Emine Semiye Önasya Kimdir? Hayatı, Eserleri

Osmanlı’da kadın hareketinin öncülerinden biri olan Emine Semiye Önasya, 28 Mart 1864 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Emine Semiye Önasya’nın 1944 yılında Haseki Hastanesi’nde vefat etmiştir.

Ağabeyi Ali Sedat ve ablası Fatma Aliye gibi evde ve özel bir eğitim alarak yetişmiştir. Ahmet Cevdet Paşa çocuklarının eğitimine çok önem vermiş hatta zaman zaman bizzat kendisi dersleri yürütmüştür.

Meşrutiyet dönemi kadın yazarlarından olan Emine Semiye Osmanlı İmparatorluğunda değişik illerde öğretmenlik yapmış gerek siyasal gerekse sosyal alanlarda sıkı faaliyetler içinde olmuştur.

İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye hanımın kardeşidir. Emine Semiye ablası ve abisi gibi evde öğrenimini aldı. Paris ve İsviçre’de sosyoloji ve psikoloji eğitimi aldı.

İlk evliliğini Kazasker Mustafa paşa ile yaptı. Daha sonra ikinci evliliğini yaptı. 1892 yılında öğretmenlik yapmaya başladı daha sonra Selanik’te kız okulları müfettişliği yaptı. Selanik’te yayınlanan Mütalaa gazetesinde başyazar olarak yazılarını yayınlamaktaydı.

1909 yılında Fırka-i İbad partisine üye oldu. İttihat ve Terakki Cemiyetine gizli olarak katıldı. 1912 yılında Balkan Harbinde gönüllü hemşirelik yapmıştır.

Emine Semiye Önasya’nın edebi eaşamı

Emine Semiye kadınlara özel bir gazetede yazarlığa başladı. Yeni Asır, Resimli Kitap gibi gazetelerde ve dergilerde romanlarını tefrika olarak yayınlandı.

Basılmış iki adet eseri bulunur. Bir eserinde temel matematikten bahsedilmektedir. İkinci eseri ise Sefalet isimli romanıdır. İlk olarak Sırpça ‘ya çevrilen roman Sırp Hükümeti tarafından Saint Sava nişanı ile ödüllendirildi.

II. Meşrutiyetin ilanından sonra yavaş yavaş yazı hayatı azalmaya başladı. Cumhuriyetin ilanından sonra ise tamamen uzaklaştı.

Yazar edebiyat alanında eserlerinden çok siyasi görüşlerinden dolayı anılmaktaydı. Eserlerinde Servet-i Fünun’un etkisi görülmektedir.

Emine Semiye Önasya’nın Eserleri: Sefalet (Roman), Hülâsa-yı İlm-i Hesab (Diğer)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir