Afyonkarahisar: Emre Gölü

Emre Gölü; Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer Kasabası ve Frig Vadisi sınırları içinde yer almaktadır.

Afyonkarahisar İl Merkezine 50 kilometre mesafededir. Göletin yüzölçümü yaklaşık 5 km² derinliği ise bazı bölgelerde 3 metrenin üzerindedir.

Göleti ziyaret aynı zamanda Frig vadisindeki bir çok tarihi eserin’de görülmesine vesile olmaktadır. Gölün kıyısında Frig Kaya Anıtlarının yanında bulunan Yunus Emre Tekkesi’ni de ziyaret edebilirsiniz.

Emre Göleti’ nde Piknik alanı ve Sosyal tesis bulunmaktadır, gölette gezmek için Kano mevcut olup, Bisiklet ve ATV Motosikletler ile de çevreyi turlayabilirsiniz.

Ayrıca Kaymakamlık tarafından hayata geçirilen ‘Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi‘ kapsamında Frig eserleri ve motifleri temel alınarak hazırlanan ‘Kral Midas‘ adlı Frig kayığı, sizi gölde güzel bir geziye çıkarabilir.

Afyonkarahisar: Böcü İnleri Kilisesi

Böcü İnleri Kilisesi; Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi, Kıyır Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kilise, tüf sarp kayalık yüzeylere oyulmuş aralıkl ıüç kilise bulunmaktadır. Kiliseler tonoz yapılıdır. Çevresindeki kaya odalarıyla birlikte 8.-10.yüzyıllar arasında yapılmış manastır yapısıdır.

Afyonkarahisar: Bayramaliler Kalesi

Bayramaliler Kalesi; Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi’nin Döğer Kasabası ile Bayramaliller Köyü arasında yer almaktadır.

Bizans Dönemi’nde Leonto Kefal adlı bir yerleşim yeridir. Doğal bir tepe düzlüğüne yapılmış surlarla çevrili kaledir. Kalenin içinde çok sayıda yapılara ait temel kalıntıları, tepenin eteklerinde ise yer yer oyulmuş kaya yerleşim yerleri vardır.

Afyonkarahisar: Memeç Kaya Kilisesi

Memeç Kaya Kilisesi; Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kasabanın 4 kilometre kadar güneydoğusunda Emre Gölü yolu üzerinde, tüf sarp kayalık yüzey ortasına oyulmuş kilisedir.

Kilisenin ön bölümünün dış duvarı yıkılmış ve açık olarak görülmektedir. Çevresine bitişik kaya odalarıyla birlikte 8-10’uncu yüzyıllar arasında yapılmış manastır yapısıdır.

Afyonkarahisar: Emre Tekkesi (Yunus Dergahı)

Emre Tekkesi (Yunus Dergahı); Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi’ne bağlı Döğer Kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır.

Emre Gölü’nün güneydoğusundaki bir tepe üzerinde yer alan yapı, kesme taş kaplamalı dikdörtgen prizmal bir yapıdır. XVIII.yüzyıl sonu Osmanlı eseridir. Tekkenin kapısı güney yönünde olup avluya açılır.

Batı eteğinde bulunan temel kalıntılarının, XVII.-XVIII yüzyılda varlığı bilinen Emre Köyü’ne ait olduğu sanılmaktadır.

Yapı içten tonoz, dıştan üçgen çatı biçiminde olup taş kaplamadır. İç duvarları sıvalı ve badanalıdır. Sıva üzerinde duvar süslemelerine ait izler görülür. Yapıda yer yer Bizans Dönemi’ne ait devşirme taşlar bulunmaktadır.

Afyonkarahisar: Hayran Veli Sultan Türbesi

Hayran Veli Sultan Türbesi; Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi, Kayıhan Kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır.

Türbe, Hayran Veli Camii’ne bitişik bir türbedir. Türbe içinde müritlere ait çok sayıda sanduka vardır. Horasan erlerinden bir halk tabibi olup, bir tür cilt hastalığını iyileştirdiği söylenmektedir.

Afyonkarahisar: Aslankaya Tapınağı

Aslankaya Tapınağı; Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası ile Üçler Köyü arasında bulunan Emre Gölü kıyısında yer almaktadır.

Afyonkarahisar -Eskişehir devlet karayolunun 36. kilometresinden kuzeybatıya (sola)sapılarak 2 kilometrelik bir yolculuktan sonra ulaşılır.

