İstanbul: II. Beyazıt Külliyesi

II. Beyazıt Külliyesi; İstanbul’un Fatih İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Ordu Caddesi üzerinde yer alır. Sultan II. Beyazıt tarafından kentin ticaret merkezi (bedesten) ile Eski Saray (Saray-ı Atik) arasında, 1501-1506 yıllarında Mimar Yakup Şah bin Sultan Şah’a yaptırılmıştır.

Cami, medrese, imaret, kervansaray, mektep, hamam ve türbelerden oluşan külliye, depremler sonucu zarar görmüş ve onarımlar geçirmiştir. Caminin ibadet mekânı 4 büyük ayağa oturan büyük bir kubbe 2 yarım ve yanlarda dörder küçük kubbe ile örtülüdür.

Önünde 7 kubbeli son cemaat yeri ve revaklı avlu vardır. Doğu ve batıda ana mekâna kemerle açılan 2 yan bölüm tabhanedir. Avlunun ortasında yer alan şadırvan 8 sütuna oturan barok üsluplu çatıyla örtülüdür. Düzgün kesme taştan inşa edilmiş olup, mihrap, minber ve avlu tabanı mermerdendir.

Mihrabın sağındaki hünkâr köşkü ahşap mimarinin özgün yapıtları arasındadır. Tek şerefeli 2 minaresi geometrik motifler ve kufi yazılarla süslüdür. Medrese, açık avlu çevresinde dizili kubbeli revaklar ve kubbeli arka odaları ile klasik Osmanlı medreseleri planındadır. İmaret, avlu çevresinde dizili odalardan oluşmaktadır.

Ambar, fırın, mutfak ve yemekhane kısmı bulunan imaret bugün Beyazıt Devlet Kitaplığı’dır. Kervansaray imarete bitişik 6 kubbeli bir yapıdır. Bir bölümü kitaplık olarak kullanılmaktadır. Çifte hamamın sıcaklık kısmı, büyük kubbeli orta bölüm, yan eyvanlar ve köşe hücrelerinden oluşmaktadır.

II. Beyazıt’ın türbesini oğlu I. Selim yaptırmıştır. 8 köşeli kubbeli bir yapıdır. Önündeki mermer revaklar yeşil mozaik taştandır. Selçuk Hatun Türbesi de yine 8 köşeli, kubbeli, yalın bir yapıdır. 19. yüzyıl kalem işleriyle süslenmiştir.

İstanbul’un kısa tarihi

İstanbul’un tarihi, Yenikapı Theodosius Limanı kazılarıyla gün ışığına çıkan Neolitik çağ yerleşimiyle, 8500 yıl geriye uzanmış, bu süreçte kentin geçirdiği kültürel, sanatsal, jeolojik değişim ve kent arkeolojisi hakkında yeni bir dönem açılmıştır. Şüphesiz, İstanbul’un tarihi ile ilgili en göze çarpan özelliği, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç evrensel imparatorluğa başkentlik yapmış olmasıdır.

M.S. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu çok genişlemiş; İstanbul, stratejik konumundan dolayı, İmparator Büyük Konstantin tarafından Roma’nın yerine yeni başkent olarak seçilmiştir. Kent 6 yılı aşkın bir sürede yeniden düzenlenmiş, surlar genişletilmiş, tapınaklar, resmi binalar, saraylar, hamamlar ve hipodrom inşa edilmiştir. 330 yılında yapılan büyük merasimlerle, kentin, Roma İmparatorluğu’nun başkenti olduğu resmen açıklanmıştır.

Yakın çağın başladığı dönemde İkinci Roma ve Yeni Roma adları ile anılan kent, daha sonra “Byzantion” ve geç devirlerde Konstantinopolis olarak adlandırılmıştır. Halk arasında ise kentin adı tarih boyunca “Polis” olarak anıla gelmiştir. Büyük Konstantin’den sonraki imparatorların da şehri güzelleştirme çabalarının devam ettiği anlaşılmaktadır. Kentteki ilk kiliseler de Konstantin’den sonra inşa edilmiştir. Batı Roma İmparatorluğu’nun 5. yüzyılda çökmesi nedeniyle, İstanbul, uzun seneler Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) başkenti olmuştur.

Bizans döneminde yeniden inşa edilen kent, surlarla tekrar genişletilmiştir. Günümüzdeki 6492 m. uzunluğundaki ihtişamlı şehir surları, İmparator Il. Theodosius tarafından yaptırılmıştır. 6. yüzyılda nüfusu yarım milyonu aşan kentte, İmparator Justinyen idaresinde bir altın çağ daha yaşanmıştır. Günümüze kadar ulaşan Ayasofya, bu dönemin bir eseridir. 726-842 yılları arasında kara bir devir olan Latin egemenliği, 4. Haçlı seferinin 1204 yılında şehri istilası ile başlamış, tüm kilise ve manastırlar ile abidelere kadar şehir yıllar boyu talan edilmiştir. 1261’de idaresi tekrar Bizanslıların eline geçen kent, eski zenginliğine tekrar kavuşamamıştır.

İstanbul, 53 günlük bir kuşatma sonrası, 1453’te Türklerin eline geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in savaş tarihinde ilk defa kullanılan iri boyutlardaki topları, İstanbul surlarının aşılmasının önemli bir sebebidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti buraya taşınmış, ülkenin çeşitli yerlerinden getirilen göçmenlerle şehir nüfusu arttırılmış, boş ve harap olan şehrin imar çalışmalarına başlanmıştır. Şehrin eski halkına din hürriyeti ve sosyal haklar tanınarak, yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmıştır. Fetihten yüzyıl sonra ise Türk Sanatı şehre damgasını vurmuş, kubbeler ve minareler şehir siluetine hakim olmuştur.

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanlarının Halife olmalarından ötürü, İstanbul tüm İslam dünyasının da merkezi olmuştur. Sultanların idaresinde şehir tamamen imar edilmiş, büyüleyici bir atmosfere bürünmüştür. Eski akropolde kurulu Sultan Sarayı, Boğaziçi’nin ve Haliç’in eşsiz manzarasına hakim kılınmıştır. 19. yüzyıldan itibaren Batı dünyası ile sıklaşan temaslar sonrası, camiler ve saraylar, Avrupa mimarisi tarzında, Boğaziçi kıyılarına inşa edilmeye başlanmıştır.

Kısa sürede inşa edilen birçok saray, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin de sembolleridir. 20. yüzyılın başında, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesine şahit olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu parçalanırken ve iç ve dış düşmanlar kendi payları için mücadele ederken; Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin desteğini alarak, silah arkadaşları ile birlikte, vatan toprağının kurtarılması için mücadeleye girişmiştir. Milletin iradesi ile kazanılan Kurtuluş Savaşı’nı müteakiben; Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Bu süreçte, başkentin Ankara’ya taşınması, İstanbul’un önemini değiştirmemiştir. Bu eşsiz şehir, büyüleyici görünümü ile dünya üzerindeki en önemli kültür-turizm-sanat-finans ve ticaret başkentlerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Paylaşın