Fibriller Glomerülonefrit Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Teşhisi, Tedavisi

Fibriller glomerülonefrit (GN), atıkların vücuttan filtrelendiği yer olan glomerülün nadir görülen bir böbrek hastalığıdır. Olağandışı fibril proteinleri glomerülü tıkayarak iltihaplanmasına neden olur. 

Haber Merkezi /Çoğunlukla 41 ila 80 yaş arasındaki orta yaşlı yetişkinleri etkiler ve idrarda kan ve proteine ​​(sırasıyla hematüri ve proteinüri) neden olabilir, bu da idrarın kırmızı veya köpüklü görünmesine neden olur. 

Diğer semptomlar arasında böbrek fonksiyonlarında azalma (böbrek yetmezliği), bacaklarda veya ayaklarda şişme ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) yer alır. Böbrek biyopsisi ile teşhis konur. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte sıklıkla kanser, otoimmün hastalıklar, hepatit C, hipertansiyon ve diyabet gibi başka hastalık öyküsü olan hastalarda bulunur. 

Fibriller glomerülonefrit için henüz hiçbir tedavinin etkili olduğu gösterilmediğinden tedavi tipik olarak ilişkili hastalıklara yöneliktir. Fibriller glomerülonefritli hastaların %40-50’si, ciddiyetine bağlı olarak iki ila altı yıl içinde son dönem böbrek hastalığına ilerleyecektir. Bu hastaların eninde sonunda böbrek nakline ve diyalize ihtiyacı olacak. Hastalık böbrek naklinden sonra bile geri dönebilir, ancak genellikle daha az şiddetlidir.

Fibriller glomerülonefritin en sık görülen semptomları şunlardır:

İdrarda kan (hematüri)
İdrarın “köpüklü” görünmesine neden olan protein (proteinüri)
Böbrek fonksiyonlarında azalma (böbrek yetmezliği)
Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Fibriller glomerülonefritin nedenleri şu anda bilinmemektedir ve araştırılmaktadır.  Bir elektron mikroskobu ve immünofloresan mikroskobu altında fibrillere bakmak için böbrek biyopsisinden tanı konur. Rutin laboratuvar testleri idrardaki kan ve proteini tespit edebilir ancak hangi proteinlerin glomerulusu etkilediğini belirlemenin tek yolu biyopsidir.

Şu anda nedeni bilinmeyen fibriler glomerülonefriti tedavi etmek için onaylanmış bir tedavi yoktur. Steroidler, plazmaferez, siklofosfamid ve siklosporin dahil pek çok tedavi çok az başarı ile denenmiştir. 

Klinisyenler muhtemelen bunun yerine hipertansiyon, proteinüri ve böbrek yetmezliği gibi semptomları kontrol etmeye odaklanacaklardır. Altta yatan bir durum mevcutsa (bkz. Etkilenen Popülasyonlar), klinisyenler bunun yerine altta yatan durumun tedavisine odaklanacak ve bu da fibriler glomerülonefrit semptomlarını iyileştirebilecektir.

Son dönem böbrek hastalığına ilerleyen hastaların muhtemelen böbrek nakli ve/veya diyalize ihtiyacı olacaktır, ancak fibriler glomerülonefrit böbrek nakli sonrasında tekrarlayabilir.

Paylaşın