Yozgat: Akdağmadeni, Sağlık Ocağı

Sağlık Ocağı; Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi, Hayta Çeşmesi Mevkii’de yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Kare planlı olan bina iki katlı olup dış yüzeyinin köşe taşları kapı ve pencere kemerleri düzgün kesme mermer taştan, diğer kısımları basit mermerden yapılmıştır. Giriş kapısının önünde sekizgenli ve düz başlıklı iki mermer sütun ve girişin üstünde aynı özellikte olmak üzere bir balkon mevcuttur.

Giriş ve balkon kapısı yuvarlak kemerli, ön cephede alt ve üst katta altışar adet yuvarlak kemerli ve demirli pencere vardır. Sol yan cephede yuvarlak kemerli ve basamaklı bir giriş kapısı ve üst katta da balkon kapısı bulunmakta ancak balkon yıkılmış, sadece üç adet balkon taşıyıcısı vardır.

Alt katta beş, üst katta altı adet yuvarlak kemerli ve demirli pencere mevcuttur. Arka cephede balkon olması muhtemel ve üst katta olan büyükçe bir niş mevcuttur. Sağ yan cephede bahçeye açılan ahşap bir kapı mevcut ve pencerelerde diğer yan cephenin özelliklerini taşımakta, çatı kiremitle kaplıdır.

Binanın iç kısmı: Basamaklı ve eyvanlı bir girişten geniş salona girilir. Salon tabanı sonradan taş üzerine beton dökülmüştür. Tavanı ise kabartma süslemelidir. Salona altı kapı açılmakta ayrıca başka bir kapıdan yukarı kata çıkan ahşap ve trabzanlı merdivene geçilmektedir.

Paylaşın

Yozgat: Akdağmadeni Eski Askerlik Şubesi

Eski Askerlik Şubesi; Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi, Yeşildere Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Eski Askerlik Şubesi; Dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Zemin kata köşeli mermer sütunlu revaktan girilir. Revakın üstü üst kat giriş balkonunu oluşturur. Balkon üzerindeki ahşap tavanı iki adet yuvarlak ahşap sütun tutar.

Sütunlar arasında ince tahta çıtalardan yapılmış 3 kemer ve 2 sarkıt bulunur. Balkon cephesi üçgen alınlıklıdır. Alt katta basit bir kapıyla girilen salon vardır. Salona üç oda açılır. Girişin karşısında bulunan odada bir şömine vardır.

Üst kat kapısı düz, kapı üzerinde 2 yuvarlak kemerli pencere, kapının iki yanında da birer büyük pencere vardır. Eski Askerlik Şubesi binasının restorasyonu tamamlanmış olup, şu an Akdağmadeni Belediyesi tarafından Konuk Evi olarak kullanılmaktadır.

Paylaşın

Yozgat: Akdağmadeni PTT Binası

PTT Binası; Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi, Ahisavi Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Dükkân olarak inşa edilen bu tescilli bina daha sonra PTT binası olarak hizmete girmiştir. Bilhassa ön cephe görünüşü itibariyle ender bir yapıdır.

Binanın ana giriş kapısının sol bölümünde Osmanlıca 1216 sağ bölümünde 1719 tarihleri bulunmaktadır. Hangi amaçla yapıldığı ne olarak kullanıldığı bilinmiyor.Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Dikdörtgen planlı, ön cepheden tek katlı ve cephe düzgün kesme mermerden yapılmıştır. Bina arka sokakta iki katlı görülmektedir.

Önde basık kemerli iki kapı ve 6 pencere bulunur. Üç adet üçgen alınlığı ve bunların ortasında birer yuvarlak penceresi olan binanın orta alınlığında bir yanlardakilerde ikişer kitabesi vardır.

 

 

Paylaşın

Yozgat: İstanbulluoğlu (Kilise) Camii

İstanbulluoğlu (Kilise) Camii; Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi, İstanbulluoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Avlu içerisindeki cami dikdörtgen planlıdır. Kesme taştan inşa edilmiştir. Girişte yuvarlak kemerli narteks sonradan kapatılarak sağlı sollu birer oda yapılmıştır. Narteks üç kemerlidir.

Köşelerdeki sütunlar köşeli, ortadakiler yuvarlaktır. Güneydeki çan kulesi üzerine sonradan minare yapılmıştır. Minare girişi dışarıdan sağlanmaktadır. Çatı kenarları hafif dışa taşkın üzeri beşik çatılı ve kiremitle kaplıdır.

İçerisi üç nefli ve tavanı tonozludur. Arka cephe üç bölümlü apsisi vardır. Yapı eskiden kilise olarak kullanılan ve günümüzde ise restore edilmiş ve şimdi cami olarak kullanılmaktadır.

Paylaşın

Yozgat: Kadıpınarı Yaylası

Kadıpınarı Yaylası; Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Akdağmadeni İlçe Merkezi’ne 2 km. mesafedeki yayla, Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde Orman İçi Dinlenme Tesislerinin bulunduğu Akdağ Ormanları içerisinde çok geniş bir alana yayılan; çam, meşe ve çeşitli ağaçlardan oluşan zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.

Akdağ ormanları temiz soğuk suları ve çeşitli av hayvanları barındıran bir bölgedir. Bölge içerisinde turistik tesisler ve Geyik Üretim Çiftliği bulunmaktadır.

