Ordu: Yunus Emre Türbesi

Yunus Emre Türbesi; Ordu’nun Ünye İlçesi, Saraçlı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak tuğla kullanılmıştır. Sekiz köşeli olan yapı tavana doğru daralan bir formdadır. Yapının girişi doğu cephesindedir. Giriş kapısı çift kanatlı, dikdörtgen formlu ve demirdir. Sekizgen planlı olan yapının köşeleri ve alınlığı giydirme cephe ile kaplanmıştır.

Sekizgen olan yapının her kenarında basık kemerli büyük boyutlu pencereleri mevcuttur. İç mekânda duvarlar seramik kaplı olup özellikle kubbe içerisinde yoğun kalem işi süslemeler mevcuttur. Yapının tam ortasında küçük kubbesi bulunmaktadır.

Ordu: Yeniköy Camii

Yeniköy Camii; Ordu’nun Ünye İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap kullanılmıştır. Yapının inşasında kurtboğazı tekniği kullanılmıştır. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatı olup çatı kaplama malzemesi kiremittir.

Tüm pencereleri dikdörtgen formda ve tek kanatlıdır. Kuzeybatı köşesinde sonradan inşa edilen iki şerefeli minaresi bulunmaktadır. Yapının cepheleri günümüzde boyalıdır. Girişi kuzey cephesinde bulunan yapının son cemaat yeri sonrdan kapatılmıştır.

Son cemaat yerine giriş kapısı çift kanatlı olup ahşaptır. Harim giriş kapısı, dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Kadınlar mahfiline harimde giriş kapısının batı köşesinde bulunan iki kollu ahşap merdiven ile çıkılmaktadır. Kadınlar mahfili dikmelerle taşınmaktadır. U planlı kadınlar mahfilinin korkulukları sadedir.

Tam ortada köşk kısmı bulunmaktadır. Yapının içten üst örtüsü düz tavandır ve ahşap malzeme ile yapılmıştır. Tavanın göbek kısmı kademeli olup sade bir işlemeye sahiptir. Göbek kısmı farklı renklerde boyanmıştır. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü yenilenmiştir. Yapı içerisinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. İç mekânda duvarlar boyalıdır.

Ordu: Yaycı Camii

Yaycı Camii; Ordu’nun Ünye İlçesi, Yaycı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap kullanılmıştır. Yapının inşasına kurtboğazı tekniği kullanılmıştır. Yapı, harim, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kuzeybatı köşesinde sonradan inşa edilen tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Cephelerinin büyük çoğunluğu sıvalıdır.

Dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatı olup çatı kaplama malzemesi kiremittir. Tüm pencereleri dikdörtgen formlu ve tek kanatlıdır. Girişi kuzey cephesinde bulunmaktadır. Son cemaat yeri U planlıdır. Harim giriş kapısı, dikdörtgen formlu, tek kanatlı ve ahşaptır. Kadınlar mahfili son cemaat yerinin hemen üzerinde bulunmaktadır. Kadınlar mahfiline son cemaat yerinin doğu köşesinde bulunan merdiven ile çıkılmaktadır.

U planlı kadınlar mahfili korkulukları sade işlemelidir ve ortada köşk kısmı bulunmaktadır. Yapının içten üst örtüsü düz tavandır ve ahşap malzeme ile yapılmıştır. Tavanın göbek kısmı kademeli olup sade bir işlemeye sahiptir. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü yenilenmiştir. İç mekânın tamamı lambri malzeme ile kaplanmıştır.

Ordu: Yalı Kilisesi

Yalı Kilisesi; Ordu’nun Ünye İlçesi, Ortayılmazlar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yazılı kaynaklara göre, yapı, 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Kilisenin adı, tarihi kaynaklarda Meryem Ana Panagia Kilisesi olarak geçmektedir. Yapı bazilikal planlı olup doğu batı yönünde dikdörtgen formludur.

Apsislerin üstü düz çatı ile alaturka kiremit kullanılarak kapatılırken, naos ve yan neflerin üstü kırma çatı ile örtülmüş ve yine alaturka kiremit kullanılmıştır. Kuzey ve güney cephelerde dörder, apsislerde ise birer pencere bulunmaktadır. Pencereler yenilenmiş olup demir korkulukludur. Batı cephesinde çatı alınlığında küçük boyutlu, kare taş silme içerisinde hac formunda ışık açıklığı bulunmaktadır.

Giriş, batı cephesinde bulunan kapıdan sağlanmaktadır. Girişin ön kısmına, 2015 yılında, Ünye Belediyesi tarafından geçirdiği restorasyon sırasında bir yapı eklenmiştir. Yapı üç nefli olup orta nef yan neflere oranla daha geniş tutulmuştur. Yapının üçlü apsisi bulunmaktadır. Ortadaki apsis yan apsislere oranla daha geniştir.

Ordu: Türk – Japon Anıtı

Türk – Japon Anıtı; Ordu’nun Ünye İlçesi, Burunucu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Anıt, 1890 yılında, Japonya seferinden dönerken batan Ertuğrul Fırkateyni’nde hayatını kaybeden denizciler anısına yapılmıştır. Yazılı kaynaklarda, iade-i ziyaret için Japonya’ya giden gemide 587 denizcinin hayatını kaybettiği ve sadece 69 denizcinin bu faciadan sağ olarak kurtulduğu belirtilmektedir.

Gemide bulunan denizcilerden 9’u Ünyelidir ve sadece 1 denizci evine dönebilmiştir. Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı iki ülke halkları arasındaki dostluğun simgesi olarak şehitlerin anısına Türk-Japon Dostluğu Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği tarafından 2014 yılında yaptırılmıştır.

