Kahramanmaraş: Yedi Kuyular Kayak Merkezi

Yedi Kuyular Kayak Merkezi; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, Büğlek Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Kayak merkezine, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yedi Kuyular Mevkii’nde 2.000 rakımında hayata geçirilen Mesire Alanı ve Kayak Merkezi 2018 Ocak ayı içerisinde vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

Kayak Merkezi günlük 2.000 kayakçı olmak üzere toplam 5.000 kişi kapasiteli olarak hizmet sunacak. Kış sporları olarak 4 ay hizmet verecek olan tesis, 250 km yarıçaplı bölgesinde kış sporları yapılacak tek tesis olma özelliği taşıyor.

Kahramanmaraş: Taş Han

Taş Han; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Merkez Kapalı Çarşı kompleksine ait bir yapıdır. Taş Han XI-XIII. yüzyıl Selçuklu mimarî özelliklerini göstermekle beraber Dulkadiroğulları döneminde yapıldığını da ileri sürenler vardır. Moloz taştan yapılan han, kare avlu çevresinde iki katlı bir yapıdır. Girişin karşısındaki çapraz tonozlu mekân, sivri kemerlerle avlu- ya açılır. Kuzeydoğuda, hanın ambarı olduğu düşünülen tonozlu uzun bölüm vardır.

 İkinci kat sonradan ahşap olarak yapılmıştır. Basamaklarla, arkasında han odalarının yer aldığı gezinti yerine çıkılmaktadır. Girişin karşısındaki bölümlerden belediye çarşısına ikinci bir kapı açılmıştır. Taş Han giriş koridorunun kemeri üzerinde yazısı okunamayan bir kitabe bulunmaktadır. Şayet bu kitabe okunabilirse han hakkında kesin bir bilgiye sahip olunur.

Kahramanmaraş: Kâtip Han

Kâtip Han; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Kıbrıs Meydanı üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kâtip Han’ın temelleri Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey zamanına dayanmakla birlikte bugünkü şeklini 1780 yılında maruz kaldığı büyük yangından sonra yeniden inşasıyla aldığı bilinmektedir. Şehrin merkezinde tarihi çarşıların yanında yer almaktadır.

Hanın inşasında ince yonu, kaba yonu, moloz taş, kerpiç ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Han üç katlı olup avlunun kuzeyinde yer almaktadır. Zemin kat depo olarak kullanılırken üst kat yolcuların konaklamasına ayrılmıştır. Oldukça sade bir görünüme sahiptir. (Özkarcı,2007:365-370) 2013 yılında Kahramanmaraş Belediyesi tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştır.

Doğu ve Batı bölümü olmak üzere iki bölümden oluşan Katiphan’ın doğu bölümünde 240 metrekare zemin kat, 200 metrekare yemek salonu ve 40 metrekare de mutfak olarak kullanılırken, batı bölümünde ise 60 metrekarelik batı oda içerisinde 4 adet mahzen inişi, 35 metrekarelik büyük salonda zeytinyağı taşı sergiye sunulmuştur.

1. Katta 110 metrekarelik büyük yemek salonu olarak düzenlenmiş, 2. Katta bulunan sofa etrafına açılan 20’şer metrekarelik 6 adet oda geleneksel Maraş kültürünü yansıtan zanaat ürünlerinin tanzimine açılmıştır.

Maraş Kapalı Çarşı (Suk-ı Maraş)

Kapalı Çarşı (Suk-ı Maraş); Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Vakfiyelerden 1500’lü yıllarda Dulkadirli beyi Alaüddevle tarafından inşa ettirilmiş, beylikler devri önemli çarşılardan biridir. Kentin en eski ticaret alanlarından biridir. Belli bölgelerden yapılan geçişler ile diğer çarşılarla bütünlük sağladığı görülür.

Kuzey-güney doğrultuda 240 metre uzanan çarşı 6.60 metre genişlikte olup; 147 dükkan karşılıklı olarak sıralanmıştır. 1935 yılına kadar tamamen beşik tonoz örtülü olan yapı; yine bu tarihte tonozdan bir taş düştü diyerek örtü tamamen yıktırılmıştır. 2012 yılında yapılan restorasyon ile tarihi hava yeniden oluşturulmaya çalışılmıştır.

