Anaplastik Astrositom Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Anaplastik astrositom nadir görülen malign bir beyin tümörüdür. Astrositomlar, astrositler adı verilen belirli yıldız şeklindeki beyin hücrelerinden gelişen tümörlerdir. Astrositler ve benzeri hücreler, beyin ve omurilikte bulunan diğer sinir hücrelerini çevreleyen ve koruyan dokuyu oluşturur. 

Haber Merkezi / Toplu olarak, bu hücreler glial hücreler olarak bilinir ve oluşturdukları doku glial doku olarak bilinir. Astrositomlar da dahil olmak üzere glial dokudan kaynaklanan tümörler toplu olarak gliomalar olarak adlandırılır. Anaplastik astrositomların semptomları, tümörün spesifik konumuna ve boyutuna bağlı olarak değişir. Bu tümörün spesifik nedeni bilinmemektedir.

Astrositomlar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geliştirilen bir derecelendirme sistemine göre sınıflandırılır. Astrositomlar, hücrelerin ne kadar hızlı çoğaldıklarına ve yakın dokuya yayılma (sızma) olasılıklarına bağlı olarak dört derecede gelir.

Derece I veya II astrositomlar malign değildir ve düşük dereceli olarak adlandırılabilir. Derece III ve IV astrositomlar maligndir ve yüksek dereceli astrositomlar olarak adlandırılabilir. Anaplastik astrositomlar derece III astrositomlardır. Grade IV astrositomlar glioblastoma multiforme olarak bilinir. Düşük dereceli astrositomlar zamanla daha yüksek dereceli astrositomlara dönüşebilir.

Anaplastik astrositomun semptomları, tümörün tam yeri ve boyutuna bağlı olarak değişir. Semptomların çoğu beyindeki artan basınçtan kaynaklanır. Bir anaplastik astrositom genellikle zamanla yavaş gelişir, ancak hızla da gelişebilir.

Beyindeki artan basınç, tümörün kendisinden veya beyinde beyin omurilik sıvısının (BOS) anormal birikimi ile sonuçlanan ventrikül adı verilen beyindeki sıvı dolu boşlukların tıkanmasından kaynaklanabilir.

Yaygın olarak anaplastik astrositomlarla ilişkili semptomlar arasında baş ağrıları, uyuşukluk veya uyuşukluk, kusma ve kişilik veya zihinsel durumdaki değişiklikler yer alır. Bazı durumlarda nöbetler, görme sorunları, kol ve bacaklarda koordinasyon güçlüğüne neden olan güçsüzlükler de ortaya çıkabilir.

Anaplastik astrositomların kesin nedeni bilinmemektedir. Araştırmacılar, genetik ve immünolojik anormalliklerin, çevresel faktörlerin (örn. ultraviyole ışınlarına, belirli kimyasallara, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma), diyetin, stresin ve/veya diğer faktörlerin belirli kanser türlerinin oluşumunda rol oynayabileceğini düşünüyor.

Anaplastik astrositom tanısı kapsamlı bir klinik değerlendirme, ayrıntılı hasta öyküsü ve bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) dahil olmak üzere çeşitli görüntüleme tekniklerine dayanılarak konur.

Spesifik terapötik prosedürler ve müdahaleler, birincil tümörün konumu, birincil tümörün kapsamı (evre) ve malignite derecesi (derecesi) gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişebilir; tümörün lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılıp yayılmadığı (nadiren astrositomlarda görülür); bireyin yaşı ve genel sağlığı; ve/veya diğer unsurlar. Belirli müdahalelerin kullanılmasına ilişkin kararlar, vakanın özelliklerine bağlı olarak doktorlar ve sağlık ekibinin diğer üyeleri tarafından hastayla dikkatli bir şekilde istişare edilerek verilmelidir; potansiyel faydalar ve risklerin kapsamlı bir şekilde tartışılması; hasta tercihi; ve diğer uygun faktörler.

Anaplastik astrositom için üç ana tedavi şekli cerrahi, radyasyon ve kemoterapidir. Bu tedaviler tek başlarına veya birbirleriyle kombinasyon halinde kullanılabilir. Çoğu vakada başlangıç ​​tedavisi, cerrahi eksizyon ve tümörün mümkün olduğunca çıkarılmasıdır (rezeksiyon). Bazen, tümörün yalnızca bir kısmı güvenli bir şekilde çıkarılabilir çünkü kötü huylu hücreler çevredeki beyin dokusuna yayılmış olabilir. Ameliyat genellikle bir tümörü tamamen çıkaramadığından, tedaviye devam etmek için genellikle ameliyattan sonra radyasyon tedavisi ve kemoterapi kullanılır.

Bilinen veya olası artık hastalığın tedavisine yardımcı olmak için ameliyat sonrası radyasyon sıklıkla anaplastik astrositomlarda kullanılır. Malignitenin spesifik konumu ve/veya ilerlemesi nedeniyle başlangıç ​​cerrahisi bir seçenek değilse, terapi tek başına radyasyon içerebilir. Radyasyon tedavisi, öncelikli olarak kanserli hücreler olmak üzere hızla bölünen hücreleri tercihen yok eder veya yaralar.

Ancak bazı sağlıklı hücreler de (örn. kıl kökleri, kemik iliği vb.) zarar görerek bazı yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, bu tür bir terapi sırasında radyasyon, normal hücrelere maruz kalma ve hasarı en aza indirirken kanser hücrelerini yok etmek için dikkatlice hesaplanmış dozajlarda hastalıklı dokudan geçirilir. Radyasyon tedavisi, genetik materyallerine zarar veren, büyümelerini ve çoğalmalarını önleyen veya yavaşlatan enerji depolayarak kanser hücrelerini yok etmeye çalışır.

Bazı antikanser ilaçları (kemoterapi) ile tedavi, anaplastik astrositomlu bireyleri tedavi etmek için de kullanılabilir. Anaplastik astrositomlu yetişkinler için sadece bir kemoterapötik ajan onaylanmıştır. Çocuklarda kullanım için hiçbir ajan onaylanmamıştır. Çoğu kemoterapötik ajan, anaplastik astrositomlu bireylerin tedavisinde yalnızca sınırlı etkinlik göstermiştir.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın