Van: Dönemeç (Engil) Şelalesi

Dönemeç (Engil) Şelalesi; Van’ın Edremit İlçesi, Dönemeç Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Görenleri ilginç ve çekici görsel zenginlikleriyle büyüleyen Dönemeç (Engil) Şelalesi, dinlenme yeri olarak kullanılmaktadır. Dönemeç (Engil) Şelalesi, kışın kar altında ve yazın el değmemiş doğasıyla görenleri şaşırtacak bir güzelliğe sahiptir.

Mükemmel doğa manzaralarıyla karşılaşacağınız şelaleye gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Şelalelerin bulunduğu bölgede ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız işletme bulunmamaktadır.

Şelalenin yer aldığı vadiye yaya olarak inmeniz ve yürümeniz gerekmekte. Zaman zaman dere içerisinden geçmek zorunluluğu olacağından kıyafet ve ayakkabı konusuna dikkat etmeniz gerekmektedir.

Paylaşın

Van: Kız Kalesi (Seyir Terası)

Kız Kalesi (Seyir Terası); Van’ın Edremit İlçesi, Yeni Cami Mahallesi, Kale Caddesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Edremit İlçesine hemen en doğal yerden ve bakmayı ve güzellikleri keşfetmeyi sağlayan muhteşem bir noktada yer almaktadır.

Urartular döneminden kalma tarihi Van Gölü’nü, Edremit’in yeşilini, ilçeye genel bakışı ve muhteşem günbatımını izlemenin adresi konumunda yer alan Edremit Kız Kalesi’nde koruma amaçlı imar planı çalışması yapıldı. Çevre düzenleme projesi Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na sunularak onaylandı.

Projemizin içerisinde yere gömme traversler, travers merdivenler, ahşap korkuluklar, rölyefler, oturma alanları, ağaç altı oturma yerleri, kaya bahçesi, yöresel ürün satış noktaları, aydınlatmalar, 30 araçlık otopark ve peyzaj çalışmaları yer almaktadır.

Paylaşın

Van: Dilkaya Höyüğü ve Mezarlık Alanı

Dilkaya Höyüğü ve Mezarlık Alanı; Van’ın Edremit İlçesi, Dilkaya Mahalles sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Dilkaya Höyüğü, Van Gölü kıyısında doğal bir kumul üzerine kurulmuş bir yerleşim yeridir. Höyükte Transkafkasya kültürüne ait mö 4000 yıllarına ait seramik parçaları bulunmuştur.

Yerleşim yerinin M.Ö. 3000 yıldan orta çağa kadar sürekli olmayan yerleşim gördüğü saptanmıştır. Höyüğün 200 m kuzeyinde, Dilkaya’yı Erken-Orta Demir Çağ ve Orta çağ’da yurt yeri olarak seçenlere ait mezarlık bulunmuştur. Dikdörtgene yakın mezarlıkların bir kısmının planları 70 x 110 cm ile 40 x 44 cm’dir ve taş kapaklarla örtülmüştür. Kum gömü şeklindeki bu mezarlıklarda, birkaç ölü üst üste “hocker” tekniğinde gömülmüştür.

Bazı katmanlarda ise ölülerin yakılarak gömüldüğüne dair bulgular edinilmiştir. Yapılan araştırmalar bu yerleşim en yaşlı insanın 45-50 yaşlarında olduğunu göstermiştir.“Pencere açma ameliyatı” ile ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olarak da tarihe geçen bu höyük Urartulara ait bulguların da ortaya çıkarıldığı höyüktür.

Yapılan kazılar sonucu höyük’ün farklı dönemlerde yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu dönemlere ait evlerin dikdörtgen ve yuvarlak planlı yapıldığına dair kalıntılar olmakla birlikte avlular, kar ve kül çukurları ile at nalı biçimli ocaklar tespit edilmiştir. Bazı katmanlarda da taş temelli, kerpiç du-varlı evlerin inşa edildiği bulgularına ulaşılmıştır.

