Öğretmenler, Talepleri İçin Meydanlara İndi

Öğretmenler, taleplerini dile getirmek için başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülkenin bir çok kentinde meydanlara indi. Öğretmenlerin talepleri arasında, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali ve 19 Kasım’da düzenlenecek olan Kariyer Basamakları Sınavı’nın iptali ön plana çıktı.

Haber Merkezi / Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası, Töb-Sen ve Engelsiz Eğitim Sen olmak üzere toplam 14 öğretmen sendikası taleplerini duyurmak için eylem kararı aldı.

Öğretmenler bugün sabah saatlerinde farklı kentlerde toplanmaya başladı. Ankara’daki eğitim emekçileri Ulus Meydanı’nda buluştu.

Sendikaların ortak talepleri ne?

Ankara’da 12 eğitim sendikası bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendikalar taleplerini şöyle sıraladı:

  • 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi,
  • Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi,
  • Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenleme yapılması,
  • Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi,
  • Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi,
  • Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi,
  • Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.

İstanbul

İstanbul’da Cemberlitaş’ta buluşan eğitim emekçiler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürümek isterken polisler tarafından yolları kesildi.

Yollarının kesilmesini alkışlarla protesto eden öğretmenler, “En temel hakkımız valilik tarafından engellenmektedir. Yürüyeceğimiz mesafe yaklaşık 300 metredir, bu ne kamu düzenini bozmak ne de başka bir yurttaşımızın hakkını gasbetmektir. Bu en temel yurttaşlık hakkımızdır ve bu hakkımızı kullanmak için buradayız” diyerek yolun açılmasını talep etti.

Antalya

Öğretmenler Antalya’da da taleplerini dile getirmek için bir araya gelirken, Eğitim Sen Antalya Şubesi örgütlenme sekreteri Çiğdem Altıntaş Peker şunları söyledi:

“Eğitim yıllardır yıllardır çözülemeyen birikmiş sorunları beraberinde taşımaktadır. Var olan iktidar eğitimin sorunlarına çözüm bulmaktan çok uzakta durmakta ve eğitim emekçilerini Öğretmen Meslek Kanunu adı altında 13 maddeden oluşan bir kanunla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu kanun, kariyer hiyerarşisini dayatan, öğretmenler odasında huzuru bozan, eşit işe eşit ücret ilkesini yok sayan bir kanundur. Dolayısıyla biz ‘kanun iptal edilsin, kariyer basamağı sınavına son verilsin’ demek için iş bıraktık” dedi.

Mersin

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve kariyer basamakları sınavının iptali için Mersin’de de iş bırakan eğitim emekçileri, Özgür Çocuk Parkı’nda basın açıklaması düzenledi.

Türkiye’de öğretmen maaşları ortalama 10-11 bin lira civarında seyrediyor. Buna ek ders ücretleri eklendiğinde maaşlar bir miktar artsa da her öğretmenin ek ders geliri bulunmuyor.

Memurluktaki kıdemleri ya da çocuk sayısı gibi etkenlerle maaşlar cüzi seviyede oynasa da çift öğretmen maaşlı dört kişilik bir hanenin geliri, yoksulluk sınırına erişemiyor.

Anadolu Eğitim Sendikası’nın verdiği bilgiye göre, 10 yıl önce Türkiye’deki öğretmenlerin maaşı 977 dolar iken şimdi 512 dolar.

Şubat ayında yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu ise 10 yıllık öğretmenlerin bir sınava girerek ‘uzman’ ya da ‘başöğretmen’ olarak derecelendirilmesini ve buna bağlı olarak maaşlarında zam yapılmasını öngörüyor.

Ancak eğitimciler bir ihtisas mesleği olan öğretmenliğin sınavla derecelendirilemeyeceğini ve bu sınavın öğretmenlerin uzmanlığını test eden bir içeriğe sahip olmadığını değerlendiriyor.

Eğitim sendikaları temsilcileri hiçbir sınava tabi tutulmaksızın, kıdemleri baz alınarak maaşların iyileştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Paylaşın