Fotoğraflarla ‘Maraş Demirciler Çarşısı’

Demirciler Çarşısı; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Demirciler Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kahramanmaraş’ın tarihten bu yana ticari hayatının merkezi; Türkiye’nin üstü kapalı beş çarşısından birisi olan Tarihi Kapalı Çarşı’nın güney ucundan başlayıp doğuya doğru uzanan, geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanır tarihi “Demirciler Çarşısı”sında 2017 yılı ile 40’ı tescilli taşınmaz kültür varlığı, 91 dükkân, tescilli 1 hamam ve 1 çeşmenin restorasyonu ile yeniden hayat bulmuştur.

Kahramanmaraş: Bedesten

Kapalı Çarşı; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Bedesten Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Maraş Bedesten’i Dulkadirli Beyliği döneminde Alaüddevle tarafından yapılmıştır. Bedesten Kapalı Çarşı’nın kuzeyinde yer alıp 23.00 x 23.00 m. çapında kare planlı olarak yapılmıştır. Bedestenin dört tarafa da açılan kapıları bulunmaktadır. Bedesten’in kitabesi yoktur. Çeşitli kaynaklara baktığımızda Bedesten’in 1450-1500 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır. Ayrıca Alaüddevle Bey’in vakfiyeleri arasında Bedesten’in adı da geçmektedir.

Çarşı düzeninin karakteristik özelliklerini gösteren Maraş Kapalı Çarşıları kentimiz için Büyük önem taşır. Kurulduğu günden beri kent ekonomisine önemli katkısı olan bu tarihi ticaret bölgesi günümüze değin birçok onarım görmüş, işlevini sürdürmektedir.

Kuzey-güney doğrultuda yan yana üç sahın/sokak iken batı taraf sahın 1948 yılında yol genişletme çalışmalarında yıktırılmıştır. Hali hazırdaki bölümler ise 90 m uzunluk 5 m genişlikte üzerleri beşik tonoz örtülü karşılıklı sıralanmış dükkânlardan meydana gelmiştir

Kahramanmaraş: Çukur Hamamı

Çukur Hamamı; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Ekmekçi Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kahramanmaraş Kalesi’nin güney eteğinde, toprak seviyesinin altında yapılmıştır. Kitabesi yoktur fakat XV. yüzyılın sonlarına doğru, Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Çukur hamam dört eyvanlı ve köşe hücreli olarak yapılmıştır.

Sıcaklık bölümü; ortada kubbeli merkezi mekan, bunun etrafında aksiyal olarak yerleştirilen eyvanlar ile köşe halvetlerinden oluşmaktadır. Hamamda göze çarpan en önemli özellik; kuzey eyvanı uzatılarak, simetrik olarak iki tarafına birer halvet daha eklenmek suretiyle halvet sayısı altıya çıkartılmıştır. Türk sanatında bu özelliğiyle tek örnektir.

Kahramanmaraş: Çiçekli Hamamı

Çiçekli Hamamı; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Kayabaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kitabesi bulunmadığı için ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Mimarî özelliklerine bakıldığında XV.-XVII. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin edilmektedir.

Çiçekli Hamamı moloz taştan yapılmış olup üzeri kubbe ile örtülmüştür. Hamam iki soyunmalık, sıcaklık ve ılılık kısımlarından oluşmaktadır.

Kahramanmaraş: Uzunoluk Hamamı

Uzunoluk Hamamı; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Fevzi Paşa Mahallesi, Uzunoluk Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Sütçü İmam Olayı’nın gerçekleştiği yer olan ve zamanla yıkılmış olan Uzunoluk Hamamı belediye tarafından 2009 yılında aslına uygun olarak tekrar yapılmıştır.

Uzunoluk Hamamı, Kent Konseyine tahsis edilmiştir. Kurtuluş Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Kahramanmaraş: Tüfekçi Hamamı

Tüfekçi Hamamı; Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Demirciler Sokak üzerinde yer almaktadır.

Hamama, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Tüfekçi Hamamı’nın kitabesi bulunmadığından yaptıran ile yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. XVI-XVII.yüzyıllarda yapıldığı sanılan hamam moloz taştan yapılmıştır.

İki soyunmalık, ılıklık ve,kahramanmaraş sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Osmanlı mimarisi içerisinde iki soyunmalığı olan hamamlara ender rastlanmaktadır. Bu hamamında üzeri kubbelerle kaplanmıştır.