Basra’nın tarihine ışık tutan Dilmun Mezar Höyükleri

Basra Körfezi’nde yer alan bir ada ülkesi Bahreyn’in batı kesiminde yer alan Dilmun Mezar Höyükleri, MÖ 2200 ile 1750 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Alanda, iki katlı mezar kuleleri şeklinde inşa edilmiş 17 kraliyet höyüğünüde içeren yaklaşık 11.774 mezar höyüğü bulunmaktadır.

Haber Merkezi / Erken Dilmun uygarlığının kanıtı olan bu mezarlar, yalnızca sayıları, yoğunlukları ve ölçekleri açısından değil, aynı zamanda girintilerle donatılmış mezar odaları gibi ayrıntılar açısından da küresel olarak benzersiz özellikleri göstermektedir.

Arkeolojik kanıtlar, mezarlık alanlarının başlangıçta höyükler olarak değil, silindirik alçak kuleler olarak inşa edildiğini gösteriyor. Belirgin boyutları ve ayrıntılı mezar odaları ile karakterize edilen kraliyet höyükleri, ziggurat benzeri bir şekil oluşturan iki katlı mezar kuleleri olarak inşa edilmiş.

Son Dilmun krallarından ikisi, kraliyet höyükleri 8 ve 10 ile ilişkili olarak Ri ‘Mum ve Yağli-‘El olarak tanımlanmıştır. Höyükler, Erken Dilmun toplumundaki çeşitli sosyal grupların bir kesitini sağlar ve farklı yaş, cinsiyet ve sosyal sınıftan binlerce bireyi onaylar. Aynı zamanda elitlerin ve yönetici sınıfların evrimi hakkında çok önemli kanıtlar sunarlar.

Tümülüslerin çoğu kazılmamıştır ve dokuları tamamen sağlamdır, yalnızca ara sıra antik yağma ve bir zamanlar mezar kulelerini höyüklere dönüştüren doğal erozyondan etkilenmiştir.

Dilmun Mezar Höyükleri, Ulusal Anıtlar olarak kayıtlıdır ve Bahreyn Krallığı Eski Eserlerin Korunmasına ilişkin 11 Sayılı 11 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre korunmaktadır.