Ankara: M.S.B. Arşiv Müzesi

M.S.B. Arşiv Müzesi; Ankara’nın Çankaya İlçesi, Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı Arşiv Müdürlüğü, TSK Bakımevi yanında yer almaktadır.

Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

M.S.B. Arşiv Müdürlüğü Müzesinde Kırım Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı dönemlerine ait personele yönelik belge ve dokümanlar sergilenmektedir.