Aslankaya, yüksek bir kayanın güney yüzü, dikey kesilmiş üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. Üçgen çatının kiriş boşluklarında karşılıklı iki sfenks (insan başlı aslan), ana cephede niş içinde iki aslan arasında Kibele bulunmaktadır.

Ana cephe geometrik desenli kabartmalarla süslüdür. Anıtın iki yan yüzleri de kesilmiş, kuzey yanına kükremiş ve iki ayağı üzerine şaha kalkmış bir aslan yapılmıştır. M.Ö. 7’inci yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

 

Afyonkarahisar: Göynüş Vadisi (Frigya)

Göynüş Vadisi (Frigya);Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi, Kayıhan Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Afyonkarahisar köy garajından Kayıhan midibüslerine binilerek, oradan yürüyerek Göynüş Vadisi gezilebilir. Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinden sağa doğru 4,7 kilometre daha gidilerek ulaşılır.

Frig Dönemi’ne ait yerleşimin olduğu Frig Vadisi’nde yaklaşık 10 metre yükseklikte dik kayalar vardır. Bu kayaların cephelerinde kare görünümlü küçük kapı boşlukları bulunur. Bu kapılardan içeri girildiğinde odalarla karşılaşılmaktadır. Bu odalar Frig Dönemi’ne ait kaya mezar odalarıdır. Vadi içinde kale, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş ve Kumcaboğaz anıtları vardır.

Aslantaş: Aslantaş kaya mezar odasının ön yüzündeki kapı boşluğunun her iki yanında ayağa kalkmış, karşılıklı iki heybetli aslan ve ayakları altında birer yavru aslan ile kapı üstünde hayat ağacını andıran kütle ve bunun üstünde her iki yana uzanmış kanatlı güneş kursu, kabartma olarak yapılmıştır.

Mezar odası, hafif tonoz tavanlı, sol tarafta ölüyü yatırmak için kline (sedir) bulunan küçük bir hücresi vardır. Aslantaş’ın önemli bir Frig kralın mezarı olduğu ve M.Ö.7’nci yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. M.Ö.13’üncü yüzyıla ait olduğu da yeni yapılan incelemelerle söylenmektedir.

Yılantaş: Aslantaş’ın batısında aynı kayalıkların bulunduğu yerdedir. Anıt parçalandığı için üçgen tavan kirişleri görülmekte olup, anıtın dış tarafında bir aslan kabartmasının sadece baş ve bir ayak kabartması günümüze kadar gelebilmiştir.

Kapıda, Medusa başlı yılan kabartması ile iki yanında da mızraklarıyla yılana saldıran iki savaşçı vardır. Bugün ters dönen kayanın altında olduğundan görülmemektedir. İçerdeki klinede bulunan hurma yapraklı sütun başlığı Frigler’in Çukurova’ya indikleri dönemlerde M.Ö.700 yıllarında yapıldığını göstermektedir.

Maltaş: Birbirine yakın Aslantaş ve Yılantaş anıtlarından yaklaşık 500 metre uzaklıkta olup, günümüzde zemine gömülü durumdadır. Üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. M.Ö.7’nci yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Gömülü bölümünde mihrap, ayrıca sol üst kenarda dikey yazıt vardır. Arka bölümde derin kuyu biçimi yarma vardır.

Kumcaboğaz: Maltaş’dan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Kayıhan’a doğru giden yol üzerindedir. Zemine gömülü durumda küçük bir kaya parçası üzerine niş içinde Kübele kabartması vardır.

 

Afyonkarahisar: Avdalas Kalesi

Avdalas Kalesi; Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi’ne bağlı Ayazini Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu 27’nci kilometreden sağa doğru 4,7 kilometre daha gidilerek ulaşılan Ayazini Beldesi’nın, Frigler Dönemi’nden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Avdalas Kalesi, Bizans döneminde yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Kale, tüf kayaya oyulmuş çok katlı ve çok odalı sarnıçlı bir kaya kütlesidir.

Afyonkarahisar: Ayazini Kilisesi

Ayazini Kilisesi; Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesi’ne bağlı Ayazini Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu 27’nci kilometreden sağa doğru 4,7 kilometre daha gidilerek ulaşılan Ayazini Beldesi’nın, Frigler Dönemi’nden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Ayazini Kasabası girişinde yol kenarında tüf sarp kayalık içinde, kayaya oyulmuş bir kilisedir. Kilise yapısının özelliği dış cephe olarak kaya yüzeyine oyulmuş apsisli ve kubbeli olmasıdır. Çevresine bitişik kaya odalarıyla birlikte 1000’li yıllarda yapılmış manastır yapısıdır.