Adana: Güvelioğlu Tekkesi

Güvelioğlu Tekkesi; Adana’nın Seyhan İlçesi, Kuruköprü Mahallesi, 3. Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Adı geçen parselde yer alan taşınmaz üç katlı yığma-karkas yapım tekniğiyle kagir ahşap malzemelerden inşa edilmiştir. Zemin ve ara kat ahşap hatıllı kagir örgü duvar tekniğinde örülmüş, üst kat ahşap iskelet sistemi bu kagir taşıyıcı duvarlar üzerinde inşa edilmiştir.

Yapıya sonradan yapılan müdahaleler sonucu cephe ve plan özellikleri değiştirilmiştir. Yapının kemerli giriş kapısının iptal edildiği, zemin katın dükkan, üst katın ise işyeri olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Taşınmazın yer aldığı sokak, çevrede bulunan diğer kültür varlıkları göz önüne alındığı zaman, taşınmazın geleneksel dokunun devamı olduğu tadilat ve değişikliklere rağmen özgün bazı özelliklerini muhafaza ettiği gözlenmektedir.

Zemin kattadaki ahşap merdivenle üst katın sofasına çıkılmaktadır. İç sofalı plan şemasına sahip yapının çevresinde odalar bulunmakta olup sokak cephesinde gönye çıkmalar arasında bulunan sofa sonradan yapılan betonarme balkon çıkmasına açılmaktadır.

Cephelerde yöresel doluluk-boşluk oranlanna uygun ahşap metal korkuluklu pencereler, çatı silme kotu altında eğik payandalara oturan ahşap lambri kaplamalı geniş saçak çıkmalar üst katta yanları ahşap lambri tarzında kaplama payandalara oturan ahşap gönye çıkmalar, üst kat kullanım şeması yapının özgün unsurlarıdır.

Günümüzde özgünlüğünü fonksiyonel değişimler sonucu önemli ölçüde yitiren ve zemin+ara kat+1. kat şeklinde inşa edilen yapının zemin katı matbaa, üst katlan ise otantik anlayışta düzenlenmiş bir kafe olarak kullanılmaktadır. Kafe kullanımı için 1. katta, orta sofaya açılan odalann kapılan yıkılarak geniş açıklıklara dönüştürülmüş ve özgün plan kurgusu yok edilmiştir.