Muhteşem görüntüsüyle gürültülü şehir ortamından kaçıp doğanın sesini dinlemek isteyenlere kucak açan Kadıpınarı Yaylası’na gitmeden önce her ihtimale karşı tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

Paylaşın

Yozgat: Tiftik Han (Eski Cezaevi)

Tiftik Han (Eski Cezaevi); Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi, Ahisavi Mahallesi, 2. Sakarya Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Dikdörtgen planlı olup ön ve arka olmak üzere iki girişi bulunan, iki katlı ön cephesi mermer kesme taş ve ocak taşından inşa edilmiş, çatısı kiremitle kaplıdır. Yuvarlak kemerli çift kanatlı büyük kapısı ve kemerli pencereleri vardır. Dış duvarları tamamen kesme mermer kaplıdır.

Kapı kemerinin ortasında profilden bir aslan kabartması ve bunun iki yanında çember içerisinde “Maşallah” ve “Subhanallah” ifadeleri yazılıdır. Kapı kemerinin üzerinde üçgen alınlık ve bunun içerisinde kabartma çiçek motifleri bulunmaktadır. İçeride her iki katta dikdörtgen planlı 10 sütunlu revaklı orta avluya geçilir. Sütun araları kemerli, üst katta tonozludur. Üst kat revak zemini taş odalar ise ahşaptır.

Üst katta biri küçük 11 oda bulunmaktadır. Avludan girişin karşısından sağlı sollu iki taş merdivenle arka sokağın seviyesindeki iki kanatlı kapısı olan arka girişe çıkılır. Bina saçakları silmeli, çatısı kiremitle kaplıdır. Üst kat odalardan birinin kapısının üst kısmında 1316 (Hicri) tarihi kabartma şeklinde yazılmıştır. Bina restorasyon edildikten sonra “Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi” olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Paylaşın

Yozgat: Muşali (Behramşah) Kalesi

Muşali (Behramşah) Kalesi; Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi, Muşalikalesi Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş, ufak bir kaledir. Gıyaseddin Keykavus (1237-1246) emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar’a ait olan bu kale, tahminen XIII. Yüzyılın ilk yarısında yapıldığı sanılmaktadır. Yüksek kale duvarları moloz taş üzeri kesme taş kaplıdır. İçte bu taş dizileri tuğla gibi çaprazlama dizilerle sıralanarak zikzag duvar örtüsünü oluşturmaktadır.

Batı ve Kuzey dış duvarlarda uzun dikdörtgen üç ufak burç vardır. Halen büyük bir bölümü ayakta kalan kale görülmeye değerdir. Köyün kuzeyinde her tarafa hakim bir kale (Muşali – Muşallim Kalesi) ile batı eteğinde kurulmuş iki türbe bulunmaktadır. Bunlardan kaleye yakın olanı Ali Çelebi aşağıda olanı ise Mahmut Çelebi Türbesidir. Türbe içinde ve dışında birer mezar taşı vardır.

Üzerindeki kitabelere göre türbe 871/1466 veya 875/1471 tarihleri arasında yapılmış olmalıdır. Her hangi bir süsleme unsuru yoktur. Muşali – Muşallim Kalesi’nin batısındaki iki türbeden aşağıda kalanı, kubbesi yıkık türbedir. Yukarısındaki Muşali – Muşallimoğlu Ali Türbesi’nden farkı farklı yanı yoktur.

Kubbesi ve üst kısmı yıkılmıştır. Türbe içindeki kırık mezar taşı üzerinde Kuran’ın 112. Suresi yazılıdır. Diğer ikisinde de merhumun adı ve ölüm tarihi yazılıdır. Büyük Emir Ali Çelebi’nin Oğlu Mahmut Çelebi’nin Oğlu Mahmut Çelebi Recep 882/1477 tarihinde yapılmış olabilir. Bu yapı Muşallim’in torunu Ali Çelebi’nin oğlu Mahmut Çelebi’ye aittir. Mezar odasının üzeri ardıç ağaçlarıyla kaplıdır.

Paylaşın

Yozgat: Akdağmadeni Kilisesi

Akdağmadeni Kilisesi; Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi, Yeşildere (Tahmaz) Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Kilisenin 1862 tarihinde yapıldığı kitabeden anlaşılmaktadır. Ön cephesi kesme taş, diğer cepheleri kesme mermer taşlardan yapılmış olan kilisenin, ön kısmında yuvarlak kemerli giriş boşluğu bulunmaktadır.

Kemerler ortadan iki adet yuvarlak, yanlarda ise iki adet köşeli taşlarla birbirine bağlanmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemer süslemeli ve kapı üzerinde 11, çerçeve altında 2 adet Grekçe kitabe mevcuttur.

Kilisenin iç kısmı dikdörtgen planlı olup, tabanı taş döşemelidir. Kilisenin içerisinde kiliseyi doğu, batı doğrultusunda üç eşit parçaya bölen sekiz adet yuvarlak sütun bulunmaktadır. Sütunlar birbirlerine yuvarlak kemer ve ağaç hatıllarla bağlanmıştır.

Kilisenin iç kısmındaki sıva üzerinde yer yer haç ve geometrik süslemeler gözükmektedir. Söz konusu kilise binası G.E.E.A.Y.K. ‘nun (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu) 08.04.1983 tarih ve 4227 sayılı kararı ile koruma altına alınmıştır.

Paylaşın