Beş HES özelleştirme kapsamına alındı

Denizli/Çal, Erzincan/Girlevik II ve Mercan, Sivas/Koyulhisar ile Kars/Dereiçi hidroelektrik santralleri (HES) Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemleri 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Haber Merkezi / Denizli’de bulunan Çal Hidroelektrik Santrali, Erzincan’da bulunan Girlevik II ve Mercan Hidroelektrik Santraleri, Sivas’ta bulunan Koyulhisar Hidroelektrik Santrali ile Kars’ta bulunan Dereiçi Hidroelektrik Santrali (HES) özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait kararları içeren Cumhurbaşkanı kararına göre, HES’ler “işletme hakkı devri”, HES’ler tarafından kullanılan taşınmazlar ise “işletme hakkı veya kullanım izni devri” yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31. 12 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

Daha ayrıntılı bilgi için TIKLAYIN

Fotoğraf: DSİ

Sivas: Mehmet Şenol Konağı

Mehmet Şenol Konağı; Sivas’ın Zara İlçesi, Yeni Cami Mahallesi, Reşit Paşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Temeli yerden 1,00 m yüksekliğe kadar moloz taştan yapılmış, ahşap direkler arası hariç bina kireçle sıvalıdır. Kuzey ve güney yönündeki girişlerden köşk odasına kadar sundurma görülür.

Köşk odasının ön cephesinde üç adet dikdörtgen çerçeveli ahşap pencere yan cephelerde eşkenar dörtgenlerden oluşan ahşap pencereler vardır.

Birinci ve ikinci kattaki pencereler dikdörtgen çerçeveli, birinci kattakiler demir parmaklıklı ve orijinalinde ahşap kafeslerin bulunduğu kanısını veren ancak bir tanesinde görülen kafesler ilçedeki bazı evlerde de görülebilmektedir.

Çatıya çıkışı sağlayan çatı arasının aydınlığını sağlayan iki pencereli bir bölüm vardır. İki ailenin oturduğu bina beş girişlidir.

Sivas: Murat Paşa Konağı

Murat Paşa Konağı; Sivas’ın Zara İlçesi, Belentarla Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Murat Paşa Konağı, 13.58 x 16,25 m dış ölçülerinde, dikdörtgen planlı zemin katın duvarları taş örgülü, birinci kat ahşap olarak inşa edilmiş, üzeri çatı ve marsilya kiremidi ile kaplanmıştır. Güney yönünde bulunan demir korkuluklu, kesme taşlı ve dokuz basamaklı merdivenle yapıya girilmektedir.

Kapı açıklığı daire kesitli kemeri olup, yan ve diğer pencerelerde geniş tutulmuştur. 3,75 m genişliğindeki ahşap tabanlı ve tavanlı koridorun sağ ve solunda odalar yer almaktadır. Bugün bu kat okul ve lojman olarak kullanılmaktadır. Girişin karşısındaki çift taraflı merdivenlerle birinci kata çıkılmaktadır.

Ahşap malzemeli birinci katın planı da zemin kat planı ile aynıdır. Yalnız pencereler dikdörtgen çerçevelidir. Birinci kat koridoru güneye doğru 0,80 m’lik dışa çıkıntı yapılarak bir cumba meydana getirilmiştir. Koridor tavanı daire biçiminde göbekli nefis bir ahşap tavana sahiptir.

Yine buna benzer nefis tavanlar binanın bu katındaki güneybatı köşesindeki oda ile güneydoğu köşesindeki odalarda da bulunmaktadır. Doğu ve güneydeki odalar bugün harap bir vaziyete gelmiştir. Çatı çökmüş, ahşap dikmeler çürümüştür. Bu haliyle bir yıl daha dayanmaz.

O nefis tavanlı birinci kat tamamen çökebilir. Binanın dışında güney bahçesi içerisinde binaya yaklaşık 10 m mesafede kesme taş bir de güzel çeşmesi vardır. İki pirinç lüleli, dikdörtgen prizma şeklinde yalağa sahip olup, üçgen alınlığında ay yıldız bulunmaktadır. Onarım yapılmamıştır.

Sivas: Sami Paşa Konağı

Sami Paşa Konağı; Sivas’ın Zara İlçesi, Yeni Cami Mahallesi, Reşit Paşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Ahşap iki katlı olan konağın üzeri saçla kapatılmıştır.Kesme taş temeller üzerine oturan zemin kat ahşap dikme araları kerpiç dolgu olup üzeri sıvalıdır. Üst kat pencerelerine nazaran alt kat pencereleri geniş tutulmuştur.Ahşap kasalı kare çerçevelidir.

Kuzey cephesinde yer alan üç pencereden ortadaki pencerelerin üstünde profilli desteklerle dışa sundurularak elde edilen ahşap bir balkonu bulunmaktadır. Doğu-batı yanları ve ön cephesi daire kesitli, ahşap kemerlidir. Ön cephenin orta kemeri diğerlerinden daha büyük ve yüksek tutulmuştur.

