Samsun: Yukarıengiz Ahşap Camii

Yukarıengiz Ahşap Camii; Samsun’un 19 Mayıs İlçesi, Yukarıengiz Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapı düz bir arazide geniş bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap kullanılmıştır. Yapıda kullanılan ahşaplar köşelerden birbirine geçmeli olarak inşa edilmiştir.

Yapı, son cemaat yeri, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Son cemaat yeri üç yönde açık ve U planlıdır. Yapının kuzey cephesinde, son cemaat yerinde tek girişi bulunmaktadır.

Ahşap giriş kapısı, çift kanatlı ve yuvarlak kemerlidir. Caminin minaresi bulunmamaktadır ve tüm pencereleri dikdörtgen formludur. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatı malzemesi alaturka kiremittir.

Paylaşın

Samsun: Düzköy Camii

Düzköy Camii; Samsun’un 19 Mayıs İlçesi, Düzköy Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapı mezarlık içinde olup kare planlı ve iki katlıdır. Moloz taş ve tuğla malzeme ile inşa edilen yapının duvarları içten beton harçla sıvalıdır. Pencereler ve kapı çerçevelerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Camiye kemerli bir kapıyla girilmektedir. Kapının iki yanında başlığında rozet ve hayat ağacı motifi, kaidesinde ise silinmiş aslan figürü olan kare kaideli, bazı kısımları kırılmış birer adet sütun yer almaktadır.

Caminin öne çıkıntılı betonarme mihrabı vardır. Taşınmazın giriş kapısı üzerindeki tabeladan yapının 1980 yılında Camiye çevrildiği anlaşılmaktadır ancak kesin yapım tarihi bilinmemektedir.

 

Paylaşın

Samsun: 19 Mayıs Ahşap Camii

19 Mayıs Ahşap Camii; Samsun’un 19 Mayıs İlçesi, Yukarı Engiz Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Mimari açıdan yakın benzerlik gösteren diğer camiler gibi 17. y.y. ile 19. yy. tarihleri arasında yapıldığı düşünülmektedir. Cami, ahşap inşa tekniği kullanılarak tamamen ahşap malzemeden yapılmıştır.

Mezarlık alanında bir bahçe içinde yer alan ve tek katlı olarak inşa edilen ahşap cami içten geniş ve aydınlık bir mekana sahiptir. Dıştan ahşap revak dizisiyle çevrili olan cami, büyük kalaslara oturmaktadır. Cami içten harap durumdadır.

Birbirlerine geçme tekniğiyle tutturulan camideki ahşap kalasların bir kısmı yerinden sökülerek kırılmıştır. Ahşap süslemesi olmayan cami, bölgede az sayıda olan örneklerden birini temsil eder. Yapıda nemin etkisiyle çürüyen ahşap malzeme yer yer yenilenmiş ve 2006 yılında onarılmıştır.

 

Paylaşın

Samsun: Fatma Çavuş Türbesi

Fatma Çavuş Türbesi; Samsun’un 19 Mayıs İlçesi, Dağköy Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Fatma Çavuş, Kurtuluş Savaşı yıllarında yörede bulunan tek Türk Köyü olan Dağköy’de bir avuç kadın yaşlı erkek ve çocuklarla mücadele vermişti.

‘Milli Mücadele’den sonra M. Kemal Atatürk tarafından Ankara’ya davet edilen Fatma Çavuş davete katılamamıştı. Vefat tarihi olan 1963 yılına kadar ‘Milli Bayramlar’da geçit merasimine at sırtında katılmıştır.

Fatma Çavuş, 1897 yılında Dağköyde doğdu. (Nüfus Kütüğündeki kayıtlarda 01.07.1900 olarak geçiyor)  Babasının adı Ali annesinin adı Selime’dir.

Hüseyin, Behiye, Elif ve Ahizar olmak üzere 5 kardeştirler. Eşi Hasan Bircan (1887) seferberliğe gidip bir daha dönmemiş, vefat tarihi kayıtlarda 23. 03. 1916 olarak yer almıştır.

Paylaşın

Samsun: Nebiyan Yaylası

Nebiyan Yaylası; Samsun’un 19 Mayıs İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Yaylaya ulaşmak için 19 Mayıs ilçe merkezinden tabelaları takip etmeniz yeterli olacaktır.‎

1224 metre rakımla yer alan Nebiyan Yaylası, yeşilin her tonunun, şelalelerinin ve temiz havanın ziyaretçileri karşıladığı bir doğa ‎güzelliğidir.

