Fryns Sendromu Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Teşhisi, Tedavisi

Fryns sendromu doğumda birden fazla anormalliğin mevcut olduğu nadir bir genetik durumdur. Sendromun özellikleri genel olarak akciğerlerin tam gelişmemiş olduğu diyafragma defektleri (diyafragma fıtığı), belirgin yüz özellikleri, el ve ayak parmaklarının uçlarının az gelişmişliği (distal dijital hipoplazi) ve beyin, göz, göz ve beyin ile ilgili diğer anormallikler olarak kategorize edilir.

Haber Merkezi / Fryns sendromunun otozomal resesif bir durum olarak kalıtsal olduğu düşünülmektedir ancak spesifik nedensel gen veya genler henüz tanımlanmamıştır.

Fryns sendromu, şiddeti kişiden kişiye değişen çoklu konjenital anomalilerle karakterizedir. Her ne kadar tüm hastalar aşağıdaki özelliklere sahip olmasa da, bu durumdaki en yaygın klinik özellikler şunlardır:

1.Diyafragmatik defektler ve pulmoner hipoplazi,
2.Farklı yüz görünümü,
3.Distal dijital hipoplazi,
4.Karakteristik ilişkili anomaliler: aşırı amniyotik sıvı (polihidramniyos), bulanık kornealar ve/veya anormal derecede küçük gözler (mikroftalmi), orofasiyal yarıklanma, beyin malformasyonu, kardiyovasküler malformasyon , gastrointestinal malformasyon, renal displazi/renal kortikal kistler, genital malformasyon.

1. Fryns sendromlu bireylerin %90’ından fazlasında konjenital diyafram fıtığı (CDH) bulunur: bu, diyaframın tam olarak oluşmadığı ve bunun sonucunda ince bağırsak, karaciğer ve mide gibi içeriklerin göğüs boşluğuna doğru hareket ettiği anlamına gelir. En sık görülen fıtık tek taraflı sol taraflı fıtıktır. Akciğerin az gelişmesi (akciğer hipoplazisi) ve diğer solunumla ilgili sorunlar sıklıkla ilişkilidir.

2. Fryns sendromlu bireyler genellikle kaba yüz, geniş aralıklı gözler (hipertelorizm), gözün dış tabakasının bulanık olması (bulanık kornea), başın üst kısmına bakan burun deliklerine sahip geniş ve düz burun köprüsü gibi karakteristik yüz özelliklerine sahiptir. (anteverted burun delikleri), hatalı biçimlendirilmiş (displastik) ve düşük kulaklar, geniş ağız (makrostomia) ve küçük çene (mikroretrognati). Yarık damak veya ağız tavanının iki tarafının tam olarak kapanmaması bireylerin %50’sinde rapor edilmiştir. Hastaların %25’inde yarık dudak bildirildi.

3. Fryns sendromlu bireylerde, etkilenenlerin %60’ında bildirilen tırnak ve parmak kemiklerinde az gelişmişlik (hipoplazi) bulunabilir. Hastaların %10’unda ilk parmaklar geniş ve parmaklar büküktür (kamptodaktili). Omurganın yan yana eğriliği (skolyoz), ekstra kaburgalar, kemik ve kıkırdak gelişiminde anormallikler (osteokondrodisplazi) de tanımlanmıştır.

4. Fryns sendromlu bazı bireylerde diğer ilişkili anomaliler rapor edilmiştir.

Etkilenen çocukların çoğunda yapısal beyin malformasyonlarına bağlı nörolojik anormallikler bulundu ve en az bir çocukta nöbetler görüldü. Anormalliklere örnek olarak ventrikülomegali, korpus kallosumun gelişmemesi (agenezi) ve Dandy-Walker malformasyonu verilebilir. Ventrikülomegali, beyin omurilik sıvısının aktığı boşluklar olan beynin lateral ventriküllerinin genişlemesidir. Korpus kallozum beynin iki yarısını sinir lifleriyle birbirine bağlar. Dandy-Walker malformasyonunda beynin dördüncü ventrikülü ve kafatasının tabanı (posterior fossa) genişler ve beynin vücut düzenlemesinden sorumlu bölgesi olan serebellar vermis az gelişmiştir. 

Kardiyak defektler sıklıkla gözlenir; %40’ı ventriküler septal defekt, %10’u atriyal septal defekt ve %10’u aort anormallikleri ile ortaya çıkar. Ventriküler septal defektlerde kalbin alt iki bölmesinde bir açıklık bulunurken, atriyal septal defektler üst iki bölmesinde bulunur.

CDH hastalarında diyaframdaki anormallik nedeniyle bazen başka karın defektleri de ortaya çıkabilir. Bunlar arasında bağırsakların, karaciğerin ve diğer organların karın duvarı dışında geliştiği omfalosel, anal malformasyonlar ve bağırsakların yiyecek geçişini önleyecek şekilde büküldüğü bağırsak malrotasyonları yer alabilir.