El yapımı, farklı renklerde çanak ve çömlekler, oyuncak araba tekerlekleri, obsidyen ok ve mızrak uçları, bilezikler, takılar ve objeler ortaya konuldukları dönemlerin günlük yaşamına dair izleri gözler önüne sermektedir. Dilkaya Höyüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır. Birinci derecede arkeolojik sit alanıdır.

Paylaşın

Van: Menua (Şamran) Kanalı

Van’ın 50 km güneyinde yer alan Gürpınar (Havasor) Ovası’ndan Urartu Krallığı’nın başkentinin bulunduğu Van Ovasına tatlı su taşıyan Menua (Şamran) Kanalı, 51 kilometre uzunluğundadır.

Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olan ve 51 km uzunluğundaki Menua Sulama kanalı, aynı zamanda 2800 yıllık ölümsüz bir aşk efsanesini de simgelemektedir. Kanal’ın çevresinde Kral Menua (mö 810 – 786) tarafından kızı Tariria için bugünkü Edremit’in güneybatısında.

Kadembasti (Uğurlu Yer) Mevkii’nde yapay teraslar halinde yaptırılan asma bahçeleri. Asur Kraliçesi Semiramis’in dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleriyle özdeşleştirilerek efsaneleştirilmiştir. Burası yaklaşık 3 km uzunluğunda ve 2 km genişliğindedir. Yarım aya benzeyen bu yapay teraslara Osmanlı döneminden bu yana halk “ Uğurlu Yer” demektedir.

Van’ın 50 km güneyinde yer alan Gürpınar (Havasor) Ovası’ndan Urartu Krallığı’nın başkentinin bulunduğu Van Ovasına tatlı su taşıyan Menua Kanalı geçtiği yerlerde yapılan tarıma hayat vermekte ve kanal boyunca yaklaşık 5000 hektarlık araziyi sulamaktadır.

Bu kanalın en az % 70’i Edremit’in içinden geçmektedir. Çağlar boyunca adını değiştirmeden varlığım sürdüren Şamram (Menua) Kanalı günümüzde sevilerek söylenen “Edremit Van’a bakar / içinden Şamram akar” dizeleriyle yaşamaya devam etmektedir.

Paylaşın

Balıkesir: Bostancı Kaplıcaları

Bostancı Kaplıcaları; Balıkesir’in Edremit İlçesi, Bostancı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Bostancı köyü sınırları içerisinde, 2 adet (3,4 yıldızlı) otel bulunmakta olup; Türk hamamı, saunası, açık ve kapalı yüzme havuzları ile güzellik ve spor merkezleri, günübirlik banyoları vb. ile hizmet vermektedir.

Sıcaklığı 40-57 º C kaplıca suyu, sodyum sülfatlı oligametalik gruptandır.

İçme suyu olarak; beslenmeye bağlı fluor noksanlığı, diş çürüğü proflaksisi..vb..  Banyo kürü olarak; hareket sistemi rahatsızlıkları, dejenaratif ve inflamatuar romatizmal hastalıklar, kardio vasküler sistem hastalıları, esansiyel hipertansiyon, sinir sistemi hastalıkları psikomatik hastalıklar, cilt hastalıkları, yaşlılık, siklus bozuklukları aterosklerotik damar hastalıkları…vb…

Paylaşın

Balıkesir: Güre Kaplıcaları

Güre Kaplıcaları; Balıkesir’in Edremit İlçesi Güre Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kaplıcaların olduğu bölgede belgeli (3,4,5 yıldızlı) oteller mevcut olup, yine çevrede bulunan oteller konaklama ile sudan yararlanma imkânı sunmaktadır.

Sıcaklığı 40º C olan kaplıcalardaki su, fluorür içeren sodyumlu sülfatlı termal sular grubuna girmektedir.

Su; kadın hastalıklarına, kronik iltihabi sendromlara, üst solunum yolları hastalıklarına, guatr, cilt hastalıkları, kireçlenme, sedef, böbrek taşı ve kumları, karaciğer rahatsızlıkları ile hareket sistemi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kardio-vasküler sistem, aterosklerotik damar, sinir sistemi hastalıkları, yaşlılık, sikluk bozukluğu, post travmatik lezyonlar ve postoperatif rehabilitasyon dönemlerine iyi gelmektedir.