Ordu: Saray Camii

Saray Camii; Ordu’nun Ünye İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Yapı, kitabesine ve yazılı kaynaklara göre, Hicri 1132 (Miladi 1719/1720) tarihinde yapılmıştır. Camii kuzey-güney cephelerde ikişer, doğu-batı cephelerde ise üçer pencereye sahiptir.

Bazı pencerelerin denizlik ve lentolarının iki kenarlarında çiçek motifleri bulunmaktadır. Camiinin kuzeybatı köşesinde bulunan minaresi tek şerefelidir. Çatısı dört yönde kırma çatı olup alaturka kiremit ile kaplıdır. Yapının harim girişi kuzey cephesinde yer almaktadır. Giriş açıklığı yuvarlak kemerli ve taş silmelidir. Giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Kapı çerçevesi dışa taşkın olup kemer kapı çevresinde çiçek motifli kabartmalar bulunmaktadır.

Kapı çerçevesinin üst kısmında kitabe bulunmaktadır. Kadınlar mahfili dört ahşap dikme ile taşınmaktadır. Kadınlar mahfiline girişin doğusunda bulunan üç kollu ahşap merdivenle çıkılmaktadır. Mihrap ve minber taş malzemeden yapılmıştır. Mihrap sivri kemerli olup çevresi çiçek motifleri oyularak süslenmiştir. Minberde ise bitkisel motifler mevcuttur.

Ordu: Ünye, Güzelkale Kaya Mezarı

Güzelkale Kaya Mezarı; Ordu’nun Ünye İlçesi, Güzelkale Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kaya mezarı Ünye Kalesi’nin güneydoğusunda bulunmaktadır. Ön oda ve mezar odasından oluşan yapının girişi kuzey yönünde bulunmaktadır. Yapı zeminden yukarıda, ana kayaya oyulmuştur. Cephe, üçgen alınlıklıdır ve taş işçiliğe sahiptir.

Anıtsal görünüme sahip cephe düzeni, Helenistik Dönem sanatını yansıtmaktadır. Cephe süslemesinde tepede bulunan arslan kabartması günümüzde tahrip olmuştur. Batı köşede yer alan kartal işlemesinin bir kısmı günümüzde de görülebilmektedir.

Alınlığın hemen altında triglifon düzen yer almaktadır. Yazılı kaynaklara göre, yan duvarları kavisli şekilde oluşturulmuş olan ön odanın duvarlarında ve tavanında fresk izleri görülmektedir. Mezar odasına basık kemerli bir açıklıktan girilmektedir.

Ordu: Kadılar Şehri Anıtı

Kadılar Şehri Anıtı; Ordu’nun Ünye İlçesi, Kaladere Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Ünyeli ve Ünye’de yaşamış olan pek çok kadı bulunmaktadır. Anıtın kitabesinden ve yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, bu kadıların sayısı 63’tür.

Günümüzde Kaledere Mahallesi’nde bulunan ‘Kadılar Yokuşu’, adını, kadıların yaşadıkları konutların bu bölgede bulunmasından almaktadır. Bu konutlar da ‘Kadıevleri’ olarak anılmaktadır ve günümüzde bir kısmının Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tespit ve tescili yapılmıştır.

Kadılar Yokuşu Ünye Belediyesi’nin Kültür Yolu Projesi kapsamında bulunmaktadır. Anıt, kare bir kaide üzerinde yer almaktadır. Kaidenin üzerinde, oturan pozisyonda bir kadı heykeli bulunmaktadır. Heykelin önünde de bir rahle yer almaktadır.

Ordu: Ünye, Eski Hamam

Eski Hamam; Ordu’nun Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş kullanılmıştır. Kuzey- güney doğrultulu hamamın üzeri biri büyük dört kubbe ile örtülmüştür. Kubbelerde bulunan fil gözleri ile iç mekânlara doğal ışık alınabilmektedir.

Hamam giriş, doğu cephesinde bulunan sivri kemerli tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kapı sövesi kesme taştır ve kenar silmelerinde stilize motiflere yer verilmiştir. Kemer üzerinde yer alan dikdörtgen alınlıkta günümüzde de faal olan hamamın tabelası yer almaktadır.

Kapının her iki yanında yer alan sivri kemerli pencereler dikdörtgen formlu ve taş sövelidir. İç mekânda soğukluk bölümü kare planlıdır. Soyunma odalarına bu bölümden geçilmektedir. Ilıklık, sıcaklık ve halvetler, soğukluğun batısında yer almaktadır.

Ordu: Çömlekçi Camii

Çömlekçi Camii; Ordu’nun Ünye İlçesi, Burunucu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak taş kullanılmıştır. Yapının çatısı dört yönde kırma olup malzemesi kiremittir. Dikdörtgen planlı yapının beden duvarları günümüzde sıvalı ve boyalıdır.

Kuzeydoğu köşede yer alan minaresi tek şerefelidir. Dikdörtgen formlu pencereleri pvc malzeme ile yenilenmiştir. Girişin üzerinde kitabesi yer almaktadır. Kadınlar mahfiline çıkan merdivenin de yer aldığı bir ön girişten sonra harime girilmektedir.

Kadınlar mahfili korkulukları yenilenmiştir. Kadınlar mahfili ahşap dikmelerle taşınmaktadır. Mihrabın çevresinde bulunan işli taş günümüzde boyalıdır. Ahşap minberi yeni ve sadedir. Vaaz kürsüsü de yenidir. Bir bahçe içerisinde bulunan yapının çevresinde haziresi bulunmaktadır.