Fryns sendromlu bireylerin yaklaşık %10’unda aynı zamanda genital ve idrar anormallikleri de mevcuttur. Böbreklerde kistler (böbrek kistleri) mevcut olabilir ve bağlantılı yapı olan üreter büyük veya genişlemiş (mega veya hidroüreter) veya kistlere sahip olabilir. Böbrek düzgün gelişmeyebilir (böbrek displazisi). Erkeklerde bir veya her iki testis de skrotuma inmemiş (kriptorşidizm) veya küçük bir penise sahip olabilir; Bazen üretral açıklık alışılmadık bir konumdadır (hipospadias). Dişilerde, bicornuat uterus adı verilen büyük bir boşluk yerine ikiye bölünmüş anormal kalp şeklinde bir uterus bulunabilir.

Yenidoğan döneminin ötesinde hayatta kalma nadirdir ve bu aşamayı geçtikten sonra hayatta kalanlarda gelişimsel gecikmeler belgelenmiştir. Gelişimsel gecikmenin ve zihinsel engelin derecesi kişiden kişiye değişir. Daha önce tüm bireylerin ciddi gelişimsel gecikmeye sahip olduğu düşünülürken, birkaç çocuğun daha hafif öğrenme güçlüğüne sahip olduğu rapor edildi. İki çocukta büyümenin normal olduğu rapor edilmiştir ancak yenidoğan döneminden sonra hayatta kalan bireylerin çoğunun büyüme verileri mevcut değildir.

Fryns sendromuna neden olan spesifik gen/genler bilinmemektedir, ancak ailelerde tespit edilen modeller nedeniyle Fryns sendromunun otozomal resesif bir durum olduğu düşünülmektedir.

Resesif genetik bozukluklar, bir bireyin aynı durum için değiştirilmiş bir genin iki kopyasını, her bir ebeveynden birer tane olmak üzere miras almasıyla ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir de hastalık geni miras alırsa, kişi hastalığın taşıyıcısı olacaktır ancak genellikle semptom göstermeyecektir. Taşıyıcı olan iki ebeveynin hem değiştirilmiş geni geçirme hem de etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Anne-baba gibi taşıyıcı olan bir çocuğa sahip olma riski her gebelikte %50’dir. Çocuğun her iki ebeveynden de normal gen alma şansı %25’tir. Risk erkekler ve kadınlar için aynıdır. Risk her hamilelikte aynıdır.

Genel popülasyondaki tüm bireyler 4-5 anormal gen taşır. Yakın akraba (akraba) olan ebeveynlerin, akraba olmayan ebeveynlere göre her ikisinin de aynı anormal geni taşıma şansı daha yüksektir, bu da resesif genetik bozukluğu olan çocuk sahibi olma riskini artırır.

Fryns sendromunun tanısı kliniktir ve aşağıdaki altı klinik özelliğe dayanmaktadır:

1.Diyafragma defekti,
2.Ayırt edici yüz görünümü,
3.Distal dijital hipoplazi,
4.Pulmoner hipoplazi,
5.En az bir karakteristik ilişkili anomali: polihidramniyos, bulanık kornealar ve/veya mikroftalmi, orofasiyal yarıklanma, beyin malformasyonu, kardiyovasküler malformasyon, gastrointestinal malformasyon, renal displazi /renal kortikal kistler, genital malformasyon,
6.Etkilenen kardeşler veya ebeveyn akrabalığı.

Durumla ilişkili fiziksel bulguların değişkenliği nedeniyle çeşitli tanımlar önerilmiştir. Fryns sendromunun dar tanımı, altı klinik özellikten dördünün mevcut olmasıdır. Geniş bir tanım, altı klinik özellikten üçünün varlığıdır (başka bir sendromun ayırt edici yüz özellikleri olmaksızın). Atipik bir tanım, Fryns sendromunun, koldaki radius kemiğinin yokluğu (radyal aplazi) veya vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen aşırı doku zarı (pterjiyum) gibi olağandışı özelliklerini içerir.

Fryns sendromu tanısı koymadan önce, genellikle kromozomal mikrodizi analizi yoluyla kromozomal bozuklukların dışlanması önemlidir.

Son zamanlarda, Fryns sendromlu üç fetüsün PIGN geninde iki (bialelik) mutasyona sahip olduğu bulunmuştur , ancak bu gendeki mutasyonların bir hasta alt grubunda Fryns sendromuna neden olup olmadığını doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Hastalığın boyutu göğüs, beyin, karın ve gerektiğinde daha fazlasının görüntüleme taramaları yoluyla değerlendirilebilir. Tanı genellikle doğumdan sonra konulur. Nadiren, ses dalgaları kullanılarak fetüsün resimlerinin çekildiği ultrason sonuçlarına dayanarak, doğumdan önce Fryns sendromu tanısından şüphelenilebilir.

Şu anda Fryns sendromunun tedavisi yoktur. Tedavi bireyin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Diyafragma fıtığı ameliyatı ve/veya destekleyici önlemler sıklıkla önerilmektedir.

Diyafragma fıtığı, akciğerlerin az gelişmiş olması, kalp kusurları gibi bazı komplikasyonların yaşamı tehdit eden doğası nedeniyle, yenidoğan için doğumdan kısa bir süre sonra prosedürlere ihtiyaç duyulabilir. Örneğin diyafragma fıtığı olan çocuklar, fıtıklaşmış bağırsağın şişmesini önlemek için entübe edilir. Pediatrik nörologlar, kardiyologlar, gastroenterologlar, nefrologlar ve kraniyofasiyal uzmanların konsültasyonu uygun olabilir.

Paylaşın