Ankara: Cenabi Ahmet Paşa Camii

Cenabi Ahmet Paşa Camii; Ankara’nın Altındağ İlçesi, Sakarya Mahallesi, Ulucanlar Caddesi üzerinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Tezkiret-ül Ebniye (Yapılar Tezkeresi, Mimar Sinan’ın Otobiyografyası Yazarı Şair Nakkaş Sai Mustafa Çelebi) ve Tuhfetü’l Mimarin adlı eserlerde bu caminin Mimar Sinan tarafından inşa edildiği belirtilmektedir.

1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri ve Anadolu Beylerbeyi Cenabi Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra yaptırılan cami; 1883, 1887 ve 1940 yıllarında onarım görmüştür.

Ankara taşı ile yapılmış olan cami, kare (13,9×13,9) bir mekan üzerinde merkezi ve tek bir kubbesi ile klasik Osmanlı tarzını yansıtmaktadır. Son cemaat yeri dört mermer sütunun taşıdığı üç kubbe ile örtülüdür. Ortadaki kubbe biraz daha büyükçe, ikisi ise kısmen küçüktür.

Beyaz mermerden yapılan mihrabı, mimberi ve giriş kapısı oldukça sadedir. Caminin sivri kemerli 32 penceresi, kubbenin oturduğu kasnak etrafında da 16 penceresi bulunur. Cami, avlusunda yer alan Cenabi (Hayali) Ahmet Paşa Türbesi, Azami Türbesi ve bunların arkasında yer alan Osmanlı Mezarlığı ile bir külliye teşkil eder.