Adana: Dilekkaya Kilisesi

Dilekkaya Kilisesi; Adana’nın Kozan İlçesi, Dilekkaya Köyü, Anavarza Mevkii’nde yer almaktadır.

Doğu batı yönünde olup apsisi doğudadır. Apsis ve yan duvarlar kayalardan oyularak yapılmıştır. Kitabesi mevcuttur. Etrafı tamamen nekropol sahası ile çevrilidir.

Adana: Dilekkaya Kilisesi

Dilekkaya Kilisesi; Adana’nın Kozan İlçesi, Dilekkaya Köyü, Anavarza Mevkii’nde yer almaktadır.

Apsisin üzerinde yuvarlak bir pencere vardır. Bu kısmın arkasında ise kapak çapraz kemerlerin üstünde bir kubbenin var olduğu köşelerdeki troplardan anlaşılmaktadır.

Orta mekan yan duvarları ve apsisi ince tuğlayla yapılmış olup bunun üzerini örten tonoz dolgu tekniğinde yapılmıştır. Tonoz kısmının üzeri sıvalı olup enine ve dikine çizgili karelerle süsleme yapılmıştır.

Orta mekana bitişik güneydeki yapı düz duvarlı olup doğulu tekniğinde bir kemerle bittiği anlaşılmaktadır. Orta mekanın kuzeyindeki bir mekanın bir kısmı kalmış olup doğusu yine apsisle bitmektedir.