar altmış ila yetmiş yaşlarına kadar kendini göstermez.

Etkilenen hastaların kasları genellikle dinlenme sırasında veya orta düzeyde egzersiz sırasında normal şekilde çalışır. Sadece yorucu egzersiz sırasında şiddetli kas krampları meydana gelir. Şiddetli ağrı varlığında egzersiz yapmak, etkilenenlerin yaklaşık %50’sinde kas hasarına (rabdomiyoliz) ve miyoglobinüriye neden olur. Miyoglobin proteini böbreklere de zarar verebilir ve derhal tedavi edilmezse hayatı tehdit eden böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Hastalığın benzersiz bir özelliği, çoğu hastanın, egzersizin erken safhalarında erken yorgunluk ortaya çıktıktan sonra kısa bir dinlenme almaları durumunda, dinamik, büyük kütleli egzersizlere devam etme yeteneği olarak adlandırdığı “ikinci rüzgar” fenomenidir. Bu “ikinci rüzgar” olgusu GSD-V’li kişilerin yaklaşık ~%90’ında mevcuttur.

GSD-V , miyofosforilaz enzimini kodlayan PYGM (glikojen fosforilaz, kas formu) genindeki mutasyonlardan kaynaklanır . PYGM geni 11q13’te 11. kromozomda bulunur.

İnsan hücrelerinin çekirdeğinde bulunan kromozomlar, her bireyin genetik bilgisini taşır. İnsan vücut hücrelerinde normalde 46 kromozom bulunur. İnsan kromozom çiftleri 1’den 22’ye kadar numaralandırılır ve cinsiyet kromozomları X ve Y olarak adlandırılır. Erkeklerde bir X ve bir Y kromozomu, kadınlarda ise iki X kromozomu bulunur. Her kromozomun “p” olarak adlandırılan kısa bir kolu ve “q” olarak adlandırılan uzun bir kolu vardır. Kromozomlar ayrıca numaralandırılmış birçok banda bölünmüştür. Örneğin “kromozom 11q13”, 11. kromozomun uzun kolundaki 13. bandı ifade eder. Numaralandırılmış bantlar, her bir kromozomda bulunan binlerce genin yerini belirtir.

Genetik hastalıklar, bireyin babasından ve annesinden alınan kromozomlar üzerinde bulunan belirli bir özelliğe ait genlerin kombinasyonu ile belirlenir.

GSD-V otozomal resesif genetik bir hastalıktır. Otozomal resesif genetik bozukluklar, bir bireyin her bir ebeveynden aynı özellik için aynı anormal geni miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de hastalık geni alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır, ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı olan iki ebeveynin her ikisinin de kusurlu geni geçirme ve dolayısıyla etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Anne-baba gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her gebelikte %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de normal genler alma ve söz konusu özellik açısından genetik olarak normal olma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır.

Tüm bireyler 4-5 anormal gen taşır. Yakın akraba (akraba) olan ebeveynlerin her birinin aynı anormal geni taşıma olasılığı, akraba olmayan ebeveynlere göre daha yüksektir, bu da resesif genetik bozukluğu olan çocuk sahibi olma riskini artırır.

Geleneksel olarak tanı, hastanın önkol egzersiz testi sırasında laktat üretememesi, kas biyopsisinde kas glikojen fosforilazının bulunmaması (genelde Vastus Lateralis veya Biceps Brachialis kaslarından) ve daha yakın zamanda mutasyonları aramak için yapılan DNA çalışmalarına dayanmaktadır. PYGM geni . Ek olarak, plazma CK seviyelerinin ölçümü ve “ikinci rüzgar” olgusunun belirlenmesi, doğru tanının kesin olarak konulmasına yardımcı olur.

Şu anda GSD-V tanısı temel olarak kan örneklerinden elde edilen DNA’nın moleküler analizine dayanmaktadır. Bu minimal invaziv bir yöntemdir ve farklı popülasyonlarda bu hastalığın genetiğine ilişkin birikmiş bilgi göz önüne alındığında, yüksek oranda hedeflenebilir. PCR amplifikasyonu sonrası gen dizilimi, farklı PYGM mutasyonlarını taramak için en sık kullanılan tekniktir.

Şu anda GSD-V için iyileştirici bir tedavi mevcut değildir, ancak birkaç farklı terapötik yaklaşım kullanılmıştır.

Besin Takviyeleri/İlaçlar: Dallı zincirli aminoasitler, depo glukagon, dantrolen sodyum, verapamil, B6 vitamini veya yüksek dozda oral riboz alan GSD-V hastalarında hiçbir anlamlı yararlı etki bildirilmemiştir. Kreatin takviyesi için daha tartışmalı sonuçlar elde edildi; Düşük doz takviyesi (4 hafta boyunca 60 mg/kg/gün), test edilen dokuz hastanın beşinde kas şikayetlerini azalttı, ancak daha yüksek dozlar (150 mg/kg/gün) aslında egzersizin neden olduğu miyaljiyi artırdı.

Bununla birlikte, egzersiz intoleransı semptomlarını hafifletmek ve kasları rabdomiyolizden korumak için yararlı bir müdahale, hastalara gündüzleri sürekli olarak yeterli kan şekeri sağlanmasının sağlanmasından oluşur. Bu, yüksek oranda (%65) kompleks karbonhidratlar (sebze, meyve, tahıllar, makarna ve pirinçte bulunanlar gibi) ve az yağlı (%20) içeren bir diyetin benimsenmesiyle başarılabilir. Farklı bir strateji, yorucu bir egzersize başlamadan önce basit karbonhidratların alınması olabilir (egzersizden 30-40 dakika önce 75 g sakaroz).

Egzersiz müdahaleleri: GSD-V hastaları, denetimli aerobik egzersiz sonrasında VO2 zirvesinde önemli bir artış ile düzenli egzersize olumlu bir şekilde uyum sağlar. Aslında, fiziksel olarak aktif hastaların, aktif olmayan akranlarıyla karşılaştırıldığında dört yıllık bir süre içinde klinik gidişatlarını iyileştirme olasılıklarının çok daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Paylaşın