Gümüşhane: Gorgodos Kilisesi

Gorgodos Kilisesi; Gümüşhane’nin Torul İlçesi, Altınpınar Beldesi, Güneşli Mahallesi sınırları içerisinde yer alır.

Yapı; dikdörtgen bir platform üzerine kurulmuş bazilikal planlı, tek nefli ve doğuya bakan tek apsisli olarak yapılmıştır. 8,47 m x 6,05 m ölçülerindeki yapının, Naosun üzerini örten tonozun büyük bir bölümü yıkıktır.

Doğuda yer alan ve yarım daire şeklinde dışa çıkıntı yapan apsis, naostan daha alçak ve dar tutulmuştur, bu kısmın üst örtüsü kısmen sağlamdır. Apsis ekseninde 1 adet pencere açıklığı vardır.

Kuzey ve güney cephelerinde ise 1’er adet pencere açıklığı var olup tahrip olmuştur. Giriş güney cephedendir. Kapı söveleri tahrip olmuştur.

İç mekânda tonozlu örtünün çok az bir bölümü ile yarı duvara gömülü başlıklı payeler ve kemerlerin bir bölümü sağlam olup bunlar farklı renkte ve düzgün yonu taş ile inşa edilmiştir.

İçten ve dıştan yarım daire şeklinde yapılan apsisin yan duvarlarına 3 adet niş yerleştirilmiştir. Yapının üst örtüsünün beşik çatı olması muhtemeldir. Kilise genel olarak harap durumdadır.