Uyku Sırasında Beyin Aktivitesi

Geçmişte uykunun pasif fakat sağlıklı vücut fonksiyonları için gerekli bir süreç olduğuna inanılsa da, artık uyku sırasında beyin aktivitesinin devam ettiği bilinmektedir. Aslında, bu beyin aktivitesinin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığın korunmasında birkaç önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

Haber Merkezi / Uyku araştırmaları, uyku sırasında beyin aktivitesinin gözlemlenmesini ve izlenmesini sağlayan teknolojinin tanıtılmasının ardından önemli ölçüde ilerlemiştir. Buna pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ve elektroensefalogram (EEG) dahildir.

Özellikle, bir EEG uyku boyunca beyin dalgalarını izleyebilir, bu da her biri benzersiz beyin aktivitesi ile karakterize edilen farklı uyku aşamaları olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Uyku evrelerinde beyin dalgaları

Uykunun farklı evreleri evre 1, evre 2, evre 3 ve hızlı göz hareketi (REM) uykusu olarak bilinir ve bu evrelerin her birinde beyin dalgaları ile ayırt edilebilir.

Evre 1 uyku, bireyin uykuya dalması sırasında meydana gelen en hafif uyku aşamasıdır. Gözlerin yavaş hareketi ve vücuttaki istemli kasların aktivitesinde azalma vardır. 1. evre uykudaki beyin dalgaları, alfa ve teta dalgaları olarak adlandırılan uyanık duruma göre daha küçük ve daha homojendir.

2. evre uykuda, gözlerin hareketi durur ve beyin dalgaları 1. evreye göre daha yavaş hale gelir. Ayrıca ara sıra daha hızlı olan ve uyku iğcikleri olarak adlandırılan dalga patlamaları da vardır.

Uykunun 3. evresi, delta dalgaları adı verilen yavaş, ritmik beyin dalgaları ile karakterizedir. Bu uyku aşaması, gözlerin veya istemli kasların hareketi olmadan çok ağırdır. Ek olarak, bir kişiyi uykunun bu aşamasında uyandırmak genellikle zordur.

REM uykusu sırasında, kişi genellikle daha hızlı nefes alır ve durumu karakterize eden gözlerin hızlı hareketleri vardır. Bu aşamada, EEG’ye göre beyin aktivitesi, uyanık bir kişininkine çok benzer, bu da merkezi sinir sisteminde (CNS) önemli süreçlerin gerçekleştiğini düşündürür.

REM beyin aktivitesi

REM uykusu sırasında her gece en az 2 saat rüya görmenin gerçekleştiğine ve bu aktivitenin bilginin işlenmesinde ve hafızanın oluşturulmasında önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır. Uykunun bu aşamasında, kalp hızı ve kan basıncı artar ve beyin aktivitesi belirgin şekilde daha dinamiktir.

EEG izleme ile yapılan uyku araştırmaları, bebeklerin yetişkinlere kıyasla günlerinin daha büyük bir bölümünü (%50’ye kadar) uyuyarak geçirdiklerini ve böylece uyku sırasındaki beyin aktivitesinin hafıza ve öğrenme gelişimine yardımcı olduğu hipotezine yol açtığını ortaya koydu.

Sinyaller, beynin tabanında, pons olarak adlandırılan bir bölgede başlar ve daha sonra talamus ve serebral kortekse genişler. Serebral korteks, öğrenme, düşünme ve bilgiyi organize etme süreçlerinden sorumludur.

Uyku evresi döngüleri

Zamanla, kişi uykunun farklı aşamalarında ilerler ve beynin aktivitesi buna göre değişir. Aşama 1 ile yaklaşık 5-10 dakika başlar, ardından sırasıyla yaklaşık 10 ve 30 dakika boyunca 2. ve 3. aşamalar gelir. Son olarak, kişi ilk uykuya daldıktan sonra bir saatten fazla REM uykusuna ulaşacaktır.

Kısa bir süre sonra kişi 2. aşama uykusuna, ardından 3. aşama uykusuna döner ve nihayetinde bir kez daha REM uykusuna ulaşır ve bu döngü uyanmadan önce yaklaşık beş kez tekrarlanır.

Uyku evreleri boyunca bu döngünün ve beyin aktivitesindeki sürekli değişikliklerin, insanların ve diğer memelilerin sağlıklı işlevi için neden gerekli olduğu açık değildir. Bu alanda, özellikle beyin aktivitesinin işlevi için, bu alanı daha kapsamlı bir şekilde anlamak için şu anda daha fazla araştırma yapılmaktadır.

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Paylaşın