Paylaşın

Balıkesir: Eşref Rûmi Camii

Eşref Rûmi Camii; Balıkesir’in Edremit İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

XIX.yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Mimari üslubu eklektik özellikler göstermektedir. Kesme taş duvarları kademeli olarak yükselir ve bunlar dış cephede dikey ve yatay çizgilerle bölümlere ayrılmıştır. Orta bölüm kubbe ile, yan bölümler ise tonozlarla örtülüdür.

Her yüzde yüzeyleri bölümlere ayıran payelerin üst bölümleri küçük kubbecikler halindedir. İbadet mekânındaki kubbeyi korint başlıklı dört paye ve bunları birbirine bağlayan kemerler taşımaktadır. Buradaki tonozların içerisi kasetler şeklindedir. Taş minberin kapı ve süslemeleri XIX.yüzyıl üslubunu yansıtan bezemelerle süslüdür.

Paylaşın

Balıkesir: Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi

Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi; Balıkesir’in Edremit İlçesi, Soğanyemez Mahallesi, Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerindedir. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Müze, eski bir Edremit evinin nasıl olduğu hakında bilgiler veriyor. Müzenin alt katında sergi odaları bulunuyor. Üst katta ise etnografik eserlerin sergilendiği alanlar olarak tasarlanmış.

Edremit Belediyesi tarafından kurulan Müze, Balıkesir Kuvay-ı Milliye Müzesi Müdürlüğü’ne bağlıdır. Müzede Kuvâ-yı Milliye odası, geleneksel Türk ev adaları,el yapımı eserler, eski silahlar sergilenmektedir.

Müzede antik çağlara dayanan herhangi bir eser bulunmamakla beraber var olan eserler de sayı bakımından oldukça azdır azdır. Zemin kattaki Kuva-yi Milliye odası, bir idari oda ve hanay tabir edilen 120 m2’lik geniş salon kültürel amaçlı kullanılmak üzere düzenlenmiştir.

Üst katta baş oda ve sofa bulunmaktadır. Odalarda 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl döneminin Edremit ev yaşamına ilişkin geleneksel el sanatları ile bezenmiş ev eşyası giysi ve günlük yaşamını yansıtan eşyalar sergilenmektedir.

Paylaşın

Balıkesir: Tahtakuşlar Etnografya Müzesi

Tahtakuşlar Etnografya Müzesi; Balıkesir’in Edremit İlçesi, Tahtakuşlar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Alibey Kudar tarafından kurulan ve 1992 yılında açılan Türkiye’nin ilk özel Etnografya Müzesidir.

Müzede, Orta Asya’dan  Türkiye’ye  göç eden Türk boylarının ilginç  ve özgün  kültür varlıkları, giyim, ev eşyaları, aletleri, halıları ve çadırları  her türlü sanat yapıtları, yazmalar, kolyeler, nazarlıklar…vb.  ile dünyada sergilenen en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası yıl boyunca  sergilenmektedir.

Alibey Kudar Kimdir?

1932 Tahtakuşlar Köyü doğumlu. Savaştepe Köy Enstitüsü’ nden mezun olduktan sonra 26 yıl öğretmenlik ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptı. 1980 yılında Akçay ilkokulu öğretmem iken emekli olup köyüne yerleşti.

Uzun yıllar araştırmacı – derlemeci olarak adeta iğne ile kuyu kazarak “Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi” ni kuran Alibey Kudar, 2019 yılında hayatını kaybetti.

Paylaşın

Balıkesir: Eybek Kulesi

Eybek Kulesi; Balıkesir’in Edremit İlçesi, Eybek Dağı eteklerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Eybek orman yangınları gözetleme kulesi 1980 yılında yapılmıştır. Çınarlıhan Orman İşletme Şefliği’ne bağlıdır. 920 m. yükseklikte olan kulenin bulunduğu yöreye ‘kale’ mevkisi denilmektedir. Bütün Edremit ve Havran Ovası ile Thebe şehri harabeleri buradan görülmektedir. Etrafı karaçam, meşe ve yer yer kestane ağaçları ile kaplıdır.

Paylaşın