Nebiyan Yaylası, muhteşem doğa bitki örtüsüyle yaz kış doğa tutkunlarının sıklıkla gittiği mekanlar arasındadır. Kendinizi adeta doğanın hakimiyetine bırakacağınız muhteşem iklimiyle görülmesi gereken en güzel yaylalardandır.

Etrafı ormanlarla kaplı Nebiyan Yaylası, görüntüsü ve muhteşem doğasıyla mest ediyor. Yayla, hava sıcaklıklarının bunalttığı sıcak yaz günlerinde serinlemek, rahat bir nefes almak, doğa ile baş başa kalmak için birebirdir.

Nebiyan Yaylası, muhteşem görüntüsüyle gürültülü şehir ortamından kaçıp doğanın sesini dinlemek isteyenlere kucak açıyor. Yaylaya gitmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

Paylaşın

Samsun: Galeriç Subasar Ormanları

Galeriç Subasar Ormanları; Samsun’un 19 Mayıs İlçesi, Yörükler Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kızılırmak Deltasında bulunan Galeriç Ormanı, Ülkemizdeki nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır.

Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu anlamda deltanın varlığı ülkemize uluslararası platformda prestij sağlayacağı gibi, doğa turizmi,çevre eğitimi, bilimsel araştırma vb. gibi konularda çok büyük bir potansiyeli oluşturmaktadır.

Subasar Ormanları, ilkbaharda tabanı tamamen su ile kaplanan yaprak döker ormanlardır. Bu tip ormanlar günümüzde parçalanmış olmasına rağmen Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan “Galeriç Subasar Ormanları” nın büyük bir kısmının sular altında kalması ve suyun üzerinde oluşan uçsuz bucaksız  papatya tarlaları herkesin mutlaka görmesi gereken fantastik bir görünüm oluşturmaktadır.

Paylaşın

Samsun: Bafra Kuş Cenneti

Kuş Cenneti; Samsun’un Bafra İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinden karayoluyla ulaşılabilmektedir. Kuş sayısı bakımından yalnızca Türkiye için değil tüm dünya ekolojisi açısından büyük öneme sahiptir.

Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin en büyük deltalarından birisidir. Kızılırmak Deltası Samsun’a 30 km mesafede bir doğa cennetidir. Delta’da bulunan su basar ormanları (Galeriç) ilkbahar da tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlardır. Kızılırmak Deltası UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine girmiştir.

Kızılırmak Deltası, Karadeniz sahilinde tabii özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alanıdır. Deniz, ırmak, göl, kumul, sazlık, bataklık, orman ve tarım alanları gibi hayat ortamlarının sağlıklı bir ekosistem içinde bir arada bulunmaları ‘Bafra Kuş Cenneti’ ne biyolojik bakımdan zenginlik ve çeşitlilik sağlıyor. Türkiye’de bulunan 420 kuş türünden, deltada bu güne kadar 340 kuş türü saptanmış ve bu türlerin 140 adedi bu alanda üremelerini gerçekleştiriyor.

Tüm dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünden, 15 adedi deltada tespit edilmiş. Bunlardan Büyük Deniz Düdükçünü, Kuzey incikuşu, Küçük Kirazkuşu ve Ak Kirazkuşu son 20 yıldır sadece Kızılırmak Deltası ‘nda görülüyor Nesli tehlikede olup ‘Bafra Kuş Cenneti’nde görülen diğer kuş türlerinden bazıları; Tepeli Pelikan, Cüce Karabatak, Alboyunlu Kaz, Dikkuyruk, Şah Kartal, Deniz Kartalı, Küçük Kerkenez, Tarda. Bunlar arasında Deniz Kartalı, Tepeli Pelikan, Kara Leylek, Leylek, Turna, Balıkçıl, Ördek Yağmurcan ve ötücü kuş Passeriformes da bulunuyor. 100.000 su kuşunun barınması, deltanın besin maddesince ve fauna elemanlarınca zenginliğinin en iyi göstergesi…

Bafra Kuş Cenneti’nde, 1 adet Ziyaretçi Merkezi, 1 adet Yönetim Merkezi ve 2 adet Kuş Gözlem Kulesi bulunmaktadır. Gezi amacıyla ziyaret eden kişilerin; delta hakkında bilgi edinmeleri için, Ziyaretçi Merkezi binasında Görüntü İzleme Merkezi, Sergi Salonu, bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlar bulunmaktadır. Görüntü izleme merkezinde farklı yerlere yerleştirilen dört adet kamera ile alınan görüntüler ziyaretçiler tarafından izlenebilmekte ve Kuş Gözlem kulelerinde, meraklı kuş gözlemciler izleme yapabilmektedir.

Paylaşın