Balkon korkulukları motifli demir çubuklarla biçimlendirilmiştir.Üst kat pencereleri dikdörtgen biçimli, ahşap kasalıdır. Yapının içine girilemediği için plan şeması hakkında bir fikir edinilememiştir. Ahşap çatılı olan yapının saçak altları da ahşapla kaplıdır. Çatı üzeri saçla örtülüdür.

Sivas: Seyfullah Paşa Konağı

Seyfullah Paşa Konağı; Sivas’ın Zara İlçesi, Yeni Cami Mahallesi, Reşit Paşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Temeli yerden 1,10 m. Yüksekliğe kadar moloz taştan yapılmış olup, üzeri sıvalıdır. Köşedeki ahşap direkler hariç bina kireçle sıvalıdır.

Girişin üzeri desteklerle köşk odasına kadar dışa sundurmalı, köşk odasının ön pencereleri ile ikinci katın sundurmadaki pencereleri ahşap yuvarlak kemerli, diğer pencereler ahşap ve dikdörtgen çerçevelidir.

Birinci kattaki pencereler demir parmaklıdır. Kuzeydeki köşk odasının ön cephesini süsleyen ahşap sarkmaların bazıları kırılmış vaziyettedir. Çatı saçla kaplıdır.

Sivas: Acısu (Tekke) Köprüsü

Acısu (Tekke) Köprüsü; Sivas’ın Zara İlçesi, Tekke Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Tekke Köyü’ne giderken, köye yaklaşık 500–600 metre mesafededir. Acısu denilen bu ırmak, Kızılırmak’ın bir koludur. Suyu bol olan ırmak üzerinde kurulan iki gözlü köprü, Zara ile Tekke Köyü yolunu birbirine bağlamaktadır.

Üzerinde kitabesi olmadığı gibi hakkında yazılı kaynak yoktur. İnşa tarzı, malzemesi ve biçimi ile Geç Osmanlı dönemi köprüsü olduğu izlenimini vermektedir.

100 metre kadar ileride yolun sağında Şeyh Merzuban’ın Türbesi bulunmaktadır. Tamamı kesme taşlardan inşa edilen köprü iki gözlüdür. Karşılıklı iki kenarına basan yerlerin ırmağa bakan yamaçları da kesme taşlarla örülmüştür.

Ortada; iki yuvarlak kemeri taşıyan kesme taş ayağın dar yüzleri daire kesitlidir. Bu dar yüzlerde yarım küre biçimli mahmuzlar kemer üzengileri arasındadır. Yaklaşık 0,60 metre yüksekliğinde olan kenar korkulukları da blok kesme taştandır. Takriben 4,50×14,00 metre ölçüsündeki bu köprünün korunması gereklidir.

Sivas: Tödürge Camii

Tödürge Camii; Sivas’ın Zara İlçesi, Tödürge Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cami mihraba dikey dikdörtgen planlı 7.50×10.00 metre iç ölçülerine sahip olup, duvar kalınlığı yaklaşık 1.10 metredir.  Cami dışı çimento içerikli harç ile sıvanmıştır. Orijinal minaresi ahşap olup, 2014 yılında yıkılarak betonarme minare yapılmıştır.

Caminin doğusunda muhdes bir sundurmanın altından, yine doğu cephenin kuzey köşesine yakın tek kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Kapı, ön yüzünde altta ve üstte iki sıra metal kabaranın olduğu iki parça tahtadan imal edilmiş orijinal bir kapıdır.

Harim giriş kapısının solundan ahşap merdivenlerle fevkaniye çıkılır. Fevkani harimin yaklaşık 1/3 ünü kaplamaktadır. Harim kısmı kuzey güney doğrultulu üç sahından müteşekkil olup dikdörtgen planlıdır. Tavan ahşap olup, mihraba yatay ahşap tomruklar ve araları ahşap tahtalarla kapatılmıştır.

Ortadaki sahının üzeri yüksek tutulmuş yan sahınlar alçak tutularak tavana hareketlilik kazandırılmıştır. Ahşap tavanı, ortada dörder, batı ve doğuda duvar içlerinde beşer, toplam on sekiz ahşap sütun taşımaktadır. Tavan kirişleri ahşap yastıklarla sütunlara oturtulmuştur.

Sütun başlarında ve yastıklarda çeşitli süsleme öğeleri ile inşasına ait yazılar bulunmaktadır. Minberi ve vaaz kürsüsü ahşap olup özgündür. Mihrabı fayans kaplı olup onunda üzerine ahşap malzemeyle giydirme yapılmıştır. Cami iyi durumda ve halen kullanılmaktadır.

Sivas: Yayıközü Camii

Yayıközü Camii; Sivas’ın Zara İlçesi, Yayıközü Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapının ana taşıyıcısı olan duvarlar 90-92 cm. kalınlığındadır. Duvarlar dıştan iki sıra ahşap hatıllı yığma moloz taş ile örülmüş içerden alçı sıvayla kaplanmıştır. Giriş kısmının hemen üzerinde bugün mevcut olmayan ahşap fevkani izleri bulunmaktadır.

