Hatay: Dana Ahmetli Köprüsü

Dana Ahmetli Köprüsü; Hatay’ın Kırıhan İlçesi Dana Ahmetli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Karasu Deresi üstünde altı gözlü bir taş köprüdür. Köprünün 16.yy’a ait olduğu sanılmaktadır.

Eski yıllarda Ceylanlı köyünden gelip Halep’e giden yol üstünde kurulan köprü, halen ayakta ve sağlam olarak kullanılmaktadır.

Halk arasında Taş Köprü adıyla bilinen köprünün, yörede yaşamış olan “bir aşiret reisinin hanımı” tarafından yaptırıldığına dair söylenti vardır.