Adana: Saimbeyli, Kilise Kalıntısı

Kilise Kalıntısı; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, İslam Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kirkot çayıyla Obruk Çayının kesiştiği noktada yer alan kilise tepenin üzerinde Saimbeyli Kalesinin batı duvarlarına bitişik halde inşa edilmiştir. Kilisenin doğu ve kuzey duvarları kaya kütlesinin oyulmasıyla kazanılmıştır.

Kaleye nispeten çok geç devirlerde inşa edilmiş olan kilisenin batı ve güney duvarları muhafaza edilebilmiş olup söz konusu duvarlar moloz taş örgülü horosan harçlıdır.

2 kat olarak inşa edilen kilisenin batı cephesinden kemerli bir kapı ve kapının 2 yanında ikişer adet kemerli pencere bulunmakta olup zemin kat batı cephesi de aynı cephe özelliklerini taşımaktadır. Kilisenin üst kat kapı ve pencere kemerlerinde tuğla kullanılmıştır.

Adana: Pozantı, Kilise Kalıntısı

Kilise Kalıntısı; Adana’nın Pozantı İlçesi, Kamışlı Köyü, Kilisecik Mevkiinde yer almaktadır.

Oldukça tahrip olmuştur. Doğu yönünde apsise ait olan dairesel bir temel izi bulunur. Bu bölümdeki Kalıntılar batı yönünde izlendiğinde yüzeyde yer yer yapı izleri görülebilir.

Ancak ilginç olan yapının doğusuyla batısı arasında ciddi kod farklıdır. Tamaniyle yıkılmış olmasında dolayı bu kod farkının nasıl çözümlendiği konusunda bir fikir yürütülememektedir. Alanın bir çok bölgesinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Yapı kireç harçlı moloz taş örgülüdür.