Harim fevkaniden sonra kuzey-güney yönünde üç sahına ayrılmıştır. Tavan ahşap kirişli ve tahta kaplamalı olup dört ahşap direk taşımaktadır. Harimi güneyde iki, doğuda iki dikdörtgen pencere ile fevkani kısmında bulunan küçük boyutlu pencere aydınlatmaktadır.

Minber, ahşap malzeme olup, çok nitelikli değildir. Mihrap ise, alçı bezemeli, iki yanında iki küçük sütünce olup onların üzerinde yükselen bitkisel desenlerle hareketlendirilmiştir. Camide minare olmamakla birlikte, mihrap hariç kayda değer nitelikte süsleme unsuru bulunmamaktadır.

Cami kuzey-güney doğrultulu, tek mekanlı 10,40mt.X10,60mt. İç ölçülerinde olup kareye yakın dikdörtgen plana sahiptir. Caminin onarıma ihtiyacı vardır.

Sivas: Şeyh Merzuban Türbesi

Şeyh Merzuban Türbesi; Sivas’ın Zara İlçesi, Tekke Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

İki mekândan oluşan yapıda üç kitabe bulunmaktadır. Bunlardan ikisi giriş mekânında yerde, diğeri ise asıl türbe binası giriş kapısı üzerindedir. Yerde duran 1207 H (1792–1793) ve 1307 H (1889–1890) tarihli olanlar tamir kitabeleridir. Asıl türbe girişi üzerindeki Arapça kitabenin tarih sırası kesin okunamadığından tarihleme yapmak zor olmaktadır.

Ancak, türbedarın çevre sakinlerinin ve İbrahim Aslanoğlu’nun Türk Folklor’unda belirttiğine göre, 706 H (1306) tarihinde Şeyh Merzuban ölmüştür. XIV. Yüzyıl başlarında yapıldığı intibaını veren türbenin planlı mimari üslubu da bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Sekizgen planlı asıl türbe binasının kuzeydoğu kenarının önünde hazırlık mekanı olduğunu sandığımız kare planlı bir yapı bulunmaktadır.

Duvar kalınlığı 0,80 metre olan bu bölüme 0,60 m. Açıklığında ve pek fazla yüksekliği bulunmayan bir kapı ile girilmektedir. Hazırlık mekânının üzerini örten kubbeye geçişler köşelerde üçgen pandantifler aracılığı ile sağlanmaktadır. Asıl türbe binasına dikdörtgen çerçeveli, üzerine dört satırlık Arapça kitabesi bulunan bir kapıdan girilmektedir. Yaklaşık 1,50–1,60 m. kenarları olan sekizgen planlı türbenin üzerini tek kubbe örtmektedir. Kubbeye geçişler köşelerde üçgenler aracılığıyla sağlanmıştır.

Sekizgenin güney kenarında pek fazla derinliği olmayan (0,30 m.) yüzeysel, daire kesitli bir niş halinde mihrabı bulunmaktadır. Sekizgen doğu ve batı kenarlarda kubbe eteğine yakın bir yerde, dikdörtgen çerçeveli mazgal pencereler ile içerisi aydınlanmaktadır. Türbenin ortasında, üç metre boyunda Şeyh Merzuban Hazretlerine ait olduğu söylenen büyükçe bir sanduka yer almaktadır.

İnceleme yaptığımız 1981 yılında onarımı hala devam ediyordu. Eski resimlerinden ve de bahçesinde yerlere dökülmüş malzemelerden; binanın üstü sekiz kenarlı bir çatı ile örtülü ve yeşil sırlı tuğla kiremitle kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Bugün ise kubbenin üstü saçla kaplanmış durumdadır. Asıl türbe binasının beden duvarları dıştan günümüz inşaatlarında kullanılan hazır sıva sıvanmıştır. Köşeler dışa çıkıntılı, duvar yüzleri ise 0,10 m. derinliği olan birer niş durumundadır.

Sivas: Köse Süleyman Tepesi

Köse Süleyman Tepesi; Sivas’ın Suşehri İlçesi, Aksu Köyü, Kösedağ Ziyaret Mevkii’nde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Türbeyi ziyaret sabahın erken saatlerinden başlar, dönüş vaktine kadar sürer. Türbe dağın tam zirvesin­de olduğundan, yemek yenilen yerden zorlu bir tırmanışla bir saate yakın zamanda çıkılabilmektedir.

3050 m yükseklikte Kösedağ Savaşı’nın geçtiği yer olarak bilinen tepede 4,5 x 3 m. ebadında halk tarafından taşlardan yapılan 1 m. yüksekliğinde üstü açık odanın içinde mezar sandukası vazifesini gören ve halk tarafından çimento ile yer yer sıvanmış olan yapı İslâmi mezar gömü tipinde olmayıp, yön itibariyle hafif doğuya yöneliktir.

Batı tarafında 15 m. uzaklıkta taşlardan çevrilmiş 50 m². ebadındaki alan mescit olarak kullanılmaktadır. Türbe binanın girişinde ziyaretçilerin bekleme odası bulunmaktadır.